top of page

PRAVILNIK

ИЗ ПРАВИЛНИКА:

 

Члан 5

За категорију Награду Музеј године и Музејски стручњак године могу да конкуришу установе, односно појединци, који су током претходне (календарске) године (у даљем тексту: претходне године) проучавањем, заштитом, презентацијом, интерпретацијом и сарадњом били посвећени унапређењу квалитета музејске делатности у области културне баштине у међународним, националним и локалним оквирима.

 

Члан 6

За категорију Награде Пројекат године могу да конкуришу аутор(и) или установе у области културне баштине који су током претходне године својим активностима допринели развоју истраживања, заштите, управљања, комуникације и развоја заједница у  међународним, националним и локалним оквирима.

NOMINOVANI

PUBLIKACIJA

NOMINOVANI

PROJEKAT

NOMINOVANI

STRUČNJAK

NOMINOVANI

MUZEJ

KANDIDATI

STRUČNJAK

KANDIDATI

MUZEJ

KANDIDATI

PUBLIKACIJA

KANDIDATI

PROJEKAT

NAGRAĐENI

muzej

projekat

stručnjak

publikacija

ЦИЉ

ПРОЦЕСА ИЗБОРА НАЈБОЉИХ

ЈЕ ПРОМОЦИЈА СВИХ

КАНДИДАТА И НОМИНОВАНИХ,

УПОЗНАВАЊА БОГАТСТВА И 

ИНОВАТИВНИХ ПРАКСИ 

НА МУЗЕЈСКОЈ СЦЕНИ,

АКТИВНОСТИ И СТРУЧЊАКА

СРБИЈЕ.

Члан 7

За категорију Награде Публикација године могу да конкуришу штампане или електронске публикације објављене у претходној години, настале као резултат стручног или научног рада, које квалитетом и оригиналношћу свога садржаја, као и савременим приступом у његовом промовисању доприносе развоју музејске делатности у земљи и свету.

Члан 16

Захвалницa НК ICOM Србија се додељује појединцима или представницима медија (појединцима, емисијама или медијским кућама), агенција и организација који су праћењем, извештавањем, приказивањем, коментарисањем и оглашавањем, изузетно допринели информисању јавности и медијској популаризацији активности у оквиру музејске делатности, као и развијању свести о значају културног наслеђа на локалном, регионалном, републичком или међународном нивоу.

КАКО ТЕЧЕ ПРОЦЕС (ОД КАНДИДАТУРА ДО НОМИНАЦИЈА)

Све пристигле пријаве чланови Комисије засебно и независно један од другог оцењују са до максимално 30 бодова по следећим параметрима:

КВАЛИТАТИВНИ БОДОВИ / ГЛАСОВИ:

- 15 бодова максимално за значај и актуелност пласираних тема кроз кандидатуру, квалитет садржаја рада, иновативност у приступу струци, иновативност модела презентације укупног рада и

КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНИ БОДОВИ / ГЛАСОВИ

15 бодова, максимално, којима се процењује квалитет остварене сарадње, и то:

 

  • од 1 до 5 бодова максимално – уколико је институција/појединац/пројекат/публикација активности спроводио само у оквирима сопствене установе

 

  • од 1 до 5 бодова максимално – уколико је остварена међуинституционална сарадња

 

  • од 1 до 5 бодова максимално – уколико је остварена међународна сарадња (верификована уговорима о сарадњи, званичном разменом, или успостављена кроз регионалне и међународне фондове).

 

 

Комисија израчунава средњи број бодова и заокружује је на цео број (пример: 15,50 =15 бодова, 15,51 = 16 бодова). Тако сваки кандидат може остварити максимално 30 бодова. Комисија саставља детаљан извештај као и о кандидатима које је (или није) номиновала, као и табеларни приказ гласова које је доделима номинованима.

Овај приказ и изваштеај објављују се након свечане Скупштине Националног комитета. 

КАКО ТЕЧЕ ПРОЦЕС (НАКОН НОМИНАЦИЈА)

Сви АКТИВНИ индивидуални и институционални чланови имају право гласа али не могу гласати за номиноване из "своје" музејске куће нити у једној категорији.

Гласови се шаљу на посебан мејл којем приступ има само секретар Националног комитета, који уједно збраја и ковертира гласове до свечане Скупштине.

 

На свечаној Скупштини, претходни добитник предаје признање актуелном. 

Музеј који освоји Награду следеће је године домаћин свечане Скупштине и церемоније доделе Награде.

bottom of page