top of page
Copy of 262802559_4489994301083240_75072633455175770_n_0.21812100 1647942808.jpg
Copy of 9_0.69979000 1648130487.jpg
Copy of Cana Icom_0.39258400 1646655070.jpg
Copy of Una Popovic na izlozbi Iskustvo guzvi, MSUB._0.47928300 1648125649.jpg
Copy of Zorica Atic.jpg

MUZEJSKI STRUČNJAK GODINE

ISTORIJAT

 

Ovo je kategorija Nagrade u kojoj je pojedinac istinski nosilac priznanja, iako platforme kao što su ustanova, projekti, izložbe, saradnje, publikacije, konferencije i mnogi drugi angažmani mogu igrati presudnu ulogu. Jedina ustanova u istoriji Nagrade koja je dala dva muzejska stručnjaka je Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i to dve godine za redom: 2010, Jelena Perać i 2009, Dušan Milovanović. Narodni muzej Leskovac je takođe dao dva laureata, ali kao kustoski tim: Miru Ninošević i Veroljuba Trajkovića (2015).

Laureati u ovoj kategoriji su: Tijana Palkovljević Bugarski (2021, Galerija Matice srpske), Snežana Toševa (2020, Muzej nauke i tehnike), Žužana Korhec Pap (2019, Gradski muzej Subotica), Nikola Krstović (2017, Muzej na otvorenom Staro selo, Sirogojno), Vladimir Krivošejev (2013, Narodni muzej Valjevo), Jasna Jovanov (2008, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog), Dejan Sretenović (2007, Muzej savremene umetnosti), Elijana Gavrilović (2006, Narodni muzej u Beogradu), Tijana Čolak-Antić (2005, Etnografski muzej u Beogradu), Ljiljana Lazić (2005, Muzej grada Novog Sada) i Marina Mučalica Milanović (2004, Priridnjački muzej).

I Etnografski muzej u Beogradu (2005) i Muzej savremene umetnosti u Beogradu (2007) dali su Srbiji i Nacionalnom komitetu ICOM najboljeg muzejskog stručnjaka. Da li će to učiniti još jednom ili će Knjaževac, Užice ili Grocka imati tu čast? 

NOMINOVANI 2022

  • Marko Stojanović, Etnografski muzej Beograd

Etnografski muzej u Beogradu već je nosilac priznanja u kategoriji Muzejski stručnjak (kustos) godine – 2005.godine priznanje je ponela tada muzejski pedagog, Tijana Čolak Antić.

  • Milena Milošević Micić, Zavičajni muzej Knjaževac

Milena Milošević Micić nosilac je prve ikada nominacije za knjaževački muzej. 

  • Stanojka Milivojević, Narodni muzej Užice

Stanojka Milivojević nosilac je prve ikada nominacije za užički muzej. 

  • Una Popović, Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Una Popović, ukoliko bi bila dobitnica Nagrade NK ICOM Srbija, bila bi drugi muzejski stručnjak iz MSU koji je dobila to prizanje. Muzejski stručnjak 2007.godine bio je kolega Dejan Sretenović.

  • Zorica Atić, Centar za kulturu Grocka

Zorica Atić brani boje male lokalne ustanove i svojim radom dekonstruiše odnos centar-periferija. Ujedno prva nominacija ikada i za Zoricu Atić i za Kulturni centar u Grockoj. 

PREGLED: 

262802559_4489994301083240_75072633455175770_n_0.21812100 1647942808.jpg

MARKO STOJANOVIĆ

 

Muzejski savetnik

Etnolog / antropolog

Naučni saradnik

Etnografski muzej, Beograd

Svojim poljem delovanja u domenu etnološko-antropoloških i etnografsko-muzeoloških istraživanja (zvanje naučnog saradnika), potom muzejske zaštite kulturnog nasleđa, reprezentacija kulture (muzejski sasvetnik) i nematerijalnog kulturnog nasleđa (ekspert), a naposletku raznovrsnog pedagoškog rada u svrhu inkluzije osoba sa invaliditetom, te dece i mladih, Stojanović decenijama čini napore u pravcu oblikovanja profila savremenog kustosa, usmerenog likom i delom ka promociji i utemeljavanju muzeja kao aktivnog činioca u stvaranju najšireg kulturnog okruženja.

9_0.69979000 1648130487.jpg

MILENA MILOŠEVIĆ MICIĆ

 

Muzejska savetnica

Istoričarka umetnosti  

Zavičajni muzej Knjaževac

Milena Milošević Micić, radi kao muzejska savetnica istoričarka umetnosti u Zavičajnom muzeju Knjaževac. U toku dvadesetogodišnjeg posvećenog rada aktivistkinje u lokalnoj zajednici, kustoskinje, edukatorke, PR, menadžerke projekata i vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Knjaževac u dva mandata, kontinuirano radi na razviju ulogu muzeja u lokalnoj zajednici. Smatrajući da su muzeji javni prostori otvoreni za sve, mesta dijaloga/debate, jedinstvenih vrednosti zajedničkog nasleđa osmišljava i realizuje muzejske programe i aktivnosti. U 2021. godina obeležena četrdesetogodišnjica godina rada muzeja, jubilej stvaralaštva Dragoslava Živkovića. Tim povodom, koncipirala je i realizovala nekoliko značajnih programa i aktivnosti. Kompleksnim projektom „Dragoslav Živković-priča o zavičaju“ ponudila je model interdisciplinarnog pristupa stručnoj i naučnoj obradi, interpretaciji, valorizaciji, digitalizaciji i interpretaciji umetničkog opusa. Konceptom nove postavke u Muzeju grada kreirala je multifunkcionalni muzejski izložbeni prostor po principu otvorenog depoa, pristupačan osobama sa invaliditetom, sa edukativnim, taktilnim i digitalnim elementima. Realizovala je projekat unapređenja uslova izlaganja i programa Galerije muzeja koji je doprineo kvalitetu kulturnih programa i približio savremene umetničke tokove knjaževačkoj publici. Kontinuirano radi na razvoju digitalnih alata aplikacija, internet prezentacija i virtuelnih sadržaja kao i sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom. Inovativnim, savremenim pristupom koji kombinuje tradicionalne metode i savremene tehnologije pionirskim poduhvatima vizionarski stvara put ka muzeju za sve.

Preporuka Nela Tonković

Cana Icom_0.39258400 1646655070.jpg

STANOJKA MILIVOJEVIĆ

 

Muzejska savetnica

Istoričarka

Narodni muzej, Užice

Stanojka Milivojević muzejski savetnik, istoričar, protekle 2021. godine učestvovala je na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti muzejskog nasleđa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Finansijska podrška ministarstva omogućila je realizaciju dva projekta: "Užice u Drinskoj banovini - Kulturno-prosvetne i ekonomske veze Užica i Sarajeva kao centra Drinske banovine 1929-1941. godine" i " Kulturni život u Užicu između dva rata 1919- 1941. godine". Pored navedenih projekata imala je i sledeće aktivnosti: Urednik je Užičkog zbornika, poslednjih 8 godina; u prethodnom broju Užički zbornik br. 45 objavila je rad " Andrija Andra Stanić, inženjer, političar-častan čovek (1876-1954). Imala je saradnju sa pisanim medijima: Intervju za nedeljni list "Vesti" "Sretenjski ustav- početak moderne države", za "Užička republika pres" " Srednjovekovna tvrđava za zapise budućnosti". Televizija "5" snimila je prilog "Kulturna baština Zapadne Srbije" u kojoj je S. Milivojević jedna od sagovornika. U Narodnom muzeju Užice rukovaoc je Istorijske zbirke od 1804-1941 (odlikovanja, realije, predmeti sa Solunskog fronta) i Numizmaičke zbirke od XV do XX veka. Takođe obavlja poslove muzejskog pedagoga.

Una Popovic na izlozbi Iskustvo guzvi, MSUB._0.47928300 1648125649.jpg

UNA POPOVIĆ

 

Viša kustoskinja

Istoričarka umetnosti 

Muzej savremene umetnosti, Beograd

Rad Une Popović više kustoskinje MSUB neposredno je vezan za istraživanje u oblasti savremene umetnosti, od istorijskog konceptualizma pa do današnjih praksi. Njeni brojni projekti - umetničke izložbe, prezentacije i tekstovi o umetnicima karakteristični su - kako zbog širine i opsega različitih znanja tako i zbog specifičnosti i profilisanosti kritičkog pristupa. 11 godina je vodila Salon Muzeja savremene umetnosti od 2010 do 2021, krajem 2021 preuzela je Zbirku fotografije, filma, videa i digitalnih medija. Ostvarila je značajne međunardne saradnje. Iskustvo izložbenih prezentacija, muzeološko i teorijsko znanje integrisano je u dva značajna projekta koja je između ostalih realizovala 2021 - retrospektivu fotografkinje Goranke Matić i obeležavanje 60 godina postojanja Salona MSU. Popovićeva je realizovala prvu obimnu (re)prezentaciju G.Matić u MSUB izložbom i katalogom. Obrada rada jedne autorke, kao istorizacija i mapiranje izložbenih strategija muzejskog depadansa predstavljaju pionirsku artikulaciju individualne fotografske prakse kao i određene galerijske i izložbene politike. Oba projekata zamišljena su tako da od individualnog idu ka širem sagledavanju, te se kroz realizovan fotografski opus autorke i istorijat izložbi jedne galerije sučeljavamo sa naučnom pristupom na nivou razmatranja društvenih, državnih, kulturoloških okolnosti. Obe izložbe imaju za cilj da deluju reverzibilno i translatorno, od slike pojedinačnog ka slici opšteg.

Zorica Atic, foto_0.51676600 1648189639.jpg

ZORICA ATIĆ

Kustoskinja

Istoričarka umetnosti  

Centar za kulturu Grocka 

Zorica Atić je kustoskinja i renomirana istoričarka umetnosti, koja obavlja dužnost direktora i glavnog i odgovornog urednika Centra za kulturu Grocka, sa sedištem u Rančićevoj kući, kulturnom dobru narodnog graditeljstva, a vredne rezultate postiže u oblastima zaštite, predstavljanja i promocije kulturnog nasleđa, kao i oblasti moderne umetnosti. Navedeno ilustruje prisustvo u reprezentativnim udruženjima: članica je Društva konzervatora Srbije (DКS), Predsedništva DКS, Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS). Ističemo njenu posvećenost i profesionalni rad, koji su od male ustanove skromnih kapaciteta načinili reprezentativnu instituciju i istaknuti primer dobre prakse drugim ustanovama kulture. Među brojnim aktivnostima koje je organizovala kao direktor ustanove, sprovela kao muzejski stručnjak, predstavila javnosti i medijama kao kustos i edukator, na način koji daleko prevazilazi skromnu ustanovu sa svega dva zaposlena, izdvajamo bogat galerijski program sa značajnim izložbama, istraživanje i promovisanje kulturno-istorijske baštine Grocke/Beograda, rad na revitalizaciji kulturnih dobara, rad na digitalizaciji kulturnih sadržaja ustanove i virtuelnim turama kulturnim dobrima Grocke, autorske tekstove i nastupe u medijima, i posebno rad na Legatu Aleksandra Кostića u Grockoj čiji je inicijator i autor, kao i zapaženo učešće i priznanja u okviru kulturnih manifestacija, posebno „Muzeji za 10“ i „Dani evropske baštine“.

Preporuka Rade Milić

bottom of page