top of page

ICOM SRBIJA NAGRADA 20.23 PUBLIKACIJA GODINE

Ko će se pridružiti dosadašnjim laureatima?

2022 

Diskretni šum peščanika: baština i njene nauke, Milan Popadić, Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu​

2021 

Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontesktu evropskog slikarstva, Igor Borozan, Filozofski fakultet, Galerija SANU

2020 

The Day Worth a Century – 1 XII 1918, Grupa autora, Muzej Jugoslavije

2019 

100 Years of Trebenishte, grupa autora, Sofia: National Archaeological Institute with Museum - Bulgarian Academy of Sciences; Skopje: NI Archaeological Museum of Macedonia; Belgrade: National Museum in Belgrade; Ohrid: NI Institute for protection of monuments of culture and museum

2018 

Identiteti i mediji – umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba, Urednici: Danijela Vanušić i Igor Borozan, Muzej grada Beograda, Matica srpska, Novi Sad

2017 

Džon Kenedi i “nova granica kulture”, Mona Liza i Supermen, Simona Čupić, Galerija Matice srpke

2016 

  • Kolekcija Pavla Beljanskog: biseri moderne i Miroslav Kraljević i sledbenici, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad; Moderna galerija, Zagreb

  • Albreht Direr i njegovi savremenici. Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I, Muzej grada Beograda; Istočnoslovački muzej Košice; Galerija Matice srpske

  • ωgrafi. Icone serbe fra tradizione e modernita. Paralleli, Zografi. (Srpske ikone između tradicije i modernosti. Paralele), Galerija Matice srpske, Novi Sad

2015 

Englesko-srpski rečnik konzervacije arheološke keramike, Milena Stojčev, Vesna Živković, Maja Živković, Centralni institut za konzervaciju, Beograd

2014 

Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije, Urednici: Aleksandar Marušić i Ana Bolović, Muzej rudničko-takovskog kraja

2013 

  • Pusen i petokraka. Zbirka slika druga predsednika, Nenad Radić, Galerija Matice srpske, Novi Sad

  • Manastiri Ovčarsko-kablarske klisure, Delfina Rajić Miloš Timotijević, Narodni Muzej Čačak

2012 

Primenjena umetnost i Beograd, 1918–1941, Popović Bojana, Muzej primenjene umetnosti, Beograd

2010 

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Urednica: Jasna Jovanov, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad

2009

  • Likovna jesen, rekapitulacija-rekonstrukcija-reprezentacija, Čedomir Janičić, Gradski muzej Sombor

  • Kulturna riznica Čačka, od praistorije do savremenog doba, Delfina Rajić, Narodni muzej, Čačak

2008 

Novosadske drvorezbarske radionice u 18.veku, Branka Kulić, Galerija Matice srpske, Novi Sad

2007 

Magija ćilibara, Vera Krstić, Narodni muzej u Beogradu, Aleksandar Palavestra, Univerzitet Beograd - Filozofski fakultet

2005 

U svetu umetnosti – u svetu muzeja, Ogledalo o muzeologiji, Branko Lazić, Narodni muzej Valjevo

KANDIDATI 2023

IMG_20220210_181217_0.54639700 1677774789.jpg
UP-Reizdanje-Foto-korica_0.01479600 1679474522.jpg
Monografija Galerija fresaka_0.24109500 1679865073.jpg
Jeremja Stanojevic_Fotografije_0.06049100 1679386180.jpg
korica pristupacnost_0.17277400 1679938531.jpg
unnamed-1_0.54757600 1679389288.jpg
20230316_104401641_iOS_0.66462800 1678965750.jpg
Stenli Kjubrik_0.62474100 1676578587.jpeg
Ponos nacije_GMS_0.85461300 1679471894.jpg
vojvodina_i_donja_austrija_0.85384600 1679776858.jpg

Božidar Plazinić - Na tragu svetlosti

Mirjana Racković (Urednica) 

UMETNIČKA GALERIJA NADEŽDA PETROVIĆ

Dakle, Vi ste taj Uroš Predić?

Olivera Skoko

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Galerija fresaka u Beogradu

Bojan Popović

NARODNI MUZEJ SRBIJE

Jeremija Stanojević. Fotografije

Angelina Banković, Ivan Petrović (Urednici)

MUZEJ GRADA BEOGRADA

Kultura pristupačnosti: istraživanje pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji

Milankov Marijana, Opačić Bogdana, Subašić Bojana

ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA BEOGRAD

Metod kao predmet ili predmet kao metod: poučavanje (o) umetnosti u osam koraka

Milica Božić Marojević

FILOZOFSKI FAKULTET, CENTAR ZA MUZEOLOGIJU I HERITOLOGIJU

Ponos nacije. 175 godina Galerije Matice srpske

Tijana Palkovljević Bugarski

GALERIJA MATICE SRPSKE

Sloboda je za nas san. 

Tematski katalog predmeta iz fonda Muzeja Jugoslavije koji dokumentuju život u logorima i represivne mere u toku Drugog svetskog rata

Ana Panić, Veselinka Kastratović Ristić

MUZEJ JUGOSLAVIJE

Stenli Kjubrik: Između slikarstva i filma

(drugo, dopunjeno i korigovano izdanje)

Dijana Metlić

FILMSKI CENTAR SRBIJE

 

Vojvodina i Donja Austrija. Interkulturalne veze

Tijana Stanković Pešterac, Katarina Radisavljević (Urednice)

MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD

bottom of page