top of page
vojvodina_i_donja_austrija_0.85384600 1679776858.jpg

Tijana Stanković Pešterac, Katarina Radisavljević (Ur.)
MUZEJ VOJVODINE

U periodu od 2021–2022. Autonomna pokrajina Vojvodina predsedavala je Zajednicom podunavskih regija. Muzeju Vojvodine, najkompleksnijoj muzejskoj ustanovi u našoj zemlji, pripao je zadatak da realizuje izložbu u saradnji sa Državnim kolekcijama Donje Austrije iz Sankt Peltena. Izložba “Vojvodina i Donja Austrija – interkulturalne veze” predstavljala je zamašan muzeološki poduhvat dve ustanove koje su na savremen način predstavile predmete iz svojih kolekcija. Izborom predmeta i kompleksnim, savremenim, multidisciplinarnim pristupom, tim kustosa i njihovih saradnika (arheologa, istoričara, istoričara umetnosti, etnologa, biologa i konzervatora ustanova iz kojih dolaze artefakti, dizajnera scene, svetla i zvuka) ispričao nam je izuzetno zanimljive priče i brojnim posetiocima preneo znanje o značajnom kulturno-istorijskom i prirodnjačkom nasleđu koje baštine Državne kolekcije Donje Austrije i Muzej Vojvodine. Prva dva uvodna teksta obrazlažu kulturno zajedništvo zasnovano na razmeni znanja i tradicionalnoj (ne samo kulturnoj) saradnji ove dve regije, koja je na ovom nivou započela pre više od trideset godina. Autorke ovih tekstova su Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Pokrajinske vlade Vojvodine i Johana Mikl-Lajtner, guvernerka Donje Austrije. A onda se, na zasluženo značajnom prostoru, raskošno pojavljuju i nižu svi predmeti sa ove izložbe (ima ih ukupno 20 – deset iz Državnih kolekcija Donje Austrije i deset iz zbirki Muzeja Vojvodine). Katalog koji je izrađen u formatu 22 x 22 cm i na ukupno 51 strani, na sveden i istančan način ilustruje izložene predmete uz dvojezičnu naučnu obradu i izlaganje. Tokom 2022. godine Muzej Vojvodine imao je ukupno 18 izdanja, a katalog ove izložbe izdvaja se po načinu muzeološke interpretacije pojedinačnih tema i predmeta, lakoći teksta, lepoti ilustracija, kao i “po meri i ravnoteži”, koje su “gotovo idealno dostignute u predstavljanju sadržaja”.

PREPORUKA Radoslav Milenković

https://www.muzejvojvodine.org.rs/izlozba-vojvodina-i-donja-austrija/

https://www.muzejvojvodine.org.rs/lat/175-godisnjica-osnivanja-muzeja-vojvodine/

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/izlozba-vojvodina-i-donja-austrija-interkulturalne-veze-u-muzeju-vojvodine-(audio)_1386102.html

Zašto je važna tema koju obrađujete u Vašoj publikaciji?

U periodu od 2021–2022. Autonomna pokrajina Vojvodina predsedavala je Zajednicom podunavskih regija. Muzeju Vojvodine, najkompleksnijoj muzejskoj ustanovi u našoj zemlji, pripao je zadatak da realizuje izložbu u saradnji sa Državnim kolekcijama Donje Austrije iz Sankt Peltena. Stoga je izložba „Vojvodina i Donja Austrija – interkulturalne veze“ predstavljala zamašan muzeološki poduhvat dve ustanove koje su na savremen način predstavile predmete iz svojih kolekcija. U sklopu ovog zahtevnog projekta, nastao je katalog „Vojvodina i Donja Austrija – interkulturalne veze“, koji smo kandidovali za nagradu u kategoriji „Publikacija godine“. Prema mišljenju i publike i stručne javnosti, ovaj katalog svedoči o temeljno realizovanom uredničkom objedinjavanju raznorodnih tema i autorskih predstavljanja značajnih artefakata. S obzirom na to da se radi o uspostavljanju veze između različitih artefakata ili fenomena na koje se odnose, ova publikacija pokazuje koliko posao kustosa zahteva otvorenost u interpretaciji muzejskih predmeta. Trudom svih članova tima, u ovoj publikaciji sve smo činili izuzetno pažljivo, sadržajno i na pristupačan način. Ono što verujemo da je izdvaja od ostalih izdanja iste ili slične namene jesu mera i ravnoteža, koje su gotovo idealno dostignute u predstavljanju sadržaja – kako kada je reč o strukturi celine, tako i kada posmatramo pojedinačno predstavljanja artefakata.

  
Možete li da nam ukratko približite Vaš istraživački rad vezan za ovu publikaciju?

 

Katalog izložbe „Vojvodina i Donja Austrija – interkulturalne veze“ rezultat je plodne saradnje i kreativnog napora brojnih kustosa dve pokrajine – arheologa, istoričara, istoričara umetnosti, etnologa, biologa i konzervatora ustanova iz kojih dolaze artefakti. Odabir artefakata i njihovo povezivanje bilo je moguće zahvaljući jakim stručnim kapacitetima članova tima obe muzejske ustanove – Muzeja Vojvodine i Državnih kolekcija Donje Austrije. Svi autori imaju veliko iskustvo u naučno-istraživačkom i stručnom radu i postignuća u naučnim disciplinama kojima se bave.     

  
Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu?

Kao i prethodnih godina, i ove godine konkurencija je izuzetno jaka. Sve publikacije nesumnjivo svedoče o značajnom pomaku u pristupu i vrhunskim kriterijumima i sadržaja i realizacije. Svest autora i saradnika iz godine u godinu raste. Vidljivo je da svi pred sebe postavljaju najviše kriterijume i da svojim trudom uspešno pokušavaju da domaše najviše standarde publikovanja.
 

bottom of page