top of page
Svetlana-Mitic-scaled(1)_0.24771100 1679945097.jpg

SVETLANA MITIĆ

muzejska savetnica

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI BEOGRAD

Miodrag B. Protić: Gospodstvo uma, život posvećen umetnosti, je naziv izložbe održane u prostoru Galerije Legata Milice Zorići i Rodoljuba Čolakovića, u periodu od 20.oktobra 2022. do 27.februara 2023. Izložba je priređena povodom 100 godina od rođenja MBProtića i prvi je sveobuhvatni prikaz ličnosti MBProtića kao krotičara, umetnika i prvog upravnika MSU. Pored izložbe, 8.11. 2022. priređen je i stručni skup posvećen M.B.Protiću na kome su učestvovali: dr Jasmina Čubrilo, dr Jelena Stojanović, dr Milan Popadić, dr Ješa Denegri, dr Ivana Simeonović Ćelić, Jadranka Vinterhalter, muz.savetnica u penziji i Čedomir Jančić, muz. savetnik iz Sombora. Izložba je deo šireg projekta kojim se obelažava jubilej, 100 godina od rođenja, MBProtića, i u kome pored MSU kao pokrovitelja jubileja, učestvuje i Zamak kulture iz Vrnjačka Banja kao i Galerija Rima iz Beograda. Na izložbi koja je priređena u Legatu Čolaković predstavljen je prvi put veliki deo arhivske građe koja se nalazi u dokumentaciji MSU ali i dokumenti iz Državnog arhiva Srbije, zatim televizijski prilozi dobijeni iz arhive RTS, kao i privatna dokumentacija koja se čuva u porodici Protić. Izložba je koncipirana kroz tri odvojena segmena koji prate stvralački put MBProtića: njegova umetnička delatnost predstavljena je kroz dela iz kolekcije MSU kao i manje prikazivane akvarele koji se nalaze u Legatu MBProtića u MSU. Razvojna linija koja prati njegov književni i kritičarski rad predstavljena je kroz mini narative na izložbi koji istovremeno upućuju i na njegov angažman na osnivanju i koncipiranju programskog rada Muzeja savremene umetnosti. Ova dva aspekta Protićevog rada tesno su isprepletani i uzajamno se podržavaju. Izložbu prati i katalog sa osnovnim kataloškim podacima o delima kao i tekstovim autora izložbe Svetlane Mitić i Katarine Krstić.

Šta Vas generalno inspiriše u Vašem radu?

 

Mislim da rad sa kolekcijom predstavlja najinspirativnije polje delatnosti. Kolecija Muzeja savremene umetnosti je posebno zanimljiva, jer pored toga što pruža uvid u istoriski tok razvoja umetnosti na jugoslovnskom umetničkom prostoru, ostavlja mogućnost stvaranja različitih kustoskih koncepata, uvođenja drugačijih kustoskih praksi, koje kroz specifično koncipirane tematske okvire, ostavljaju mogućnost preispitivaja, kontekstualizovanja i reinterpretacije određenih istorijskih pojava i ličnosti koje su obeležile svoje vreme. Kroz različite modela rada sa kolekcijom, kao napr. postavljanja u dijalošku formu određenih istoriskih umetničkih ličnosti sa savremenim umetnicima, mogu se dobiti zanimljivi i vrlo inspirativni rezultati za dalji rad sa kolekcijom. Takođe, ono što je posebno za nas značajno je i činjenica da ovakva vrsta rada sa zbirkama Muzeja ostvruje vemo dobru komunikaciju sa mladom i najmlađom publikom. Upravo ovakav način kustoskog rada i daje trajni smisao postajanja svake umetničke kolekcije.

 

Koju biste aktivnost iz Vaše prijave posebno istakli?

 

S obzirom da se radi o specifičnoj izložbi koja je imala ambiciju da predstavi svu slojevitost ličnosti Miodrga B. Protića, poseban izazov je bio da kroz bogatu arhivsku građu kao i dokumentaciju Muzeja i materijal pozajmljen iz arhiva drugih ustanova, predstavimo svu složenost i širinu rada jedne od ključnih ličnosti za nastanak i formiranje Muzeja savremene umetnosti. Postaviti arhivski materijal u korelaciju sa delima iz zbirki Muzeja i uspostviti balans sa drugim značajnim aspektima rada Miodrag B. Protića (umetnički, spisateljski) takođe prestavljenim na izložbi, postavio je posebne zahteve pred autore izložbe jer smo želeli da izbegnemo hronološkio ređanje dokumenta, ali istovremeno i da predstavimo pojedina dokumenta koji su na ovoj izložbi prvi put ponuđena javnosti. Upravo iz tog razloga, pojedini sadržaji originalnih tekstova oživljeni su kroz audio snimak, postavljen na određenoj vremenskoj liniji. Time je ostvaren neposredniji kontakt sa samom ličnošću, Miodragom B. Protićem, protogonistom i svedokom događaja sa prikazane hronološke linije.

 

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu?

 

Ako govorimo o sve četiri kategorije nagrada, mislim da je prošla godina na planu muzejske delatnosti donela zanimljiva ostvrenja, što može da se vidi i na aktuelnom konkursu ICOM Nagrade. Što se tiče kategorije stručnjaka godine, moram da primetim da, pored kolega koji su se prijavili i čiji rad zaista zaslužuje posebno vrednovanje, žao mi je i da se jedan broj kolega kustosa čiji je rad bio nezaobilazan u realizaciji pojedinih, velikih izložbi, nije ovog puta prijavio za nagradu stručnjaka godine.

Intervju: Teodora Mitrović

Stručni skup posvećen M. B. Protiću priređen je u Muzeju savremene umetnosti u Sali M. B. Protić. Skup je bio fokusiran na značajnim aspektima rada M. B. Protića: njegov doprinos u stvaranju i promovisanju muzejskih vrednosti koje su i danas prisutne u radu Muzeja. Najviše je bilo reči o operacijama koje su predhodile otvaranju same zgrade muzeja, o njegovom boravku i značajnim poznastvima ostvarenim prilikom boravka u SAD 1963. Analizirana je i prva stalna postavka Muzeja kao i godišnji Bilteni koje je Muzej štampao i izdavao kao posebnu publikaciju. Na kraju skupa koleginica Vinterhalter osvrnula se na sam rad i atmosferu u kojoj je funkcionisao muzej tokom manadata M. B. Protića.

Izložba M. B. Protić: Gospodstvo uma, život posvećen umetnosti je otvorena 20. Oktobra 2022. na dan muzeja savremene umetnosti i Dan oslobođenja grada Beograda. Izložbu je svečano otvorila direktorka Muzeja, Marijana Kolarić a na otvranju je govorila i jedna od autorki izložbe Svetlana Mitić .

Katalog izložbe sadrži pored uvodnog teksta autorki izložbe, posebno izdvojene segmente: najpre hronologiju događaja koja obihvata sva tri aspekta rada umetnika i koja je u katalogu predstavljena na vremenskoj skali podeljenoj sledećim naslovima: M. B. Protić: Kritičar i pisac, M. B. Protić: umetnik i slikar, i M. B. Protić: osnivanje I život ustanove. Studijski tekst Katarine Krstić bavi se istorijatom Muzeja savremene umetnosti od perioda Moderne galerije pa do otvranja zgrade Muzeja savremene umetnosti 1965. Tekst Svetlane Mitić: Iz slikarskog opusa M. B. Protića, bavi se doprinosima i ostvarenjem određenih rezultata na polju likovnog stvaralaštva, a kroz dela iz Zbirke Muzeja savremene umetnosti. Katalog sadrži i detaljan popis dela koja su prikazana na ozložbi. Obim kataloga je 64 strane.

KATALOG PROTIĆ

Izložba je bila i medejski propraćena. Emisija iz kulture ART Zona , autora Danijele Purešević u potpunosti je bila posvećena dvema izložboma M. B. Protić: Gospodstvo uma priređenoj u Galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, kao i izložbi pod nazivom U znaku semantičkog ključa, priređenoj u Zamku kulture u Vrnjačkoj Banji, a koju je autorski osmislila i relizovala kustoskinja MSU, Svetlana Mitić.

https://њњњ.ртс.срб/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/5000613/.html

https://mobile.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/5020210/miodrag-b.-protic---vek-od-rodjenja.html

9.11.2022. Nakon održanog skupa u Muzeju savremene umetnosti, kustoskinje izložbe Katarina Krstić i Svetlana Mitić priredile su vođenje kroz izložbu namenjeno učesnicima skupa.

U Zamku kulture u Vrnjačkoj banji 15. jula 2022. pod pokroviteljstvom MSU otvorena je izložba M. B. Protića "U znaku semantičkog ključa". Na izložbi je predstavljeno 20 dela pozajmljenih iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti i 3 dela iz kolekcije Predraga Protića. Izbor dela je obuhvatao zreli stvaralački period umetnika. Koncepcija i izbor dela Svetlana Mitić

Dana 9.02.2023. kustoskinje izložbe priredile su u prostoru galerije Legata Milice Zorić i Rodoljuba čolakovića, otvorena vrata, odnosno ceo dan je bio posvećen komunikaciji sa posetiocima. Zainteresovana publika je imala prilike da pita i sazna nešto više o ličnosti kojoj je izložba posvećena.

https://lookerweekly.com/najavljujemo/gospodstvo-uma-miodrag-b-protic-zivot-posvecen-umetnosti/

Početkom godine, 4.01.2023. održano još jedno javno vođenje kroz izložbu, koje je bilo tematski profilisano s akcentom na međunarodnoj saradnji muzeja i nastanku nekih od najznačajnijih izložbi u MSU. Saradnja sa SAD smatra se jednom od značajnijih koja je između ostalog inicirala i otkupe umetnika sa međunarodnom reputacijom.

Koncepcijom izložbe bilo je predviđeno da se pojedina dela iz Zbirke muzeja koja su bila postavljena na izložbi, a koja su bila u funkciji prezentovanja Protićeve politike otkupa i stvaranja muzejskih Zbirki, budu zamenjena drugim, srodnim delom iz Zbirke muzeja kako bi izložba bila dinamičnija i u većoj meri podržala nameru autora izložbe da se jasnije predstavi otkupna politika M. B. Protića. Rad Gergelja Urkoma zamenjen je radom Zoran Popovića "Akciomi" iz 1972. god.

Poslednjeg dana izložbe, 27.02.2023. autori izložbe proveli su kroz izložbu studente Fakulteta likovnih umetnosti i profesora Dr Nikolu Šuicu.

bottom of page