top of page

Пол, статус и утицај у старом Риму су били све. Мушкарац доминантан, а жена дискриминисана у друштву, била је посвећена одржању римског духа кроз породичне вредности, тражила је и крчила путеве ка сопственој афирмацији кроз тада њој дозвољене активности; као чуварка постојећих обичаја и вере, или бавећи се одређеним професијама.

Изложбом FEMINA BALCANICA: MATER, MATRONA, AUGUSTA, DEA Жена на Балкану у античком добу обрадили смо тему која је век била присутна у друштвеном животу свих цивилизација и археологији као науци, а то је положај и улога жене у приватној и јавној сфери појединих социјалних средина. Изложба је трајaла од 10. 05. – 9. 10. 2022. године у Великој сали Народног музеја Србије. Са појавом тзв археологије пола (Gender archaeology) у оквиру које се између осталог проучава полажај жене у различитим периодима, периоду постаје посебна научна дисциплина, са огранком који је посвећен његовом феминистичком правцу. На изложби су презентовани експонати из пет античких Збирки Народног музеја Србије. Експонати су изабрани на основу издвојених сегмената који прате живот жена током антике-римског периода стварајући уједно слике о њиховој улози у друштву Жена тог доба је била „господарица“ у кући и на њеном раду почивао је опстанак породице, али и много тога више, што смо покушали да предатвимо. Наиме, током римског периода живот се одвијао у проширеним заједницама, названим familiae. Угледне и имућне жене представљане су типизираним статуама типа Велика и Мала Херкуланка. Спровођење устаљених ритуала и религијских обреда углавном је припадало активностима које су обављале жене.Такође, кроз изложбене експонате истражили смо и представили пут од девојчице до одрасле жене матроне, њен живот у породици али и у другим сферама друштвеног и ппрофесионачног живота. Изложба је конципирана да се кроз пет главних сегмената представе теме из живота жена у времену антике и римског периода на тлу Србије и Балкана кроз које су испричане неке од прича о женама тога доба: Учешће жене у култу/ Божанске љубави; Утицај римске империјалне уметности на представе жена; Жена у породици; Шта су радиле жене у кући и ван ње; Жена и мода. 

Femina Balcanica
Mater, Matrona, Augusta, Dea

Жена на Балкану у античком добу

Деана Ратковић, Вера Крстић, Татјана Цвјетићанин, Веселинка Нинковић, Мирјана Глумац
НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ

На изложби Фемина Балканика представљено је 179 експоната (од III век п.н.е. до IV века н.е) од којих су се многи први пут изашли из депоа и предтављени јавности, а истовремено стручно и научно обрађени и представљени јавности кроз студијски каталог, који је конципиран да у потпуности прати све сегменте изложбе. У писању каталога учествовали су стручњаци Народног музеја са текстовима, који су базирани на проблеме главних тематских целина, а истовремено илустровали изожене предмете, користећи најновију домаћу и светску литературу за поједине области. Такође, многи предмети који су били раније објављени добили су своја нова тумачења. Изложени су портрети, као и статуе жена у природној величиним, камеје са представама римских царица, керамичко и сребрно посуђе, златни и сребрни накит, предмети од кости (украсне укоснице, пресчице, музички инструменти и др), дечије играчке, стаклене посуде, тоалетни прибор и др. Један веома важан део истраживања је био пoсвећен проучавању надгробних и епиграфских споменика, на којима су жене разичитих социјалних група, у различитим контекстима где су актери били жене робиње, жене високих службеника и др које су нам дале вредну слику положаја и уплива жена у тадашњој социјалној структури друштва. У поставку су укључени епиграфски споменици (смештени у Великом барутном магацину, ЈП Калемегданска тврђава) и они су махом представљени дигитално путем пројекција, али и цртежима истих. У оквиру изложбе представљена је и 3Д анимација реконструкције Хекатиног храма из Сингидунума.Скулптура Херкуланке од мермера штампана је 3Д штампачем од биоразградивог материјала из биљних ресурса, са циљем представљања експоната на изложби, али и као едукативан материјал. Каталог изложбе FEMINA BALCANICA осветљава многа наведена питања о улози жене у античком свету. Истовремено отвара и нове правце у тумачењима тих проблема, актуалним и у данашњим друштвима. Такође, верујемо да ће читаоцима бити подстицај за размишљање о овој увек присутној теми.

Šta je to što Vas je inspirisalo da razvijete projekat?

 

U arheologiji kao nauci, ali i u muzejima koji su najdirektniji prenosioci priča i života iz prošlih vremena širokoj publici, zene su kao cinioci ranijih drustava u proslosti potpuno nevidljive. U stalnim postavkama prisustvo žena i njihovo učešće u društvu kao i socijalna komponenta i stvarni život nisu dostupni javnosti. To bi se moglo objasniti i sa odsustvom podataka u istoriji kao naučnoj disciplini. Negde 80 tih godina 20. veka se razvila posebna grana arheologije, arheologija pola koja proučava identitet polova, ali sa posebnim naglaskom na ženama u različitim društvima i socijalnim sredinama od praistorije, preko natike do srednjeg veka.

Kao kustos Zbirke za rimsku materijalnu kulturu, Narodnog muzeja Srbije,  koja broji preko 4000 predmeta suočena sam sa različitim vrstama objekata različitih materijala, od keramičkih predmeta, skulptura od mermera, bronze, do sitnih utilitarnih predmeta za svakodnevnu upotrebu. Moja razmišljanja u procesu nastajanja teme su bila kako I koliko je moguće iz jedne muzejske arheološke zbirke izdvojiti predmete kojima su se, pored nakita, služile žene tog perioda i pokušati da se naprave priče – segmenti iz života žena tog perioda, a da nisu deo grobnih celina koji direktno ukazuju na pol pokojnika.

 

Koji deo projektnih aktivnosti Vam je bio najzanimljiviji?

 

Najzanimljiviji deo aktivnosti je bio svakako istraživanje na materijalu antičke - rimske provenijencije iz Rimskih-Antičkih zbirki Narodnog muzeja Srbije, kao i odvajanje priča – segmenata zasnovanih na najnovijim naučnim dokazima, odnosno literaturi koja se bavi baš tom specifičnom tematikom.

Takođe, veoma mi je bila inspirativna saradnja sa članovima Arheološkog odeljenja i kustosa antičkih Zbirki koji su učestvovaliu izradi izložbe, odnosno  timski rad i kontakt koji smo prilikom rada na izložbi ostvarili.

 

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu?

 

Za ICOM – ovu nagradu se uvek prijave izložbe i projekti iz Republike Srbije koje su najbolji realizovani projekti. Smatram da je reč o veoma interesantnim izložbama koja svaka na svoj način obrađuje određenu tematiku i svakako podjednako ima šanse da dobije Nagradu.

Intervju: Dajana Bilbija

Фотографије поставке изложбе са свим сегментима и експонатима,

Дизајн поставке: Игор и Ирена Степанчић

Поставка PDF

Импресум изложбе: Тимски рад чланова Археолошког и других одељења Народног музеја Србинхе (сарадници одељења за документацију, конзервацију и рестаурацију, едукација, техничка реализација програма). Аутор изложбе: Деана Ратковић; сарадници на изложби: Археолошко одељење Народног музеја Србије (Татјана Цвјетићанин, Вера Крстић, Веселинка Нинковић, Мирјана Глумац) и Археолошки институт( Београд (Ивана Поповић) 

Импресум PDF

PDF Kаталогa изложбе: Femina Balcanica, Mater, Matrona, Augusta, Dea, Жена на Балкану у античком добу,

Уреднице: Ивана Поповић, Деана Ратковић, Бојана Борић Брешковић.
Дизајн: Данијела Парацки

https://drive.google.com/file/d/12gnoTr4AURppG_s7EUp88kNTyNWTkt0C/view?usp=share_link

Деплијан изложбе Femina Balcanica, једна страна на српском и енглеском језику.

Дизајн у облику облику камеје која представља бисту жене са фризуром какву је носила Орбијана (226.), жена императора Александра Севера.

Деплијан PDF

Избор анимација са изложбе: реконструкција храма богиње Хекате, Сингидунум и анимација статуе Хекуланке, Сингидунум. 3Д скенирање, анимација - Digital Mind Видео и монтажа Душан Радовановић

https://drive.google.com/drive/folders/1wHtHrqhQ6_djk9NyVuiDOoJpFVgmq6gG?usp=share_link

Едукативни програми током трајања изложбе: Интерактивни садржај; породични дан - друштвене игре; породичан дан-храна; радионица-игре на римски начин; вршњачка едукација; Предавања стручњака из других институција: Археолошки институт Београд, Филозофски факултет Нови Сад. Одржана су и ауторска вођења вођења и предавања стручњака из Народног музеја. Одељење за едукацију НМС

Едукативни програми PDF

Легенде за децу у оквиру дела сегмента посвећеног породици- дечије играчке са дечијим кутком за едукативне програме.

Легенде за децу PDF

За 3Д штампу скулптуре „Херкуланка“ коришћен је 3Д штампач CreatBot D600 и филамент PRIMA SELECT, зелене боје а процес штампе је трајао 76 сати. Материјал коришћен за штампу је PLA (поли(лактид)) промера 2.85 мм. Он спада у биоразградиве термопластичне алфатске полиестере, произведен од обновљивих биљних ресурса као што је кукурузно брашно или остатка шећерне репе. Приликом 3Д штампе не испушта никаква штетна испарења што га чини еколошким материјалом и безбедним за рад. Идеја о 3Д штампи овог предмета је настала услед фрагментације оригиналног предмета и захтевног рестаураторског поступка због чега је одлучено да се уради мања интерактивна копија овог предмета. На тај начин посетиоцима је омогућен увид у изглед предмета али и могућност да остваре физички контакт с њом. Конзерватор: Катарина Милосављевић

Избор из богатог преса изложбе Femina Balcanica, BBC news portal: Балкан, жене и историја: Јулијин свет, како су жене са Балкана живеле у античко доба, новинарка BBC news Јована Гергијевски са аутором изложбе. Интеракција са прошлошћу.

https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-61666912

bottom of page