top of page

Na staklenom putu

Biljana Crvenković, Zoran Lević, Jelena Popović
MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI / MUZEJ NAUKE I TEHNIKE BEOGRAD

www.mpu.rs;
www.muzejnt.rs

„ Na staklenom putu“ je naziv višegodišnjeg projekta osmišljenog sa ciljem da pokrene u društvu kompleksnu temu značaja primenjene umetnosti, dizajna i tehnologije proizvodnje stakla. Tematski okvir povezan je se sa radom dve matične institucije Muzeja primenjene umetnosti (MPU)i Muzeja nauke i tehnike (MNT). Materijalni i nematerijalni fragmenti i artefakti svih procesa proizvodnje i dizajna stakla nosioci su istorijskih, umetničkih, tehnoloških, društvenih i kulturnih vrednosti, a koje proizilaze iz društveno-ekonomskih okolnosti koje su ih oblikovale. Oni sačuvani u našim muzejima prate razvoj industrijstrijalizacije i umetnosti od sredine 19.veka do danas. Projekat se od 2021. razvijao u više faza. Poslednju fazu predstvajaju program i dve izložbe kojima su obe institucije participirale u Međunarodnoj goidni stakla (International Year of Galss 2022) proglašene rezolcijom UN.

Inovativnost projekta se odražava kroz model saradnje gde dve muzejske ustanove, svaka matična za jednu oblast nasleđa, obrađuju jednu temu: MPU primenjenu umetnost i dizajn stakla, MNT tehnologiju proizvodnje. Kroz dve komplementarne oblasti muzejskog delovanja od 2021. realizovana su zajednička terenska istrazivanja, zastita i prezentacija kulturnih dobara. Kruna projekat bile su dve izložbe, od novembra 2022. do sredine januara 2023. Publici su bili dostupni raznovrsni programi koji su bili oslonjeni na povezivanju i umrežavanju oba muzeja sa drugim institucijama. Na taj način, omogućeno je interdisciplinarno sagledavanje teme: procesi proizvodnje, mogućnosti materijala, razvoj tehnoloških i naučna dostignuća, umetnički izrazi, funkcija umetničkih dela, utilitarnost, dizajn, tradicija i zanatstvo. Na značaj projekta utiče široko postavljeni istorijski okvir od dva veka koji pruža mogućnost kritičkog sagledavanje razvoja umetnosti i industrije. S obzirom da industrija stakla i staklarstvo u Srbiji izumire, dok je umetnost stakla gotovo na izdisaju, fokus projekta je na zaštiti, problemima muzealizacije, očuvanja industrijskog nasleđa, a poseban akcenat je na podsticaju ka budućim umetnčkim narativima i obrazovnim modelima.

Šta je to što Vas je inspirisalo da razvijete projekat?

 

Već nekoliko godina stručnjaci Muzeja nauke i tehnike i Muzej primenjene umetnosti zajedno rade na istraživanju proizvodnje, oblikovanja i dizajna stakla na našim prostorima.  Kroz ovaj zajednički poduhvat trudili smo se da pokažemo koliko je proizvodnja i umetnost oblikovanja  stakla važna  za naše nasleđe. Takođe, želeli  smo da podstaknemo javnost na razmišljanje o staklu koje dugi niz decenija nije bilo u fokusu muzejske struke.   Istovremeno, cilj nam je bio da uključimo što više kolega iz drugih muzeja, fakulteta, privatnih organizacija, kao i da ostvarimo saradnju sa međunarodnim umetnicima, stručnjacima i organizacijama. Od velikog značaja nam je bila  razmena ideja, mišljenja, konstruktivni dogovori, koji su kroz saradnju ove dve institucije, doveli do realizacije izložbi, predavanja, radionica i drugih programa koji su se odvijali u oba muzeja paralelno. Ovim projektom smo aktivno učestvovali u obeležavanju Međunarodne godine stakla i na rezultatima i temeljima ove saradnje, nameravamo da gradimo nove veze i dalje saradnje.

 

Koji deo projektnih aktivnosti Vam je bio najzanimljiviji?

 

Kroz brojne edukativne i stručne sadržaje ovog projekta otvorili smo nove mogućnosti za saradnju i nove mogućnosti zaštite i prezentacije stakla.  Jedan od najzanimljivijih segmenata je bio rad sa studentima i saradnja sa fakultetima kojom smo otvorili nova polja i pristupe koji su vezani za ovo dragoceno nasleđe.

 

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija nagradu?

 

Veliki broj prijavljenih projekata za ICOM nagradu ove godine ukazuje koliko kvalitetnih projekata je realizovano proše godine. Velika nam je čast da je i projekat Muzeja primenjene umetnosti i Muzeja  nauke i tehnike „Na staklenom putu“ jedan od njih.   

Intervju: Ksenija Kosić

MAPIRANJE VAŽNIH CENTARA NEKADAŠNJE PROIZVODNJE I POKRETANJE STRUČNE GRUPE Početkom 2021. godine, kustosi MPU i MNT terenskim istaživanjem markirali su najvažnije tačke razvoja staklarstva u Srbiji, od 19. veka do danas. Poseban fokus rada bio je na gradovima u Srbiji gde još postoje tragovi industrijske proizvodnje, kako bi pokrenuli inicijativu za očuvanje nasleđa (tehnologije, oblikovanja i staklarskog zanatsva). U bliskoj sardanji sa kolegama iz muzeja u Prokuplju, Paraćinu, Zaječaru, Pančevu itd pokrenuta je zajednička inicijativa krajem 2021. godine za osnivanje stručne grupe za staklo NK ICOM-a Srbije, kojoj su se pridružili i drugi muzeji u Srbiji. Grupa je okupila sve zainteresovane stručnjake koji se bave staklom u matičnim, regionalnim i lokalnim muzejima sa ciljem da se pokrene pitanje muzealizacije i zaštite staklarstva i kolekcija stakla. Poglašenje 2022. godine za Međunarodnu godinu stakla od strane UN, inicirano od ICOM Glass-a, dodatno je ohrabrilo stručnjake iz MPU i MNT ka razvoju projekta.

https://icom.staklosrbija.rs/nasa-vizija-i-misija/

Okosnica projekta su dve komplementarne izložbe autora: Biljane Crvenkovic, više kustoskinje (MPU) i Zorana Levića višeg kustosa-konzervatora (MNT) sa bogatim pratećim programom i izložbama savremenih autora koje je kurirala Jelena Popović, viši kustos MPU. Izložba „ Na staklenom putu: Umetnost stakla i reprezentacija u Srbiji (1850-1950)“, autorke B. Crvenkoić u organizaciji MPU, obuhvata period od jednog veka. Koncept izložbe prati utemeljenje industrijalizacije stakla i preispituje ulogu oblikovanog stakla kao važnog dela modernizacijskih procesa srpskog društva. Izložba je predstavljala 130 eksponata iz mnogobrojnih muzeja i reprezentativnih objekata Srbije, među kojima su bili i sačuvani reprezentativni sevrisi i kolekcije stakla koje ilustruju dvorsku i reprezentativnu kulturu tokom jednog veka. Dizajn postavke potpisao je autorski tim produkcijskog studija Turbina, dok izložbu prati istoimeni studijski katalog u izdanju MPU, nagrađen prestižnom Nagradom Pavle Vasić za 2022. godinu.

https://mpu.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/

https://turbina.rs/projects/538/

https://www.fpu.bg.ac.rs/informacije/2022/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji1850-1950/

Izložbom „Na staklenom putu – Tehnologija stakla“, autora Zorana Levića, višeg kustosa – konzervatora, održana u Muzej nauke i tehnike. Kao drugi deo Projekta „ Na staklenom putu“ cilj je bio da se posetiocima približi značaj i raznovrsnost materijala i tehnologije u savremenom svetu. Razvoj nacionalne proizvodnje stakla ilustrovan je predmetima Srpske fabrike stakla iz Paraćina, prve staklare u Srbiji „Avramovac“, Fabrike stakla Nacka Jovanovića u Jagodini, Industrije stakla „Pančevo“, fabrika: „9. oktobar“ Prokuplje, „Ukras“ Alibunar i „Kristal“ Zaječar. Postavka j eobuhvatila i alate za izradu stakla, mašine koje ukazuju na razvoj tehnologija tog materijala. Posetioci su bili u prilici da se upoznaju sa predmetima od prirodnog i proizvedenog stakla, zatim sirovinama za proizvodnju, kao i da saznaju više o primeni stakla u najrazličitijim sferama svakodnevnog života. Izložbu je pratio katalog autora Z. Levića „Na staklenom putu – Tehnologija stakla“ koji predstavlja dopunjeno i izmenjeno izdanje publikacije o staklu iz 2015.

https://www.muzejnt.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-tehnologija-stakla

https://lookerweekly.com/intervju/zoran-levic-visi-kustos-i-konzervator/?fbclid=IwAR3kmMSmDO8vfuN8KKiVxsoHM0qEogmbbQCK4JgK6BlBbG0t-g8lgNt70Sc

Pored istorjskog razvoja umetnosti i tehnolohgije stakla, važan deo Projekta „ Na staklenom putu" koji se odvijao u MPU predstavljale su izložbe savremenih autora. MPU je organizovano nekoliko ključnih prezentacija i izložbi koje je kurirala Jelena Popović, viša kustoskinja: -Tokom novembra 2022. organizovana izložba savremenog umetnika Veljka Zejaka. Izložba pod nazivom „ Nukleus“ objedinjuje Zejakove radove u kojima koristi staklo kao materijal za oblikovanje svetlosnih i prostornih instalacija. U svim radovima staklo je materijal koji je upotrebljen za umetnički eksperiment kojim se ispituju odnosi stvoreni između izvora svetlosti, vode i skulptura od stakla. Vitraž je tehnika korišćena za oblikovanje objekata komadićima ogledala. Radovi su nastali kao rezultat istraživačkog procesa u kojem se ispituje odnos optike i umetničkog dela. -MPU je početkom novembra organizovao predavanje jednog od najznačajnijih umetnika stakla sa ovih prostora Dragana Drobnjaka, uz prezentaciju njegovih radova iz zbirke savremene primenjene umetnosti i dizajna.

https://mpu.rs/izlozbe/nukleus-veljko-zejak/

https://mpu.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/prateci-program/#e_nav

MEĐUNARODNA SARADNJA Projekat „ Na stalenom putu“ MPU i MNT u osnovi je osmišljen kao polje saradnje i komunikacije. S obzirom da je jedan od najvažnijih ciljeva promovisanje nacionalnog nasleđa i razmena iskustava na temu stakla, pokrenuta je i međunarodnu saradnju sa brojnim institucijama. U sardnji sa fondacijom Bohuš Lugoši, mađarskim komitetom za kordinaciju MGS, Muzejom Nauke i tehnike i Kolegijum Hungarikumom u Beogradu, u MPU je realizovana izložba „GLASS ART NOW: Izložba savremenog mađarskog stakla grupe autora“. Izložbom su kurirali: Andraš Silađi, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Budimpešti i Jelena Popović, viši kustos MPU. Izložba je obuhvatila je 50 autorskih radova mađarskih savremenih umetnika i dala je presek savremenog mađarskog staklarstva, sa ciljem da podstakne i problematizuje trenutno stanje ove discipline koja gotovo nestaje u Srbiji. Izložba je predstavlja pregled savremenog staklarstva u Mađarskoj kroz konfrontaciju različitih autorskih pristupa, metoda i stilova, a sve u cilju prezentacije nesagledivih mogućnosti stakla.

https://www.youtube.com/watch?v=8mqQD_qlo_w&t=23s

https://mpu.rs/izlozbe/glass-art-now/

SARDANJA SA FAKULTETIMA I KULTURNIM CENTRIMA Projekat „ Na staklenom putu“omogućio je da se oko jedne teme okupe različite institucije koje su na raziličte nčine doprinele promovisanju i upoznavanju umetnosti i tehnologije proizvodnje stakla. Saradnja sa profesionalcima, umetnicima i univerzitetskim profesorima, pre svih bliska sradnja sa Fakultetom primenjenih umetnosti i Filozofskim fakultetom rezulturala je brojnim gostujućim predavanjima i stručnim radionicama. Profesori Faulteta primenjenih umetnosti, zajedno sa svojim studentima pratili su programe dva muzeja (MPU i MNT) i bili su uključeni u važne segmente ovog projekta. Kroz saradnju sa inostranim kulturnim centrima u Srbiji na ovom Projektu, publika je bila u mogućnosti da se upozna i sa iskustvima zemalja koje tradicionalno neguju umetnost oblikovanog stakla i staklarstvo poput Italije i Austrije. U tom smislu predavanja koja su se održala u MPU i MNT inostranih prdavača bila su dragocena za publiku.

https://mpu.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/

RADIONICE U MNT Izuzetno važan deo projekta „ Na staklenom putu“ odvijao se u MNT i odnosio se na stručne radionice konzervacije i demonstracije izrade vitražnog i murano stakla. Tokom decembra 2022. Mali broj stručnjaka konzervatora stakla podstakao je deo tima projekta iz MNT da osmisli radionice u saradnji sa stručnjacima iz Narodnog muzeja Srbije i Narodnog muzeja Niš. Ttokom decembra 2022. radionice konzervacije i restauracije stakla okupila je veliki broj polaznika koji su se upoznavali sa delikatnim tehnikama zaštite i restauracije muzejskih predmeta od stakla. Radionice su vodile Maja Živković ( konzervator Narodnog muzeja Srbije) i Dragana Išljamović (konzervator -savetnik Narodni muzej Niš). Istog meseca 2022. u MNT je održana i radionica izrade vitraža koju je vodio Atelje vitraža Stanišić iz Sombora. Poslednja u nizu bila je radionica izrade murano tehnike. Umetnica Irena Bursać-Gračanin vodila je radionicu i upoznala učesnike sa tehnikama izrade figurica i nakita od stakla.

https://www.facebook.com/MuzejNT

Deo radionica projekta „ Na staklenom putu“ u organizaciji MPU realizovan je toko novembra i decembra 2022. U tom periodu, održano je više od 20 autorskih vođenja, sedam predavanja eminentnih stručnjaka i univerzitetskih profesora, dve stručne radionice i više od 12 dečijih radionica. RADIONICA „VITRAŽ“ MPU je u saradnji sa FPU realizovao radionicu posvećenu vitražima. Polaznici su bili studenti završnih godina i postdiplomaci FPU i FILUM-a Univerziteta u Kragujevcu. Radionicu je vodio prof. Desimir Denić. (FPU), a rezultat su bili predstavljeni publici kroz izložbu „VITRAŽI“ i predavanje profesora u Galeriji Mladi MPU, tokom novembra 2022. RADIONICA „SCENSKI DIZAJN IZLOŽBENIH POSTAVKI“ U saradnji sa produkcijskim studijom Turbina, autorima dizajna postavke izložbe „ Na staklenom putu" u MPU orgaizovana je interdisciplinarnu radionica sa studentima muzeologije i istorije umetnosti. Akcenat radionice bio je na povezivanju dizajna prostora, koncepta izlozbe i tehnike realizacije postavki. Najposećenije su bile dečije radionice, gde su se deca upoznavala sa raznim tehnikama ukrašavanja stakla.

https://mpu.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/prateci-program/#e_nav

https://mpu.rs/izlozbe/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/radionice/#e_nav

UČEŠĆE U GENERALNOJ SKUPŠTINI ICOMA U PRAGU Jelena Popović, viša kustoskinja Muzeja primenjene umetnosti je učestvovala na 26. Generalnoj konferenciji ICOM-a u Pragu (20-28. avgust 2022) pod nazivom The Power of Museums. Izlaganje na objedinjenoj sesiji МКа COSTUME, ICDAD, GLASS, održala je Online, a tema je bila Museum Glass Collection and New Strategies for the 21st Century. Prvi put je svetskoj javnosti predstaviljena kolekciju najznačajnijih savremenih autora stakla koja se čuvaju u MPU.

PROMOTIVNE KAMPANJE Propagiranje ideje i ciljeva Projekta " Na staklenom putu" inicirale su i veći broj medijskih aktivnosti kustosa MNT i MPU, tokom trajanja programa izložbi. Veliki broj izjava i intervjua, kratkih priča o naseđu i umetnosti stakla, ukazivao je i na povećano interesovanje medija za temu.

https://www.danas.rs/kultura/izlozba-na-staklenom-putu-tehnologija-stakla-u-muzeju-nauke-i-tehnike/

https://www.youtube.com/watch?v=YJZdKLlRdFU&list=RDCMUCCVxKucoA8FgDr0xQVMi5Aw&start_radio=1&rv=YJZdKLlRdFU&t=0

https://www.casopiskus.rs/na-staklenom-putu-umetnost-stakla-i-reprezentacija-u-srbiji-1850-1950/

https://www.politika.rs/sr/clanak/528117/Magazin/Blago-srpskih-staklara

bottom of page