top of page

PRAVILNIK

PRAVILNIK

ИЗ ПРАВИЛНИКА:

Члан 5.

За категорију Награду Музеј године и Музејски стручњак године могу да конкуришу установе, односно појединци, који су током претходне (календарске) године (у даљем тексту: претходне године) проучавањем, заштитом, презентацијом, интерпретацијом и сарадњом били посвећени унапређењу квалитета музејске делатности у области културне баштине у међународним, националним и локалним оквирима.

Члан 6.

За категорију Награде Пројекат године могу да конкуришу аутор(и) или установе у области културне баштине  који су током претходне године својим активностима допринели развоју истраживања, заштите, управљања, комуникације и развоја заједница у међународним, националним и локалним оквирима.

Члан 7.

За категорију Награде Публикација године могу да конкуришу штампане или електронске публикације објављене у претходној години, настале као резултат стручног или научног рада, које квалитетом и оригиналношћу свога садржаја, као и савременим приступом у његовом промовисању доприносе развоју музејске делатности у земљи и свету.

За категорију Награде Публикација године не могу се кандидаовати публикације које су саставни део материјала приложеног за категорију Пројекат године.

Члан 16.

Захвалницa НК ICOM Србија се додељује појединцима или представницима медија (појединцима, емисијама или медијским кућама), агенција и организација који су праћењем, извештавањем, приказивањем, коментарисањем и оглашавањем, изузетно допринели  информисању јавности и медијској популаризацији активности у оквиру музејске делатности, као и развијању свести о значају културног наслеђа на локалном, регионалном, републич­ком или међународном нивоу

Преузмите:

ПРАВИЛНИК

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

 

Музеј године

Музејски стручњак године 

Пројекат године

Публикација године

ЦИЉ

ПРОЦЕСА ИЗБОРА НАЈБОЉИХ

ЈЕ ПРОМОЦИЈА СВИХ

КАНДИДАТА И НОМИНОВАНИХ,

УПОЗНАВАЊА БОГАТСТВА И 

ИНОВАТИВНИХ ПРАКСИ 

НА МУЗЕЈСКОЈ СЦЕНИ,

АКТИВНОСТИ И СТРУЧЊАКА

СРБИЈЕ.

NOMINOVANI

PUBLIKACIJA

NOMINOVANI

PROJEKAT

NOMINOVANI

STRUČNJAK

NOMINOVANI

MUZEJ

KANDIDATI

STRUČNJAK

KANDIDATI

MUZEJ

KANDIDATI

PUBLIKACIJA

KANDIDATI

PROJEKAT

NAGRAĐENI

muzej

projekat

stručnjak

publikacija

bottom of page