top of page

U svom telu svako od nas nosi svoj životni prostor.

Ervin Vurm
Jedan minut zauvek

Marijana Kolarić, Žerom Sans
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI BEOGRAD

Izložba Jedan minut zauvek Ervina Vurma u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu prva je samostalna izložba ovog istaknutog austrijskog umetnika u Srbiji i njegova prva velika izložba na Balkanu. Predstavljena na svih pet nivoa muzeja, imala je za cilj da prikaže kompleksan stvaralački, tridesetogodišnji opus ovog umetnika od 90-ih godina prošlog veka do danas. Pored jednominutnih skulptura (One Minute Sculptures) na izložbi su predstavljeni i drugi ikonični radovi autora kao što su „Uzana kuća” (Narrow House), „Debeli automobil” (Fat Car), „Debela kuća” (Fat House), apstraktne i performativne skulpture ali i svi oni prateći mediji u kojima umetnik kontinuirano radi i koji čine neizostavan deo njegovog umetničkog rečnika, kao što su fotografije, video-radovi, performansi, crteži i slike, kao i značajna nova produkcija. Vurm je posebno za izložbu u Beogradu izveo novu seriju svojih performativnih skulptura u glini, prema modelima najznačajnijih građevina koje pripadaju jugoslovenskom modernističkom nasleđu Beograda čime je Muzej savremene umetnosti uspešno savladao izazov i kompleksnost izlaganja raznorodnosti medija u kojima umetnik stvara. U isto vreme angažovanje studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji su izradili pomenute glinene modele po instrukcijama Ervina Vurma, rezultiralo je plodonosnom saradnjom između Muzeja i FLU i stvorila se mogućnost za studente Likovne akademije da steknu direktnu praksu u radu sa inostranim umetnikom svetske reputacije.

Projekat Jedan minut zauvek je posebno značajan projekat za Muzej savremene umetnosti jer je u pitanju prva samostalna izložba u Srbiji, istaknutog austrijskog umetnika Ervina Vurma koji razvija jedinstvenu umetničku praksu unutar sopstvenog skulpturalnog sistema, gde se kritikom, ironijom i paradoksom preispituju prošli i sadašnji konteksti, pojedinačni stavovi, kolektivna i individualna iskustva. Ovom izložbom Muzej kao institucija u središte je pozicionirao aktera, fokus je izmešten na učešće i iskustvo publike. Prikazani radovi zahvaljujući svojoj osobenosti, slabe odnose umetničke institucije u njenom proizvodnom procesu, jer dela odbijaju da budu kanalisana kroz specifična čitanja i didaktičke izložbene putanje, na taj način Vurmova izložba postaje prostor za nedefinisane interakcije koje radikalno menjaju našu percepciju institucije koja biva transformisana u ,,živi muzej''. Publika postaje ključni element Vurmovih skulptura, on na taj način preispituje tradicionalno vajarstvo, i posmatraču dodeljuje ulogu koproducenta, aktivnog učesnika. Produkcija izložbe Jedan minut zauvek bila je izuzetno izazovna i zahtevna, ovom prilikom konzervatorsko - tehnički tim Muzeja savremene umetnosti pokazao je svu svoju profesionalnost i znanje. Predstavljanjem austrijskog umetika Ervina Vurma domaćoj publici na izložbi „Jedan minut zauvek“ kustosa Marijane Kolarić i Žeroma Sansa, približeni su evropski i svetski tokovi savremene umetničke produkcije publici, učesnicima na umetničkoj sceni i mladim studentima i učenicima umetničkih fakulteta i škola. Rad Ervina Vurma prepoznao je i Univerzitet umetnosti u Beogradu koji je ovom umetniku dodelio počasni doktorat. Posebno je važno istaći da je nakon izložbe Jedan minut zauvek kolekcija Muzeja savremene umetnosti postala bogatija za nekoliko radova Ervina Vurma koje je umetnik sa zadovoljstvom poklonio Muzeju, i to: Idiot II, Ledena glava, Etika, demonstrirana u geometrijskom redu (Spinoza), dve jednominutne skulpture na platformi, i video radovi: ,,59 Stellunge (59 pozicija)”, ,,Kleiderwerfen Fades”, ,,Memory

Šta je to što Vas je inspirisalo da razvijete projekat?

 

Muzej savremene umetnosti, nakon dugog perioda zatvorenosti zbog rekonstrukcije, je i dalje pred izazovom da privlači raznoliku publiku u Muzej. S tim u vezi u četvorogodišnjem planu i programu sa kojim sam konkurisala na mesto direktora MSU, veliki deo posvetila sam brojnim aktivnostima koji podrazumevaju aktivnije uključivanje i rad sa publikom. Jedna od njih bila je da se omogući pregled nekih  savremenih umetničkih praksi koje se zasnivaju na participativnom učešću publike koje istovremeno imaju za cilj da doprinesu razvoju novih iskustava unutar Muzeja. Jedan od trenutno najistaknutijih umetnika savremene umetničke scene je austrijski umetnik Ervin Vurm, koji je medjunarodno priznanje stekao upravo jedinstvenim pristupom skulpturalnoj praksi i to serijom Jednominutnih skulptura koje se zasnivaju na učešću publike. Jednostavnim uputstvima i crtežima umetnik poziva publiku na učešće kroz inkluzivan, zabavan i društveno participativan pristup, preispitujući istovremeno tradicionalnan pojam skulpture gde publika kroz igru, ples i pokret postaje i sama jednominutna skulptura.

 

 

Koji deo projektnih aktivnosti Vam je bio najzanimljiviji?

 

Svakako rad sa umetnikom na pripremama izložbe ali i brojnim studentima Likovne akademije koje smo angažovali u toku orgaznizacije izložbe na produkciji radova koji su specijalno izdradjeni za izložbu u našem muzeju. Rad sa umetnikom Ervinom Vurmom i ko-kustosem Žerom Sansom podrazumevao je definisanje izložbenog koncepta, izbor radova, promišljanje postavke kao i rad na knjizi odnosno izložbenom katalogu.

Kada je izložba bila otvorena - svakako je je bilo zanimljivo pratiti iskustva publike.

 

 

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu?

 

Veoma bogata konkurencija ukazuje na požrtvovan i predan rad kolega u Muzejima da doprinesu kulturnoj ponudi ali i razvoju muzejskiih praksi.

Intervju: Blanka Pavela

,,One Minute Sculptures'' Izložba teži da podseti na neke ikonične Vurmove jednominutne skulpture u kojima koncept vremena čini suštinski aspekt. Jedan minut se ne shvata bukvalno već kao kratak trenutak u kojem posmatrač postaje jednominutna skulptura, koproducent, aktivni učesnik u interakciji sa predmetima, Vurmove jednominutne skulpture koje su ga proslavile, doprinele su da beogradski muzej savremene umetnosti postane proizvođač i arena društvenih i estetskih doživljaja koji generiše diskurzivni javni prostor sa idejom da postane otvoren za raznolika individualna iskustva i promišljanja. Vurm svojim jednominutnim skulpturama ukazuje na ,,stanje apsurda'' i obraća se svetu koristeći predmete koji će stvoriti neprijatnu ili sputavajuću situaciju (sramota, podsmeh, strepnja, stres itd.).

,,Perfomative Sculptures'' Ervin Vurm je posebno za izložbu u Beogradu izveo novu seriju svojih performativnih skulptura u glini, prema modelima najznačajnijih građevina u Srbiji (SIV, Muzej savremene umetnosti, ''Toblerone'' zgrada, BIGZ) koje pripadaju jugoslovenskom modernističkom nasleđu Beograda. Povodom otvaranja izložbe Jedan minut zauvek u Muzeju savremene umetnosti, zajedno sa mladim performerima Ervin Vurm je aktivirao svoje glinene skulpture dajući im novi izgled i pred publikom izveo performans prilikom kog su navedene glinene skulpture deformisane u istom maniru kao i njegove ikonične skulpture ,,Mercedes W123'', 2021. ,,Blatnjava zemlja'', 2016. ,,Telo'' 2015, ,,Puter'' 2015. Neprestanim ponavljanjem istih radnji, Vurm projektuje tu sveopštu dimenziju svojim Performativnim skulpturama, u njegovim radovima neprestano građenje i dekonstruisanje zahtevaju od publike da preuzme odgovornost za izvedbu.

,,Fat Sculptures'' Vurmova legendarna dela ,,Debela kola'' i ,,Debela kuća'' predstavljaju gorka zapažanja o našem potrošačkom društvu i u njega ugrađenim izazovima kapitalizma. Arhitektura postaje izraz same prirode savremenog čoveka, navedena dela izložena u Muzeju savremene umetnosti ukazala su na opsednutost veličinom u našem svetu rastrzanom između materijalne nesigurnosti, preterane potrošnje i između gojaznosti i kulta mršavosti, nerada i zahtevnog održavanja. Zahtevni i izazovni produkcioni zadaci koje nosi izgradnja ,,Debele kuće'' u prostoru Muzeja savremene umetnosti za potrebe izložbe Jedan minut zauvek, pokazali su profesionalizam i stručnost tehničkog i konzervatorskog tima Muzeja, dok su izložena dela pokrenula pitanje simptoma gubitka poverenja u sopstveno telo kao i u društveno kada se državne strukture raspadaju. Izložena dela u Muzeju savremene umetnosti utiču na percepciju posmatrača tako što svojim predimenzioniranim ili preterano suženim odnosima stvaraju vizuelnu konfuziju, u pitanju su jasne reference na kritiku konzumerističke kulture i sklonosti ka preterivanju.

,,Narrow Sculptures'' Za razliku od dela ,,Debela kuća'' i ,,Debeli auto'' koji su maestralno postavljeni od strane tehničkog i restauratorskog tima Muzeja savremene umetnosti, delo ,,Uska kuća'' je u potpunosti izgrađeno in situ. Muzej sa ponosom ističe da je u pitanju jedan od najznačajnijih Vurmovih radova u čijoj kompletnoj izradi je učestvovao Muzej savremene umetnosti, kroz produkciju i finansijsku podršku, ovaj rad je važan jer otelovljuje samo geslo izložbe da svako u svom telu nosi svoj životni prostor, u ovom slučaju istraživanje određenog životnog prostora nameće doživljaj jednog određenog kulturnog stanja, stanja posleratne Austrije jednog tada još uvek konzervativnog i uskogrudog društva. Delo ,,Uska kuća'' predstavlja repliku doma roditelja umetnika i svojim suženim prostorom stvara osećaj klaustrofobije ali i evocira sve one provincijalne, rigidne norme i pravila. Osim što je samo kretanje posetilaca kroz instalaciju otežano i komplikovano, usled suženja prostora, stvara se i neka duboka frustracija i napetost.

,,Drinking Sculptures'' Peti nivo Muzeja savremene umetnosti kustoski tim posvetio je Skulpturama za piće (Drinking sculptures) koje čine starinski noćni ormarići, kredenci i ormari za piće, restaurirani i remodelovani tako da ugoste aktera, dozvoljavaju eksces konzumiranja alkohola kao deo umetničke, performativne akcije. Na ovim objektima ispisana su imena Džeksona Poloka, Martina Kipenberga, Frensisa Bejkona i drugih umetnika koji su bili alkoholičari i sa kojima publika u performativnom činu ispijanja alkohola može, ali i ne mora da se posveti. Vurm predmetima pripisuje ljudska raspoloženja i ponašanja on poziva posmatrača da koristi komade nameštaja koji su ne samo upotrebljivi nego nude i društvenu interakciju, sposobni su da sa nama stupaju u bliske odnose zato što imaju psihologiju i ljudske obrasce ponašanja.

,,Skins Sculptures'' Na izložbi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu Ervin Vurm izložio je najnoviju seriju ,,Skins'' skulptura. Nekoliko skulptura ove serije paralelno sa Muzejem savremene umetnosti bile su izložene u galeriji THADDAEUS ROPAC u Parizu tokom aprila 2022. godine. Važni delovi istraživanja skulpture su dvodimenzionalnost, trodimenzionalnost, masa, koža, površina, zapremina, Vurm ove elemente donosi na inovativan način i otkriva formu stisnutih i spljoštenih ili svedenih na vrlo tanak oblik, skulptura, koje su iz serije njegovih najnovijih radova izložene u Beogradu donele izvesnu krhkost i postaju gotovo apstraktne.

Počasni doktorat Univerzitet umetnosti u Beogradu dodelio je 2022. godine počasni doktorat austrijskom umetniku Ervinu Vurmu zbog izuzetne međunarodne reputacije i doprinosa likovnim umetnostima. U obrazloženju Fakulteta likovnih umetnosti, koji je predlagač ovog uglednog univerzitetskog zvanja gospodinu Vurmu, navodi se da „predloženi umetnik ima izuzetnu međunarodnu reputaciju i da je dao doprinos likovnim umetnostima koji se, između ostalog, ogleda u inovativnim pristupima skulpturi“.

Javno predavanje U sklopu izložbe „Jedan minut zauvek” umetnik Ervin Vurm je 30. maja 2022. godine održao javno predavanje ispred Muzeja savremene umetnosti, umetnikovo predavanje predstavlja poklon svim ljubiteljima umetnosti. Ovom prilikom Ervin Vurm je sa publikom podelio svoje bogato, tridesetogodišnje iskustvo, i tom prilikom govorio o svom umetničkom pristupu i dosadašnjim ostvarenjima.

Katalog Katalog izložbe Ervin Vurm: Jedan minut zauvek publikovan je na engleskom i na srpskom jeziku, u saradnji sa izdavačkom kućom Hatje Cantz, što je omogućilo širu evropsku distribuciju čime se katalog može naći u muzejima i knjižarama širom Evrope. Autori tekstova u katalogu: Marijana Kolarić i Žerom Sans. PDF kataloga je na linku.

https://drive.google.com/file/d/1kfK3cCQGfesFYdKid3Pzaq3QyXb9Izff/view?usp=sharing

Poseta značajnih kustosa i stručnjaka iz oblasti muzeologije i istorije umetnosti: Muzej savremene umetnosti u Beogradu imao je tu čast da je deo kustoskog tima izložbe Jedan minut zauvek bio Žerom Sans, francuski umetnički direktor, direktor institucija savremene umetnosti, likovni kritičar i kustos. Pored Nikola Burio-a jedan od osnivača Palate Tokio (Tokyo Palace). Muzej savremene umetnosti u periodu trajanja izložbe, od 07.04. do 09.08.2022. godine posetile su brojne istaknute stručne ličnosti: Betina Lutterotti, Markus Huemer, Kahr Gregor, Helmut Fridel, Julia Peyton Jones, Natalia Beko, Julie Hottner, Walter Smerling, Angela Stief, Klaus Albrecht Schröder, Sandro Zanzinger, Clare Lilley, Chieko Nakagawa i mnogi drugi.

 https://drive.google.com/drive/folders/136rHupiQPFo_MKVPHzzI9Rs8v6b65Qe3?usp=sharing

bottom of page