top of page
postavka hdr1_0.45335600 1679948116.jpg

MUZEJ NAUKE I TEHNIKE
BEOGRAD

Otkrijte fascinantni svet nauke, tehnike i tehnologije.

Muzej nauke i tehnike je tokom prošle godine imao veoma bogatu programsku aktivnost u okviru svog prostora i van muzeja. Realizovano je pet autorskih izložbi, a tri izložbe Muzeja gostovale su u četiri grada u Srbiji. Eksponati iz Muzeja pozajmljeni su za pet velikih izložbi. Održano je 23 predavanja, a kustosi muzeja učestvovali su na 20 stručnih tribina i skupova. Za decu je održano 96 radionica, dok je 14 bilo namenjeno muzejskim stručnjacima (konzervacija stakla, izrada murano stakla i vitraža). U okviru izdavačke delatnosti objavljeno je pet kataloga izložbi, monografija, zbornik naučnih radova i tri časopisa. Van muzejske izdavačke delatnosti kustosi su objavili 9 stručnih radova i 16 recenzija i prikaza. Ostvarena je međuinstitucionana saradnja sa preko 30 institucija iz zemlje i inostranstva. Muzej po prvi put učestvuje kao partnerska institucija u međunarodnom projektu FASIH (Future Art and Science Industrial Heritage) koji će spojiti istraživanje industrijskog nasleđa sa savremenim umetničkim praksama i prezentovati rezultate na evropskom nivou. Muzej je i prošle godine realizovao Festival S.U.T.R.A., najstariji festival koji se bavi spojem nauke, umetnosti i tehnologije, sa temom Digitalnog zadovoljstva, kojim je u fokus stavio aktuelne teme povezane sa posledicama upotrebe novih tehnologija. Prvi put je priređena kustoska izložba namenjena isključivo najmlađima "Leta pre neta" koja je izazvala veliko interesovanje publike, tako da je uz ostale sadržaje namenjenih deci, muzej postao prepoznatljiv kao muzejska institucija koja ima najviše sadržaja za celu porodicu.

U prošloj godini Muzej je aktivno radio na više različitih nivoa. Na prvom mestu boljoj ponudi i komunikaciji sa publikom, kroz više interaktivnijih sadržaja na stalnoj postavci, čime je doprineo drugačijem i atraktivnijem doživljaju u prezentovanju izložbenih postavki. Zatim, raznovrsnijim i inovativnijim izložbama iz oblasti medicine i farmacije, po prvi put predstavljanja umetničkih dela iz zbirki MNT, festivala sa aktuelnom temom povezanom sa uticajem tehnologije, obeležavanje godine stakla sa izložbama, radionicama za kolege i inicijativom zajedno sa Muzejem primenjene umetnosti, kreiranja prve kompletno interaktivne izložbe isključivo namenjene deci. Pojačana je lokalna i međunaroda saradnja. Ostvarena je saradnja sa velikim brojem institucija. Po prvi put muzej je kao partner započeo učestvovanje u evropskom projektu. Zahvaljujući aktivnosti kustosa na polju zaštite je urađen veliki posao kada je u pitanju naučno-tehnička baština. Muzej je imao bogatu izdavačku godinu, dok su kustosi muzeja bili izuzetno aktivni i referentni učestvujući na brojnim skupovima, konferencijama i tribinama, ali i objavili veliki broj radova. Pojačana je i obogaćena saradnja sa Fizičkim fakultetom što je omogućilo nadogradnju MoleKula - mesta za eksperimente i laboratorijske vežbe. MoleKul udružuje inovativni pristup učenju, znanje i istraživačko iskustvo kako bi se kod dece dodatno razvila naučna intuicija. Postojanje ovakog prostora u jednom muzeju omogućava konstantni fokus i posetu velikog broja najmlađih. Sve navedeno je uticalo na povećanje je vidljivosti i aktivnost na društvenim mrežama, a što je uticalo i na veću posećenost muzeju i konzumaciji njegovih sadržaja na mreži i van mreže.

Koju muzejsku aktivnost biste istakli iz Vaše prijave i zašto? Prepoznati ste kao muzej koji je veoma pristupačan deci sa mnoštvom sadržaja prilagođenom njima, da li biste mogli da istaknete neki projekat koji je prilagođen deci, a koji smatrate veoma uspešnim?

Aktivnost muzeja je raznolika jer želimo da se, putem programskih aktivnosti i sadržaja, obratimo što različitijim ciljnim grupama. Prošlogodišnji fokus su nam bili najmlađi. U tom kontekstu smo i osmislili izložbu „Leta pre neta“, prvu muzejsku interaktivnu izložbu koja je namenski osmišljena da se obrati našim najmlađim posetiocima, a koja je u isto vreme direktno uključila i starije, budući da je ova izložba okupljala celu porodicu. Stariji članovi porodice, kao aktivni korisnici većine izloženih eksponata, imali su priliku da prenose sopstveno iskustvo, ali i da nostalgično podele emocije.

Gotovo sve muzejske programe smo ispratili sa dečijim i stručnim radionicama i na taj način nešto veoma stručno i naučno približili svakom posetiocu. Velika posećenost izložbi nam je potvrdila da smo na pravom putu.

Zašto je Vaš muzej specifičan u odnosu na druge?

Mislim da u principu nema razlika između muzeja u Srbiji. Svaki muzej sagledava oblasti kojima se bavi iz sopstvenih vizura, a vizura je ona stvar koja naš muzej čini specifičnim i interesantnim posetiocima. Ako bi tražili specifičnost našeg muzeja onda se ona ogleda u širini oblasti koje prokrivamo, ali na prvom mestu po velikom broju programskih aktivnosti i dešavanja.

Pored toga u našem muzeju posetioci imaju priliku da i na praktičan način dožive principe rada pojedinih naučnih fenomena poput električnog kola, sile gravitacije, prenosa zvučnih talasa i mnoge druge. Na taj način nisu više samo pasivni posmatrači već aktivni učesnici, što celu posetu muzeju čini pristupačnijom.

Ono na šta smo posebno ponosni, je naučna laboratorija Molekul, koju u saradnji sa Fizičkim fakultetom, organizuje zabavne naučne radionice koje na maštovit i kreativan način približavaju deci i mladima prirodne nauke, kao što su: fizika, hemija, biologija, astronomija i ostale naučne oblasti.

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu? Uzevši u obzir da ste prošle godine osvojili ICOM-ovu nagradu za muzej godine, da li očekujete isti ishod ove godine?

Konkurencija je svake godine veoma jaka što ovoj nagradi daje dodatni značaj. Međutim, pregledom svega sto smo prošle godine realizovali, zaključak zaposlenih je bio da i ove godine treba da konkurišemo za ICOM nagradu u ovoj kategoriji. Ishod zavisi od toga da li će naš rad biti prepoznat i od procene naših kolega iz drugih institucija.

Intervju: Sara Macura

Multidisciplinarni projekat "Tanka linija" je osmišljen sa idejom da se kontekstualizuje deo dinamične granice između leka i otrova kao i da se ukaže na važnost saznanja, prenošenja iskustva i savremenih naučnih dostignuća. Fenomen granice između leka i otrova sagledavan je kroz prizmu istorije nauke i nasleđa: farmacije, medicine, etnologije, biologije, arheologije, pravne regulative, medija, kao i u širem društveno-istorijsko-prirodnjačkom kontekstu, sa teritorijalnim fokusom na područje Srbije. Na izložbi je prikazana istorijska perspektiva i pojedinačni fenomeni tanke linije koja je delila život i smrt tokom razvoja ljudske civilizacije. Izloženi eksponati su iz zbirki Muzeja nauke i tehnike, Muzeja za istoriju farmacije, Narodnog muzeja Požarevac, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, Narodnog muzeja Kikinda, Etnografskog muzeja iz Beograda i privatnih zbirki. Izložba je deo projekta „Tanka linija“ koji pored izložbe obuhvata i Zbornik naučnih radova, kao i prateći program tokom trajanja izložbe.

KATALOG Leta pre neta 

https://youtu.be/z_gIz0rnHqU

https://youtu.be/UXeFN77-dgw

https://www.rts.rs/magazin/nauka/4757728/multidisciplinarni-projekat-tanka-linija.html

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/tanka-linija-izmedju-leka-i-otrova-samo-jedan-cep-supstance-koja-se-danas-masovno/11edgfs

Izložbom „Na staklenom putu – Tehnologija stakla“, autora Zorana Levića Muzej je obeležio Međunarodnu godinu stakla. Izložba je dopunjeno i izmenjeno izdanje izložbe iz 2015. godine i posvećena je istorijskom razvoju tehnologije proizvodnje stakla kao materijala, kako prirodnog tako i industrijskog porekla. Cilj izložbe je da posetiocima približi značaj i raznovrsnost materijala i tehnologije u savremenom svetu. U muzeju su predstavljena tehnologija stakla i alati za izradu stakla na primeru nacionalnih proizvođača kao što su Srpska fabrika stakla iz Paraćina, Staklara Avramovac, Fabrika stakla Nacka Jovanovića u Jagodini, Industrija stakla „Pančevo“, „9. oktobar“ Prokuplje i „Ukras“ Alibunar i „Kristal“ Zaječar. Posetioci su mogli da vide predmete od prirodnog i proizvedenog stakla, od sirovina za proizvodnju do njihove primene. Osim Muzeja primenjene umetnosti, realizaciju projekta pomogli su i Muzej grada Beograda, Zbirka minerala i stena Rudarsko-geološkog fakulteta, Narodni muzej Zrenjanin, Narodni muzej Niš, kao i mnogobrojne ustanove kulture i kolege.

KATALOG Na staklenom putu

www.youtube.com/watch?v=xNKQP4jtnGc

https://brainz.center/brainz-art-izlozba-na-staklenom-putu-tehnologija-stakla/

11. Festival S.U.T.R.A., najstariji festival u Srbiji koji se bavi povezanošću nauke, umetnosti i tehnologije, u najnovijem izdanju je ispitivao kako se ostvaruje ljudska egzistencija u virtuelnim prostorima interneta. Fokus je bio na istraživanju pokušaja da se većina svakodnevnog funkcionisanja prenese, manifestuje i konzumira posredstvom digitalne tehnologije, kao i postojećeg softvera i sadržaja. Ideja je bila da se podjednako zaroni u sferu unutrašnjeg i interpersonalnog i osvetli šta se dešava u polju digitalnog između pojedinca i drugoga te šta izranjaja iz interakcije ta dva. Na izložbi je predstavljeno 11 referentnih savremenih umetnika novih medija iz Srbije i inostranstva. Segment posvećen predavanjima je podstaknut vremenom pandemije, važnom okosnicom u poimanju virtualnih prostora i digitalne kulture, a bio je posvećen promišljanju i osvetljavanju brojnih fenomena, analiziran od strane 7 relevantnih predavača. Sprovedeno je istraživanje „Iskustva mladih na internetu – vreme provedeno na internetu, onlajn i oflajn prijateljstva i rizična ponašanja mladih“.

KATALOG Festival S.U.T.R.A.

https://sutra2022.muzejnt.rs

https://www.rts.rs/lat/magazin/tehnologija/3656538/festival-sutra-u-muzeju-nauke-i-tehnike.html

,,Leta pre neta'' je projekat koji je realizovao Muzej nauke i tehnike i predstavlja prvu interaktivnu izložbu Muzeja namenjenu deci. Izložba je imala praktični, edukativni i zabavni karakter. Autorke izložbe su: Mirjana Babić, Milena Vrzić Bešić, Milena Vidosavljević i Tamara Tešević. Ideja izložbe je da se najmlađoj publici približi duh vremena pre interneta i značaj tehničkih uređaja koji su nekada bili u svakodnevnoj upotrebi. Deca su se prvi put susrela sa pojedinim tehničkim uređajima, dok su njihovi stariji članovi porodice evocirali uspomene. Postavku izložbe su činile dve vremenske zone: Ovako je nekada bilo i Ovako je počelo, i obe su pratile šest tematskih stanica: Piši-briši, Кada moje uši čuju, Ptičica, Halo, ko je?, Zabava u kutiji, Ringeraja. Na svakoj od navedenih stanica nalazili su se i interaktivni eksponati. Deca imala priliku da kucaju na pisaćoj mašini, napišu i pošalju pismo, režiraju sopstveni film, isprobaju kameru opskuru, fiksni telefon, flipere...

KATALOG Leta pre neta

https://youtu.be/fqT_FeIp9BU

- https://www.youtube.com/watch?v=n5r2PhUa-7Y&t=2530s

https://www.youtube.com/watch?v=C9xWKURn8Xs&list=PLncKV4AgJgEl6RLY2uK_WNGcCaLlDB5yl&index=52

https://www.youtube.com/watch?v=78LSqjaOpiY&list=PL997TujJ_ftMn6E9B_M0O21_n0TIq8J1K&index=23

https://www.youtube.com/watch?v=_lkALWvVV6c&t=1489s

Autori izložbe „Vernisaž - Umetnička dela iz zbirki Muzeja nauke i tehnike“ su: Snežana Toševa, Gordana Karović, Jelena Jovanović Simić, Ljubomir Milanović i Ivan Stanić. Povod za organizovanje izložbe, koja obuhvata trideset odabranih dela likovne umetnosti iz zbirki MNT, jesu njihova sistematizacija, konzervacija i, po prvi put u ovom obimu, predstavljanje široj javnosti nakon decenija provedenih u depoima. Iako izložbe likovnih dela nisu uobičajena praksa jednog tehničkog muzeja, MNT pruža javnosti retku priliku da vidi najznačajnija umetnička dela iz zbirki i ukazuje na mogućnosti novih muzeoloških praksi. Likovna dela iz zbirki Muzeja nauke i tehnike obuhvataju predmete iz tri odseka Muzeja: Istorije medicine, Saobraćaja i transporta i Arhitekture i graditeljstva. Nevelika po obimu ali izuzetno zanimljiva i kompleksna po sadržaju, zbirka je specifična jer dela nisu sistematski sakupljana već su u Muzej uglavnom dospevala kao pokloni u sklopu drugih zbirki, a izvestan broj predmeta Muzej je prikupio putem akvizicije.

KATALOG Vernisaž

https://www.youtube.com/watch?v=7T0eX7NoWGE

https://www.politika.rs/sr/clanak/511655/Dela-koja-decenijama-nisu-izasla-iz-depoa

https://beta.rs/scena/kultura-izlozbe/167037-otvorena-izlozba-dela-iz-zbirki-muzeja-nauke-i-tehnike-fotovideo

Tokom 2022. godine, pored izložbi održanih u Muzeju nauke i tehnike, izložbe su gostovale u više gradova u Srbiji. Izložba Nije zlato sve što sija, autora Zorana Levića i Nenada Lukića, gostovala je u Gradskom muzeju u Subotici. Izložba Forenzika – više od veka, autora Srđana Vasilijevića i prof.dr Ivane Krstić Mistridželović sa Kriminalističko policijskog univerziteta koja je organizovana povodom 100 godina od osnivanja Odeljenja Tehničke policije i otvaranja prve škole Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji gostovala je u Centru za кulturu Požarevac u Galeriji „Obojena svetlost“ i u Domu kulture Knjaževac. Izložba O fabrikama i radnicima autora Ade Vlajić, Rifata Kulenovića, Jovane Nedeljković i Radovana Cukića, nagrađena ICOM nagradom za projekat godine 2021, gostovala je u Spomen parku Kragujevački oktobar. Izložba je zajednički projekat Muzeja nauke i tehnike i Muzeja Jugoslavije. U Zavičajnom muzeju Žarkovo, u okviru manifestacije “Dani evropske baštine 2022”, organizovana je izložba Tri veka pivarstva u Beogradu.

Кnjiga „Hronika izgradnje komunalne infrastrukture u Beogradu, 1884–1903: vodovod, kanalizacija, tramvaj i osvetljenje“ Autor: Zorica Civrić Flores Izdavači: Muzej nauke i tehnike, Beograd, Art studio „Crno na belo“, Beograd Ovom knjigom Muzej je obeležio godišnjice događaja koji su doveli do komunalnog preobražaja Beograda, početak rada vodovoda i puštanje u saobraćaj tramvaja na konjsku vuču 1892. i elektrifikacija grada 1893. godine.

KATALOG Hronika 

Radionice Poseban deo rada Muzeja posvećen je razvoju i sprovođenju pedagoških programa koji su namenjeni deci i mladima različitih uzrasta i interesovanja. Pored standardnog programa radionica Muzej nastoji da organizuje radionice uz svaku aktuelnu izložbu koje na praktičan način približavaju deci naučne fenomene iz date oblasti. Кao prateći proram uz izložbu Na staklenom putu – tehnologija stakla posetioci su imali priliku da učestvuju na radionicama izrade Murano stakla, izradi vitraža, a pored toga bila je organizovana i radionica konzervacije stakla namenjena muzejskim stručnjacima. Na izložbi Leta pre neta prateći program su činile radionice: Izrada kamere opskure, telefona, papirusa kao i turnir u klikerima. Ukupno je održano 96 radionica na kojima je učestovalo 2078 dece uz pratnju 210 odraslih osoba.

Program za decu Tokom proteklih godina Muzej je prepoznat od strane naših posetilaca kao muzej za celu porodicu, te smo nastavili da negujemo i obogaćujemo programe posvećene najmlađima. Pored svakodnevnih radionica, vođenih tura, proslava rođendana, Muzej je imao odličnu saradnju sa udruženjem Molekul, centru zabavne nauke gde se obrađuju teme iz fizike, hemije, biologije, astronomije na inovativan način, a kroz novo istraživačko iskustvo kod dece se razvija naučna intuicija. Takođe Muzej je nastavio odličnu saradnju sa udruženjem Atrysh Lab koje organizuje interaktivne koncerte za decu i bebe. Deca se kroz aktivno učešće u koncertima upoznaju sa delima klasične muzike u najranijem periodu svog života, a potom imaju priliku i da vide zbirku muzičkih instrumenata. Postojanje ovakvih programa u Muzeju omogućava konstantni fokus i posetu velikog broja najmlađih.

Novogodišnji koncert filmske muzike Zorana Simjanovića Jedna tema jedan film Кoncert je posvećen neprolaznoj vrednosti muzike Zorana Simjanovića, a inspirisan je saznanjem da su mu orgulje bile omiljeni instrument. Zahvaljujući njegovoj želji da se „kraljica instrumenata“ koja se nalazi u zgradi nekadašnjeg Doma sindikata u Beogradu, restaurira i vrati u život, nakon njegove smrti pokrenuta je ponovna inicijativa, koja ovog puta ide u dobrom smeru. Кao ustanova koja je 2014. godine utvrdila orgulje Walcker za kulturno dobro, ponosni smo učesnici u ovom projektu. U čast velikog kompozitora, pripremili smo koncert njegove filmske muzike koji će biti izveden na dva eksponata iz zbirke Muzičkih instrumenata i automata Muzeja nauke i tehnike: Orguljama Кauffmann iz 1926. godine I Harmonijumu Johannes Titz, izgrađenom oko 1900. godine u Nemačkoj. Solistički koncert na orguljama Кaufman izvodi Olga Đorđević, koja je uradila sve aranžmane za ovaj koncert.

https://youtu.be/0u_ZiUZEPJc

bottom of page