top of page
Bastina Bogorodica Ljeviske.jpg
Diskretni_sum_pescanika.jpg
Kabinetu cudesa.jpg
Manastir Svetog Nikole u Toplici.jpg
Nas muzej filma.jpg

PUBLIKACIJA GODINE

ISTORIJAT

Da li ste pročitali publikacije koje su do 2021.godine dobile Nagradu NK ICOM Srbija?

Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontesktu evropskog slikarstva (Izdavač: Filozofski fakultet / Galerija SANU)? The Day Worth a Century – 1 XII 1918? (Izdavač: Muzej Jugoslavije)? 100 Years of Trebenishte (Izdavači: Sofia: National Archaeological Institute with Museum - Bulgarian Academy of Sciences; Skopje: NI Archaeological Museum of Macedonia; Belgrade: National Museum in Belgrade; Ohrid: NI Institute for protection of monuments of culture and museum)? Identiteti i mediji – umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba (Izdavači: Muzej grada Beograda / Matica srpska)? Džon Kenedi i “nova granica kulture”. Mona Liza i Supermen (Izdavač: Galerija Matice srpke)? Kolekcija Pavla Beljanskog: Biseri moderne i "Miroslav Kraljević i sledbenici" (Izdavači: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog i Moderna galerija Zagreb)? Albreht Direr i njegovi savremenici. Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I ( Izdavači: Muzej grada Beograda; Istočnoslovački muzej Košice; Galerija Matice srpske)? Zωgrafi. Icone serbe fra tradizione e modernita. Paralleli, Zografi / Srpske ikone između tradicije i modernosti. Paralele (Izdavači: Galerija Matice srpske i Galleria nazionale dell'Umbria)? Englesko-srpski rečnik konzervacije arheološke keramike (Izdavač: Centralni institute za konzervaciju)? Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije (Izdavač: Muzej rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac)? Pusen i petokraka. Zbirka slika druga predsednika (Izdavač: Galerija Matice srpske)? Manastiri Ovčarsko-kablarske klisure (Izdavač: Narodni muzej Čačak)? Primenjena umetnost i Beograd, 1918–1941 (Izdavač: Muzej primenjene umetnosti, Beograd)? Spomen-zbirka Pavla Beljanskog (Izdavač: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad)? Likovna jesen, rekapitulacija-rekonstrukcija-reprezentacija (Izdavač: Gradski muzej Sombor)? Kulturna riznica Čačka, od praistorije do savremenog doba (Izdavač: Narodni muzej, Čačak)? Novosadske drvorezbarske radionice u 18.veku (Izdavač: Galerija Matice srpske)? Magija ćilibara (Izdavači: Narodni muzej u Beogradu / Univerzitet Beograd - Filozofski fakultet)? U svetu umetnosti – u svetu muzeja, Ogledalo o muzeologiji (Izdavač: Narodni muzej Valjevo)?

 

Autori, urednici, priređivači ili grupe autora koji su se upisali u listu nagrađenih su:

Dva puta: Delfina Rajić (2012 kao koautor sa Milošem Timotijević, 2009), Igor Borozan (2021, 2018 kao kourednik sa Danijela Vanušić), Jasna Jovanov (2016, 2010 kao kourednica sa Zvonko Maković).

Autori: Simona Čupić, (2017), Nenad Radić (2014), Branka Kulić (2008), Bojana Popović (2011), Čedomir Janičić (2009), Branko Lazić (2005).

Koautori: Radovan Cukić / Veselinka Ristić Kastratović / Marija Vasiljević (2020), Milena Stojčev / Vesna Živković / Maja Živković (2015), Vera Krstić / Aleksandar Palavestra (2007).

Kourednici: Pero Arđanliev, Krastyu Chukalev i ostali (2019), Tijana Palkovljević Bugarski / Daniela  Korolija Crkvenjakov (2016), Aleksandar Marušić, / Ana Bolović (2014).

Bilo koji nominovani biće prvi put u istoriji nagrađen Nagradom NK ICOM Srbija za Publikaciju godine.

Ipak, Narodni muzej (u Beogradu) Srbije i Filozofski fakultet (Univerziteta u Beogradu) već su nagrađivani kao ustanove, tako da bi priznanje bilo nastavak dobre prakse.  

 

NOMINOVANI 2022

  • Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Jelena Pavličić Šarić : Baština Bogorodice Ljeviške i očuvanje pamćenja

Jelena Pavličić Šarić donosi prvu nominaciju za Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici svojom publikacijom koja za predmet ima tako važnu i aktuelnu temu – jedan od srpskih manastira na Kosovu i Metohiji u kontekstu očuvanja pamćenja.

  • Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Milan Popadić : Diskretni šum peščanika: baština i njene nauke

Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta ima dva nominovana u kategoriji Publikacija godine. Milan Popadić je nominovan sa publikacijom koja je osvijila Nagradu  Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO)  koju dodeljuje Zavod za intelektualnu svojinu RS u kategoriji autora za monografsko delo ili studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity). Diskretni šum peščanika je pregledna publikacija o istorijatu i aktuelnim teorijama baštinjenja.

  • Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Milena Jokanović : Kabineti čudesa u svetu umetnosti

Drugi kandidat CMiH-a za Nagradu NK ICOM Srbija je naučna saradnica Centra koja svojom publikacijom argumentuje veze kabineta čudesa, prvih kolekcionarskih zamaha, i savremene umetnosti.

  • Narodni muzej u Beogradu, Emina Zečević : Manastir Svetog Nikole u Toplici - arheološka istraživanja

U dobroj izdavačkoj tradiciji, nominacija za osmu Nagradu NK ICOM Srbije u svojoj istoriji, pripada odličnom arheološkom istraživačkom poduhvatu autorke Emine Zečević. Hoće li Narodni muzej Srbije zahvaljujući svojoj izdavačkoj delatnosti sustići vrh liste nagrađivanih?

  • Jugoslovenska kinoteka, Мilja Jelenić, Jelena Milenković, Marijana Cukućan, Ivana Milinković, Aleksandar Erdeljanović, Božidar Marjanović : Naš muzej filma: stalna postavka Jugoslovenske kinoteke

Nakon prošlogodišnjeg uspeha u kategoriji Muzej godine, Jugoslovenska kinoteka se sa grupom od šest autora bori za drugo priznanje – izdavački poduhvat.

PREGLED:

naslovna J_Pavlicic Saric_Bastina Bogorodica Ljeviske_0.27710300 1648229776.jpg

Baština Bogorodice Ljeviške i očuvanje pamćenja

 

Autorka

Jelena Pavličić Šarić

 Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

U knjizi su predstavljene i analizirane prakse baštinjenja crkve Bogorodice Ljeviške, od njenog uvođenja u sistem zaštite 1948. godine do savremenog doba. Osnovna pretpostavka knjige je da se ovakvim istraživanjem pomenutog prizrenskog spomenika, ali i nasleđa uopšte, može uticati na stvaranje efikasnijeg modela baštinjenja. Problem efikasnosti zaštite autorka prepoznaje kao problem očuvanja pamćenja, pa se i istraživanje odnosi na prakse baštinjenja budući da one generišu različite modele kulturnog pamćenja, koji su vremenom i konstituisali sam pojam baštine. Prva dva poglavlja knjige posvećena su problemima zaštite nasleđa i savremenom konceptu baštine. Razmatraju se višedisciplinarni pristupi u nauci o baštini, kao i doprinosi savremene muzeologije, posebno centralnoevropskog pristupa, odnosno heritologije kao nauke o baštini.

 

Primena pomenutih teorijskih postavki na studiji slučaja prikazani su potom u dva obimnija poglavlja. Jedno se odnosi na period od 1948. do 1999, a drugo na period nakon te ratne godine i nagle promene odnosa prema spomeniku. Period 1948–1999 je osvetljen kroz sve faze prepoznavanja, valorizacije, zaštite, prezentacije i interpretacije vrednosti Bogorodice Ljeviške. Posebno su istražene i protumačene uloge poverenika, čuvara, kustosa, konzervatora, kopista i drugih poslenika u sistemu Opis sadržaja, značaja i ciljeva publikacije zaštite, o kojima se malo ili nimalo nije znalo. Takođe, rasvetljeno je pitanje muzejske upotrebe i muzejske prezentacije crkve. U narednom poglavlju period nakon 1999. prikazuje se kao vreme društveno-političke (zlo)upotrebe nasleđa. Uništavanje baštine dovodi se u neposrednu vezu sa njenim semantičkim ugrožavanjem.

 

Autorka pokazuje da je zatiranje pamćenja, najopasniji način ugrožavanja spomenika, te nas još jednom vraća na početnu hipotezu o očuvanju pamćenja kao najvažnijem problemu, odnosno metodu zaštite. Sprovedeno istraživanje je usmereno na izgradnju modela baštinjenja kao procesa aktivnog pamćenja koje podrazumeva da je sistem zaštite nasleđa obávezan sadržajem pojma baštine, a ne samo pravnom legislativom, odnosno, da mu je izvorna dužnost da čuva/pamti iskustva ranijih baštinika i sve prepoznate kulturne vrednosti spomenika čini dostupnim.

Recenzija prof dr Milana Popadića PDF 

Recenzija prof dr Dragana Vojvodića PDF

Recenzija prof dr Dragana Bulatovića PDF 

https://www.art.pr.ac.rs/index.php/aktivnosti/1452-2022-01-12-19-21-47

https://www.facebook.com/events/1016429792279910

mpopadic_diskretni_sum_pescanika_0.18492900 1648118302.jpg

Tokom svog dugog trajanja, ideje o baštini i nauci neprestano su se preplitale, ali se njihov uzejamni odnos i dalje koleba između zavodljivog potvrđivanja i zajedljivog osporavanja. Način na koji čovek doživljava vreme ključan je za razumevanje sprege baštine i nauke, pa je tako i struktura knjige proistekla iz naročitog tumačenja tog iskustvog. U njemu postoje dve bitne faze. U prvoj, predmodernoj fazi, odnos čoveka prema vremenu uslovljen je idejom o „kraju sveta“, što nužno vodi do specifičnih, često intuitivnih, pristupa u iskazu i prikazu znanja o prošlosti. Ta etapa nazvana je Svet koji stari i njoj su posvećena prva tri poglavlja (Muze, Muzej, Muzeografija) u kojim se raspravlja o polaznim stanicama u formulisanju odnosa baštine i nauke.

 

Druga etapa, posvećena Svetu koji se širi, pripada dobu modernosti u kome vreme postaje beskrajno; to je ono vreme mereno časovnikom, doba otkrića „napretka“ i „budućnosti”. Tada nastaje ideja o baštini u savremenom smislu, a prošlost postaje „nešto drugo”, nešto što istovremeno i ne pripada „našem vremenu” i deo je njegove svakodnevice. Takvo razumevanje baštine dobija svoja naučna uobličenja, razmatrana u četvrtom, petom i šestom poglavlju (Muzeologija, Heritologija, Nauke o baštini), gde se neretko podižu disciplinarne ograde, na kojima se, pak, isto tako često i sedi. Između Sveta koji stari i Sveta koji se širi našao se kratki Intermezzo, koji, povezujući ih, naglašava i da su koncepti baštine i nauke prešli iz jedne u drugu Opis sadržaja, značaja i ciljeva publikacije vrstu odnosa.

 

Otuda ovaj knjiški peščanik ukazuje na preobražaje, ali i na aluzivnost baštine kao predmeta sistematizovanog znanja, usmeravajući pažnju čitaoca na fluidnost odnosa između ideja nauke i baštine. Drugim rečima, cilj ove knjige je dvojak pa je i njen sadržaj, oblikovan poput peščanog sata, potrebno s vremena na vreme okrenuti naglavačke. Taj cilj glasi: naukovati baštinu i baštiniti nauku.

Recenzija dr Daniele Korolije Crkvenjakov PDF 

Recenzija prof dr Dragana Bulatovića PDF

Recenzija prof dr Ljiljane Gavrilović PDF

https://www.zis.gov.rs/vesti/pobednici-takmicenja-svetske-organizacije-2/

https://www.zis.gov.rs/vesti/obelezavanje-101-godisnjice-zavoda/

Diskretni šum peščanika: baština i njene nauke

 

Autor

Milan Popadić

 Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

predstavljanje knjige_0.18558200 1648118302.jpg
wipo_nagrada_0.18664700 1648118302.jpg
pozadina s teksturom_0.10061500 1647388688.jpg

Monografija Kabineti čudesa u svetu umetnosti bavi se prepoznavanjem istorijskih modela kolekcioniranja u savremenoj umetničkoj praksi. U prvom delu stoga, određuje se pojam kabineta čudesa kao istorijskog modela kolekcioniranja. Takođe, uviđa se da je ovakav vid zbirke, vremenom potisnut i transformisan u moderni muzej, od 20. veka ponovo prisutan kao inspiracija za moderne umetnike koji koriste koncepte i modele karakteristične za kabinete čudesa u svom stvaralaštvu.

 

U drugom delu kabinet čudesa sagledan je kao predstava sistema vrednosti u svetu savremene umetnosti, a teorijske premise svesne upotrebe ovog modela sakupljanja i izlaganja, te koketiranja sa njegovim značenjem, proveravane su na primeru 55. Bijenala umetnosti u Veneciji. Treći deo najzad predstavlja svojevrsne kabinete čudesa umetnika-kolekcionara u Srbiji, od poslednjih decenija 20. veka do danas. Centralni problem ovog istraživanja jeste problem vrednosti koji dovodi i do promene muzeoloških i umetničkih paradigmi krajem prošlog veka. Značajan doprinos ove studije svakako je po prvi put načinjena sinteza umetnika-kolekcionara u Srbiji i tumačenje njihove delatnosti kroz poseban "rakurs kabineta čudesa".

Recenzija prof dr Irine Subotić PDF 

Recenzija prof dr Milana Popadića PDF

Recenzija prof dr Nikole Šuice PDF

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/4713382/korektivne-mere--kabineti-cudesa.html

Kabineti čudesa u svetu umetnosti

 

Autorka

Milena Jokanović

 

 Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

NM_Manastir Svetog Nikole u Toplici_Korice_LR_0.66742800 1647620869.jpg

Анализом и тумачењем готово у потпуности непознате и необрађене археолошке грађе са ископавања вођених пре више од пола века, утврђени су елементи за преиспитивање датовања изградње цркве и издвојене фазе градње здања монашког насеља кроз векове. Оригинална научна студија о првој задужбини Стефана Немање и средњовековном манастиру уопште, узорна и незаобилазна у свим будућим истраживањима сличне проблематике.

Recenzija dr Dejana Radičevića PDF 

Recenzija dr Marine Mihaljević PDF

Научни скуп у Пролом Бањи

Манастир Светог Николе у Топлици: археолошка истраживања

 

Ауторка

Емина Зечевић

Народни музеј у Београду

Nas muzej filma, katalog_0.87956000 1647516127.jpg

Naš muzej filma:

stalna postavka Jugoslovenske kinoteke

Our film museum:

the permanent exhibition of the Yugoslav Film Archive

 

Autori

Мilja Jelenić

Jelena Milenković

Marijana Cukućan

Ivana Milinković

Aleksandar Erdeljanović

Božidar Marjanović

Jugoslovenska kinoteka

Publikacija “Naš muzej filma“ Jugoslovenske kinoteke ima za cilj da u slici i reči obuhvati istoriju filmskog stvaralaštva predstavljenu stalnom postavkom. Кatalog stalne postavke prati šest njenih celina: Film pre filma, Rađanje filma, Put ka središtu lavirinta, Кuća filma, Legati i Poslednja bioskopska predstava. Prateća publikacija stalne postavke koncipirana je tako da kroz prikaz raznovrsnosti i bogatstva svih kolekcija Jugoslovenske kinoteke predstavi i sva odeljenja i njihove delatnosti, kao i da brižljivo istakne napore uložene u čuvanje filmskog nasleđa u skladu s novim tendencijama, naročito digitalizacijom i digitalnom restauracijom filmske baštine.

 

Javnost će prvi put biti u prilici da na jednom mestu pročita o najvažnijim predmetima koji se čuvaju u Jugoslovenskoj kinoteci poslednjih sedamdeset godina, pritom prateći genezu kinematografije od prve filmske projekcije na Balkanu do trećeg poglavlja, koje je posvećeno Jugoslovenskoj kinoteci, a nosi simboličan naziv Кuća filma. Ovo kapitalno delo na skoro četiri stotine strana prikazuje Naš muzej filma i između korica uokviruje uloženi napor da se sačuva raznolikost predmeta i sećanje na filmske poslenike u ne tako povoljnim uslovima, u istorijskom smislu, dok sa druge strane otvara vrata za mnoge puteve daljih istraživanja.

 

Značaj publikacije ogleda se da je ovo kapitalno delo svojevrstan udžbenik za studente umetničkih i društveno humanističkih fakulteta, dok široj i stručnoj javnosti pruža pregršt korisnih informacija. Intimna svedočanstva naših velikana, napisana specijalno za potrebe stalne postavke u okviru podceline "Put u Prag", prvi put su publikovana i pružaju novi ugao gledanja kako pojedinačno na njih kao na reditelje, tako i na deo istorije domaće kinematografije. Кatalog otkriva tek delić blaga iza kulisa koje čuva Jugoslovenska kinoteka i time postaje novi temelj za buduća promatranja kada je u pitanju jugoslovenska i srpska filmska baština.

Recenzija Dijane Metlić PDF

Recenzija Nevene Daković PDF

bottom of page