top of page
gmnmu_0.53737700 1679665101.jpg

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ 
ЈАГОДИНА

Уметност изван граница

За наш Музеј наивне и маргиналне уметности (МНМУ), 2022. је била година великих изазова који су отворили просторе за унапређивање стручног рада. Настављена је изложбено-издавачка стратегија МНМУ да се акценат усмери ка квалитету пројеката, јачању међународне и међуинституционалне сарадње са сродним и другим установама, развијање сарадње са локалном заједницом, те интензивирање педагошког рада и рада на информисању и анимирању ширих кругова публике. Почетак године обележило је пресељење свих фондова Музеја, колекције и документације, назад у реновирану и дограђену зграду Музеја и процес темељне ревизије колекције Музеја који је започет, док су паралелно текле и интензивне изложбене активности. Током марта уследила су два велика представљања музејских простора стручној јавности - Салона Ото Бихаљи Мерин у Београду, и реконструисане зграде Галерије МНМУ у Јагодини, када је представљена нова Стална поставка МНМУ на сва три нивоа изложбеног простора. Самостално, или у сарадњи са другим институцијама, Музеј је реализовао велики број изложбених, издавачких и пратећих активности. Реализовано је укупно 30 различитих пројеката: 19 у Галерији МНМУ у Јагодини, две презентације у Седишту МНМУ (и Салону Ото Бихаљи-Мерин) у Београду, изложбе светских класика у Културном центру Србије у Паризу (Свет по Илији) и у Културном центру Новог Сада (Европа по Фејешу), гостујућа изложба МСУ Загреб (Хватачи снова) у Галерији МНМУ, три мултимедијалне презентације-предавања у оквиру: Конференције 7th ŽIVA Award 2020, Музеј Југославије, Београд; Documenta 15, Kасел, Немачка; стручни скуп Бити кустос: приступи у излагању и презентацији збирки у светлу савремене музејске праксе, ГМС, Нови Сад. Издваја се и серијал онлајн изложби Сава Секулић – моћ визије у оквиру манифестације Месец франкофоније, као и богат и разноврстан програм приређен током националне недеље музеја Музеји за 10, европске Ноћи музеја и светског Дана музеја. У оквиру међународне сарадње акценат је дат и развијању континуитета и промишљању нових стратегија и смерница даљег развоја значајне интернационалне манифестације Тријенале МНМУ.

У складу са стратегијом унапређења стручног рада МНМУ остварени су помаци у: Конципирању Нове Сталне поставке у реновираној и дограђеној згради Галерије МНМУ која је представила 125 дела из збирке МНМУ и једно репрезентативно дело светског класика Војислава Јакића монументалних димензија као дугорочна позајмица из колекције краљевачког Народног музеја. У представљању најзначајнијих дела из богате интернационалне колекције МНМУ која броји преко 3000 дела око 400 аутора из тридесетак земаља света, акценат је дат остварењима великих формата и делима која су ретко излагана, или која чак никада нису напуштала просторе депоа. Публикован је и нови Водич музеја. - Развијању и преиспитивању утемељености и промишљању нових стратегија и смерница даљег развоја традиционалне међународне манифестације Тријенале МНМУ, што је водило померању граница, брисању свих линија дискриминације, као и новом називу манифестације - RAW INTUITIVE који повезује широк распон аутохтоних стваралачких исказа. Значајан искорак, који у односу на претходна Тријенала чини отвореност конкурса за све аутентичне ствараоце без обзира на њихово ликовно образовање, чини се као логичан наставак тенденције ширења домета промишљања ове манифестације и њене доступности што ширем интернационалном кругу уметника. Један од значајних резултата прошлогодишње манифестације је и обогаћивање колекције Музеја путем 40 дела која су уметници из различитих земаља донирали, као и откупа 2 дела. -У оквиру једне од водећих светских манифестација савремене уметничке сцене, на овогодишњој Документи 15 у Каселу, Музеј наивне и маргиналне уметности је учествовао на позив колега са Кубе - Art brut project Cuba и lumbung member INSTAR Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt". У пратећем програму до сада највеће изложбе кубанске уметности арт-брута, са избором од преко 1000 дела 30 кубанских уметника, МНМУ се представио презентацијом: Museum of Naïve and Marginal Art: Boundaries and Intersections / Traces and Landmarks - Collective practices.

Коју музејску активност бисте истакли из Ваше пријаве и зашто?

 

За наш Музеј наивне и маргиналне уметности (МНМУ), 2022. је била година великих изазова који су отворили просторе за унапређивање стручног рада. Иако најјачи утисак можда оставља велики број и карактер изложбених, издавачких и пратећих активности Музеја (нова Стална поставка у реконструисаном простору Галерије МНМУ, интернационална манифестација Тријенале МНМУ RAW INTUITIVE, учешће на светској манифестацији Документа 15 у Каселу, богат програм у оквиру националне музејске манифестације Музеји за 10...) издвојила бих, ипак, сегмент стручног музејског рада који обично остаје у сенци, невидљив – рад на темељној ревизији Збирке МНМУ и осталих затечених ликовних фондова (укупно преко 4500 предмета). Почетак године обележило је пресељење свих фондова Музеја, колекције и документације, назад у реновирану и дограђену зграду Музеја и започео је процес темељне ревизије колекције Музеја и примарне музејске документације, који је трајао паралелно са интензивним изложбеним активностима. Према подацима, реч је о првој ревизији Збирке за 63 године рада Музеја, те се Комисија неминовно сусрела са низом великих изазова. Определила сам се да истакнем ову музејску активност јер ми се чини да, насупрот атрактивнијих изложбених и издавачких пројеката, значај посвећеног рада на основним музејским пословима стручне обраде, истраживања, заштите и развијања збирки остаје невидљив, непрепознат и неподржан, иако заправо представља темељну основу на којој почивају све остале музејске активности.

 

Зашто је Ваш музеј специфичан у односу на друге?

 

Мото кандидатуре нашег музеја je: Уметност изван граница. Наш Музеј је специфичан по самој области којом се бави – неконвенционална уметност, наивна и маргинална, што га чини јединственим код нас и једним од ретких у свету. Савремени тренутак у први план истиче важност отворености, константног ослушкивања и праћења виталних стваралачких токова који проблематизују постојеће критеријуме и откривају смернице нових струјања динамичког развоја овог специфичног дела савремене уметности. Пронаћи и сачувати чистоту идентитета аутентичног, личног ликовног језика у савременом тренутку није једноставно остварити. У времену масовне продукције, развијених комуникација и обиља лако доступних информација, готово је немогуће постићи уметничку изолацију и одупрти се утицајима, свесно прихваћеним или подсвесно усвојеним. Чини се да димензија оригиналности ипак егзистира на нивоу јасног избора уметника да остане веран свом свету ликовних визија и неодољивом импулсу да се креативно испољи. У сусретима различитих аутентичних ликовних појава које се укрштају и творе креативно чвориште савремене сцене наивне и маргиналне уметности, можемо трагати за назнакама смерница могућих токова њеног развоја. Укорењеност у изворној снази поднебља, дубока инстинктивна везаност за витално духовно наслеђе на једној страни, као и разграната неспутана слобода креативних имагинативних домета, спонтаности и непосредности стваралачког испољавања на другој, стварају вибрирајуће ликовно поље животворне енергије наивне и маргиналне уметности која брише границе ‒ поље искрене инспирације, дубоке личне мотивације, топлине и полета надахнућа.

 

Како Вам се чини конкуренција ове године за ICOMСрбија награду?

 

Морам истаћи велики допринос и значај свих важних питања које је наш ICOM покренуо у смеру унапређења поља музејског рада. Мислим да овогодишњи велики број кандидата за награде у свим категоријама представља један од ових резултата. Такође показује квалитет и велико залагање огромног броја колега, јако охрабрује и инспирише на даље унапређење стручног рада. У конкуренцији категорије за Музеј године, у којој смо се кандидовали, као и у осталим категоријама, има много музеја и колега који су сјајно радили и постигли изузетне резултате. Мотивација за наше пријављивање је идеја да ћемо се овим путем још више повезати са колегама и освојити још мало простора да наш Музеј и колекција коју баштинимо буду видљивији. Пројекат награда ICOM-а доживљавам као посебно драгоцен посматрано из аспекта доприносу јачања идеје колективизма која је, чини се, све мање присутна у савременом друштву, које све више постаје друштво изолованих појединаца. Управо зато је изузетно важно да се изнова подсећамо важности идеје колективизма, да се умрежимо, подржимо и оснажимо, да једни друге инспиришемо и учимо једни од других.

Интервју: Мирослав Јовановић

ФРАНКОФОНИЈА - FRANCOPHONIE 2022, Серијал онлајн изложби Сава Секулић – моћ визије / Sava Sekulić – Le pouvoir de la vision Изложбену годину започели смо серијалом онлајн изложби. У оквиру манифестације Месец франкофоније, у којој МНМУ традиционално учествује, током месеца марта у оквиру фејсбук и инстаграм страница Музеја представљен је серијал изложби Сава Секулић – моћ визије / Sava Sekulić – Le pouvoir de la vision (1, 8, 15, 22 и 31. марта 2022. године, уторком од 17 часова). Ове изложбе представиле су неке од најинтересантнијих тема у стваралачком опусу Саве Секулића, светског класика неконвенционалне уметности (Мотив жене, Свет митова и метаморфоза, Боје и мисли) путем текста на српском и француском језику, избора репродукција дела овог уметника из збирке МНМУ, као и избором документарних фотографија и мултимедијалних прилога из документације МНМУ. Аутор пројекта: Ивана Јовановић, музејски саветник МНМУ.

Brošura: Serijal online izložbi

Muzej Naivne i Marginalne Umetnosti / Museum of Naïve and Marginal Art | Facebook

https://mnmu.rs/prateci-projekti/frankofonija/

10. 3. 2022. Разговори у Салону – Ја живим уметност, Отварање Салона Ото Бихаљи Мерин, Београд. Овај догађај уприличен је са идејом да Салон Ото Бихаљи-Мерин и личност нашег истакнутог историчара уметности, књижевника, критичара и публицисте чије име носи, приближимо јавности. Салон ОБМ по први пут је отварен за културну јавност, разговором са његовим пријатељима - професором др Јешом Денегријем и кустоскињом Биљаном Томић, који су публику упознали са критичким доприносима Ото Бихаљи-Мерина, али и са Отом као аутентичним човеком, оданим пријатељем и страсним љубитељем уметности. Као што област наивне и маргиналне уметности карактерише неограниченост правилима и широке слободе уметничког изражавања, тако и Ото Бихаљи-Мерин представља фигуру коју одређује слобода мисли, неограниченост и далекосежност визије и подршке модерном слободном духу. Модератор разговора: Ивана Јовановић, музејски саветник МНМУ, а разговор је пратила и видео презентација ауторке Марије Вулић.

Razgovori u salonu

https://nova.rs/kultura/prvi-put-za-kulturnu-javnost-otvaranje-salona-oto-bihalji-merin/

http://www.seecult.org/vest/otvoren-salon-ota-bihalji-merina

https://n1info.rs/kultura/otvoren-salon-otoa-bihalji-merina/

https://www.euronews.rs/kultura/aktuelno-iz-kulture/40466/otvoren-salon-oto-bihalji-merina-renesansna-licnost-ostvario-se-u-svemu-cime-se-bavio/vest

https://www.politika.rs/scc/clanak/501676/Otvoren-Salon-Ota-Bihalji-Merina

https://fonet.rs/kultura/36110510/inspirativnost-oto-bihalji-merina.html

https://www.serbia.travel/sr/vesti/42125-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti-otvorio-salon-oto-bihalji-merin

https://mnmu.rs/prateci-projekti/razgovori-u-salonu/

18. 3. 2022. Отварање реконструисане зграде Галерије МНМУ и Сталне поставке Вернисаж поводом отварања реконструисане и дограђене зграде Галерије Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини и нове Сталне поставке -Галерија МНМУ, Јагодина. 18. марта 2022. године у 12 часова делу стручне јавности и медијима представљен је реконструисани Музеј наивне и маргиналне уметности. У оквиру нове Сталне поставке изложено је 125 дела из збирке МНМУ и једно репрезентативно дело светског класика Војислава Јакића монументалних димензија као дугорочна позајмица из колекције краљевачког Народног музеја. Поред Сталне поставке, представљен је и реконструисани Музеј Наивне и маргиналне уметности. Успешна реализација овог изузетно важног пројекта обухватала је реконструкцију старе зграде Музеја и доградњу новог анекса, чиме су значајно повећани изложбени простори, али и простори депоа за одлагање уметничких дела из богате интернационалне збирке Музеја. Реконструкција Музеја, која је започета 2019. године. Аутори поставке: др Ивана Башичевић Антић, директор МНМУ и Ивана Јовановић, музејски саветник МНМУ.

Liflet o otvaranju rekonsatruisane zgrade MNMU i stalne postavke

(91) Info - Otvaranje rekonstuisane zgrade Muzeja naive (TV KCN 18.03.2022) - YouTube

https://www.danas.rs/kultura/svetski-a-nas-otvoren-rekonstruisani-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti/

https://mnmu.rs/prateci-projekti/otvaranje-rekonstruisane-zgrade/

http://www.seecult.org/vest/rekonstruisan-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti

https://www.telegraf.rs/pop-i-kultura/aktuelno-kultura/3473691-otvoren-rekonstruisani-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-jagodini

https://naslovi.net/2022-03-18/danas/svetski-a-nas-otvoren-rekonstruisani-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti/30164586

https://www.kurir.rs/zabava/kultura/3894189/otvoren-muzej-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-jagodini

МУЗЕЈИ ЗА 10! МОЋ МУЗЕЈА, 18. ЕВРОПСКА НОЋ МУЗЕЈА (14 – 20. мај 2022) Креативни тим МНМУ је припремио богат програм на наше две локације - Галерији Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини и Салону Ото Бихаљи-Мерин у Београду: Нову сталну поставку у Галерији МНМУ, стручна вођења по поставци, сусрет са уметницима, камерне изложбе, мултимедијалне презентације, видео пројекције, ликовне, конзерваторске, едукативне и радионице анимације, као и перформанс. За комплексне програме којима је представљана моћ визије великана неконвенционалне уметности, били су резервисани вечерњи термини од 18 часова, док су у дневним терминима организовани пратећи програми и радионице. Поновно отварање Музеја за широку јавност, након три године темељне реконструкције и доградње музејског простора у Јагодини, нова концепција репрезентативне Сталне поставке, отварање Салона Ото Бихаљи-Мерин за публику, као и богат и разноврстан програм, привукли су пажњу и велико интересовање посетилаца свих генерација. Укупан број посетилаца: око 800.

Muzeji za 10! Noć muzeja. Evropska noć muzeja.

https://mnmu.rs/prateci-projekti/muzeji-za-10-moc-muzeja/

https://mnmu.rs/prateci-projekti/moc-vizije-emerik-fejes/

Међународна манифестација и изложба Трећи Тријенале МНМУ – RAW INTUITIVE Галерија МНМУ, Јагодина (30. 9. – 13. 11. 2022) Концепција интернационалне изложбе: Тријенале МНМУ RAW INTUITIVE утемељена је на селективној презентацији највреднијих ликовних остварења неконвенционалног уметничког израза – наивне уметности, маргиналне уметности, аутсајдер арта, арт брута и сродних израза. Тријенале МНМУ организује се почев од 2016. године, након Салона (1970-1980) и Бијенала (1981-2013), које МНМУ у континуитету организује од 1970. године. Ове године Тријенале носи назив: Raw intuitive који повезује аутохтоне стваралачке исказе, у распону од суптилнијих, флуиднијих обриса интуитивног, до много јасније оцртане непосредности потенцијала сировог ликовног израза. Од укупно 396 дела 97 аутора из 18 земаља, колико је пристигло на конкурс Трећег Тријенала МНМУ RAW INTUITIVE, интернационални жири је одабрао укупно 129 дела 53 уметника из 16 земаља (Бугарска, Данска, Индија, Иран, Јапан, Куба, Немачка, Руанда, Русија, САД, Словенија, Србија, Уганда, Уједињено Краљевство, Француска, Чиле)..

Katalog: Treći trijenale MNMU

Konkurs za učešće na Trijenalu MNMU - Raw Intuitive | SEEcult.org

https://mnmu.rs/prateci-projekti/treci-trijenale-mnmu/

https://www.rts.rs/vesti/srbija-danas/4975608/trijenale-naive-u-jagodini.html

http://www.seecult.org/vest/poziv-na-vodenje-kroz-trijenale-raw-intuitive-u-mnmu

http://noviput.rs/tag/mnmu/

Европа по Фејешу, ретроспективна изложба у оквиру програма Нови Сад – Европска престоница културе 2022, Ликовни салон, Kултурни центар Новог Сада (10. – 23. 10. 2022) Аутори изложбе: др Ивана Башичевић Антић, директор МНМУ, Сенка Латиновић, кустос МНМУ и Илија Губић, уметник. Изложба радова самоуког сликара Емерика Фејеша под називом Европа по Фејешу, приказана је од 11. до 23. октобра у Културном центру Новог Сада, у два изложбена простора - Ликовном салону и клубу Трибинa младих. На изложби су била приказана 23 дела, 21 из музејске колекције, као и два из приватне колекције Илије Губића. Новосадски уметник Милош Фат, инспирисан Фејешовим стваралаштвом, направио је занимљиву анимацију. Изложба је била уврштена у програм манифестације Нови Сад – Европска престоница културе 2022, у оквиру програмског лука Друга Европа, који је осмишљен тако да подстакне преиспитивање доминантних вредности у европској култури и уметности и открије другачије, алтернативне, маргинализоване, мањинске и бунтовне изразе.

Katalog: Evropa po Feješu

https://mnmu.rs/izlozbe/evropa-po-fejesu/

https://kalendar.novisad2022.rs/events/evropa-po-fejesu/

https://visitns.rs/2022/10/11/emerik-fejes/

https://struktura.org/evropa-po-fejesu/

https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/supermocni-programi-na-startu-velikog-finala-evropske-prestonice-kulture_1380466.html

Свет по Илији / Le Monde selon Ilija ретроспективна изложба, Kултурни центар Србије, Париз (13. 10 - 29. 10. 2022) Аутор изложбе: др Ивана Башичевић Антић, директор МНМУ У години када се у Центру Помпиду по први пут отвара и одељак арт брут уметности, у његовом непосредном окружењу, у изложбеном простору Kултурног центра Србије у Паризу, Музеј наивне и маргиналне уметности - МНМУ (Београд, Србија) приређује мултимедијалну изложбу Свет по Илији, посвећену уметничком опусу Илије Башичевића Босиља, светског класика неконвенционалне уметности чија дела баштине међународне збирке многих угледних институција, међу којима и Центар Помпиду и МНМУ. Публика је могла да погледа репрезентативна дела из збирке МНМУ, колекције Ото Бихаљи-Мерин и Музеја наивне умeтности Илијанум, Шид. Изложбу прати богат тројезични каталог са текстом реномиране ауторке из Париза - Барбаре Сафарове, као и пројекција документарног филма о Илији Башичевићу Босиљу и виртуелна изложба кроз кроз поставку Одбрана уметника, увреда човека, музеј Илијанум, Шид.

Ktalog: Svet po Iliji

http://www.serbianmirror.com/Otvorena-izlozba-slika-Ilije-Basicevica-Bosilja-u-Parizu

https://tamodaleko.co.rs/u-parizu-otvorena-izlozba-svet-po-iliji/

https://mnmu.rs/izlozbe/svet-po-iliji/

https://www.politika.rs/scc/clanak/523421/Veliki-uspeh-izlozbe-Ilije-Basicevica-Bosilja-u-Parizu

https://izprveruke.rs/veliki-uspeh-izlozbe-svet-po-iliji-u-parizu/

https://www.danas.rs/kultura/veliki-uspeh-izlozbe-svet-po-iliji-u-parizu-reprezentativnih-radova-cudesnog-ilije-basicevica-bosilja/

http://www.seecult.org/vest/svet-po-iliji-u-parizu

https://mojasrbija.rs/wp/izlozba-svet-po-iliji-u-kc-srbije-u-parizu/

https://www.blic.rs/kultura/vesti/veliki-uspeh-izlozbe-svet-po-iliji-radova-ilije-basicevica-bosilja-u-parizu/h0w3j6s

https://www.rasejanje.info/2022/10/11/izlozba-svet-po-iliji-se-otvara-u-cetvrtak-13-10-u-kulturnom-centru-srbije-u-parizu/

https://24sedam.rs/kultura/24-sata-kulture/172861/sta-se-krilo-iza-afere-bosilj-veliki-uspeh-izlozbe-svet-po-iliji-u-parizu-foto/vest

ХВАТАЧИ СНОВА, гостујућа изложба Музеја савремене уметности, Загреб - Галерија МНМУ, Јагодина (18. 11. 2022 – 20. 1. 2023) Ауторка изложбе: Даниела Билопавловић Беденик, кустос МСУ Загреб Концепција изложбе: Даниела Билопавловић Беденик, Горан Стојчетовић (Art Brut Srbija) Сарадници на поставци из МНМУ: Ивана Јовановић, музејски саветник и Лепа Милошевић, кустос-документариста. Студијска излоба која представља пресек савремене уметничке маргиналне - аутсајдерске и арт брут сцене из Хрватске и Србије. Након Загребачке презентације 2020. године, ова изложба настала у сарадњи Музеја савремене уметности из Загреба и асоцијације Арт Брут Србија, представила је домаћој публици избор аутентичних дела деветнаест аутора неконвенционалне уметничке сцене Србије и Хрватске. Својом суштином и начином настанка, уметност аутсајдера део је оног што називамо савремена уметност и у том смислу, сарадњом са МСУ из Загреба кроз изложбу Хватачи снова, желели смо да допринесемо глобалном процесу брисања граница које су унутар савремене сцене држале аутсајдер уметност изолованом и тиме мање видљивом за читаво друштво.

Liflet: Hvatači snova

https://n1info.rs/kultura/hvataci-snova-autsajder-umetnici-iz-hrvatske-i-srbije-u-jagodini/

https://www.danas.rs/kultura/art-brut-cveta-u-turbulentnim-vremenima/?fbclid=IwAR3ysvuJ1lVOyVxZCm96j_u_elLKWZ6ds1BTudGyzvK94MHEMYbN0f01rCY

https://www.facebook.com/muzejnaivneimarginalneumetnosti/posts/pfbid0Xtpd7ZoKxYoTz7dF4tD8Cygd4XtfkFtfNhpvxdghjTwzrm4k2tXeGc7ZCYK7c5QXl

(91) Info - Otvorena izložba "Hvatači snova" u MNMU u Jagodini (TV KCN 18.11.2022) - YouTube

https://mnmu.rs/izlozbe/hvataci-snova/

https://www.danas.rs/kultura/izlozba-hvataci-snova-u-galeriji-muzeja-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-jagodini/

https://www.infocentrala.rs/u-galeriji-muzeja-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-jagodini-izlozba-hvataci-snova/

https://www.novosti.rs/c/kultura/vesti/1171314/hvataci-snova-jagodini-muzeju-naivne-marginalne-umetnosti-dvadesetak-autora-srbije-hrvatske

https://redportal.rs/cooltura/57853/izlozba-hvataci-snova-u-galeriji-muzeja-naivne-i-marginalne-umetnosti-%F0%9F%96%8C

https://www.politika.rs/scc/clanak/525269/Izlozba-Hvataci-snova-u-Jagodini

https://kcnonline.rs/otvorena-izlozba-hvataci-snova-u-muzeju-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-jagodini/

https://www.vesti.rs/Jagodina/Izlozba-Hvataci-snova-u-Galeriji-Muzeja-naivne-i-marginalne-umetnosti-u-Jagodini-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZHimjUkgSvA

https://nova.rs/kultura/hvataci-snova-autsajderi-i-marginalci-iz-srbije-i-hrvatske-se-predstavljaju-u-jagodini/

ИЗДАЊА МНМУ Обимна издавачка делатност МНМУ, поред дела који прати изложбену активност у виду стручних двојезичних каталога, пратећег пропагандног материјала (позивнице, плакати, банери, разгледнице, обележивачи страница), обухвата и посебна издања (монографије, зборници, водичи, графичке мапе, календари, бојанке, часописи). Почев од 2000. године издавачка делатност се надограђује и објављивањем електронских издања. Прошлогодишња издавачка активност обухватила је три каталога, два деплијанера, један водич, један часопис и један календар. Штампано је двојезично издање водича МНМУ: Уметност изван граница / Art beyond borders, и календара дизајнираног у духу наше велике међународне изложбе Трећи Тријенале – Raw intuitive. Посебну пажњу посветили смо и осмишљавању атрактивног стручног садржаја специјализованог часописа из области неконвенционалне уметности МНМУ Арт – Магазин за наивну и маргиналну уметност, број 12. Као један од ретких часописа ове врсте у свету, на 80 страница, поред приказа занимљивих изложби и догађаја, представио је и текстове угледних колега и сарадника из других земаља.

Liflet: Posebna izdanja MNMU

https://mnmu.rs/prodavnica/kalendar-stoni/

https://mnmu.rs/prodavnica/magazin-mnmu-art/

https://mnmu.rs/prateci-projekti/posebna-izdanja-mnmu/

СТРУЧНИ СКУПОВИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ 7th ŽIVA Award 2020, Музеј Југославије, Београд. Поводом номинације МНМУ за награду Жива коју ФСК додељује најбољим музејима словенског културног круга, особеност и значај области којом се МНМУ бави представиле су: др Ивана Башичевић Антић, директор, и Ивана Јовановић, музејски саветник. Гостовање МНМУ на међународној манифестацији Документа 15, Касел, Немачка - предавање и мултимедијална презентација Колективне праксе, Музеј наивне и маргиналне уметности: Границе и сусрети / Трагови и путокази. У оквиру једне од водећих светских манифестација савремене уметничке сцене, МНМУ је учествовао на позив колега са Кубе - Art brut project Cuba, у програму до сада највеће изложбе кубанске уметности арт-брута. Аутор: Ивана Јовановић, музејски саветник МНМУ. Стручни скуп: Бити кустос: приступи у излагању и презентацији збирки у светлу савремене музејске праксе, ГМС, Нови Сад. Међу излагачима на тему актуелних изазова у савременој музејској пракси др Ивана Башичевић Антић, директорка МНМУ, представила је изазове и искуства трансформације МНМУ.

MNMU izvan MNMU

(91) MNMU: Granice i susreti/Tragovi i putokazi • MNMA: Boundaries and Intersections/Traces and Landmarks - YouTube

https://www.facebook.com/samuelrieramendez/posts/pfbid021PwoECjjQQpzUJhkBusjmsEwiVCwBczWaVTNgRUTvoeKh3wpFi1yvi7bLN73SEofl

https://www.facebook.com/samuelrieramendez/posts/pfbid031sFHTeXE4r7soL3euGk4MavUeoH6wnoZ5WjaBXGzk5xsWQNJRp4G8E9Jhnym2cRol

https://www.facebook.com/samuelrieramendez/posts/pfbid0P7uN7c1mSMAi9ifAiV32pHqYXYtNpjnYjm17NJFGTByyZ7GWgaxPSivqyHTTBMQgl

bottom of page