LOGO sajta i nagrade.jpg

22

PREUZMITE VAŠ GLASAČKI LIST:

INDIVIDUALNI

INSTITUCIONALNI

Glasanje traje od 9. maja ujutro  do 13. maja u ponoć.

Popunjen glasački list šalje se ISKLJUČIVO na imejl adresu: icom.nagrada@gmail.com 

 

Za detaljnije instrukcije za glasanje skrolujte na dno strane

INSTRUKCIJE IZ PRAVILNIKA

  • Individualni članovi mogu glasati za po jednog nominovanog u svakoj od kategorija, tako što će ostaviti znak X u polju nominovanog za kojeg glasaju. 

  • Institucionalni članovi moigu svoja tri glasa po kategoriji Nagrade rasporediti na dva ili tri nominovana, ili dati sva tri glasa jednom nominovanom. 

 

Ni individualni ni institucionalni članovi NE MOGU glasati za nominovane iz "njihovih" ustanova. Time se omogućava i podržava princip kolegijalnosti. 

Primer: Trenutni predesdnik NK ICOM Srbija ne može glasati za dva nominovana u kategoriji Publikacija čija je afilijacija Filozofski fakultet u Beogradu. 

Mogu glasati samo aktivni članovi koji su uplatili članarinu za 2022.godinu. 

Pristup Vašim glasovima će imati, a rezultatr glasanjae znaće SAMO sekretar NK ICOM Srbija Bojana Subašić koje će na dan dodele predati zapečaćene koverte Komisiji za Nagradu. 

Srećno svim nominovanima!!!

Budimo profesionalni, etični i kolegijalni!

Kabinetu cudesa.jpg
Manastir Svetog Nikole u Toplici.jpg
Nas muzej filma.jpg