top of page
Rezidencijalni program. Prepoznavanje 5_0.59960600 1648163840.jpg

Izložbi je prethodio rezidencijalni program postavljen kao deo istraživanja kustosa i umetnika u određenim kontekstima koji se prepoznaju kao zajedničke teme i specifične umetničke prakse i kao podrška umetničkoj produkciji. U skladu sa samim mestom održavanja, u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji sa veoma razvijenim i značajnim banjskim turizmom i istorijom, postavljene su osnovne teme, memorije, komunikacije, tehnologije, pozicije i uloge umetnosti u savremenom okruženju i vremenu pandemije. Program je obuhvatao i prezentacije umetnika i kustosa sa osvrtom na lokalnu scenu iz koje dolaze, predstavljanja umetnika i razgovore (u uslovima pandemije deo sa inostranim učesnicima održan je on line) i razmenu kustoskih praksi u okviru okruglih stolova, razmatranje pitanja realizacije umetničkih ideja, produkcije i postprodukcije.

https://nadezdapetrovic.rs/prepoznavanje5/

Plakat Prepoznavanje5_0.05317800 1648163841.jpg

Za potrebe izložbe uz stalne kontakte kustosa i umetnika i koordinaciju, u skladu sa mogućnostima i potrebama umetnika producirani su novi radovi nastali u okviru projekta, a prikupljanjem materijala i priprema kataloga izložbe za štampu, koji predstavlja sam projekat i izložbu petog ciklusa, Katalog pruža uvid u radove 12 umetnika i njihove umetničke karijere, iz svih šest selekcija sa tekstovima kustosa učesnika i saradnika iz ustanova partnera na projektu. Katalog je jedinstvenog i prepoznatljivog dizajna za sve cikluse projekta, kao i plakat i pozivnica.

Prepoznavanje 5. Kraljevo.NM_0.87708000 1648163840.jpg

Prva u seriji izložbi u gradovima i ustanovama saradnicima na projektu - Izložba u Narodnom muzeju u Kraljevu, kao domaćinu rezidencijalnog programa, okupila je po prvi put radove 12 umetnika sa 4 likovne scene gradova iz Srbije i 2 iz Bugarske i Crne Gore. Značajno je da su, uprkos pandemiji, svi radovi uspešno transportovani i predstavljeni na zajedničkoj postavci. Na otvaranju su o projektu i izložbi govorili prisutni kustosi iz 4 ustanove iz Srbije, kada je predstavljen projekat, izložba i katalog izložbe Prepoznavanje 5. Trajanje: 16. novembar do 16. decembar 2021.

https://nmkv.rs/dogadjaj/prepoznavanje-5-rezidencijalni-program-i-izlozba/

Prepoznavanje 5. UG Krusevac_0.72026400 1648163840.jpg

Izložba u Umetničkoj galeriji u Kruševcu / od 21. decembra 2021. do 27. januara 2022. Druga izložba u ciklusu izložbi u gradovima i muzejima/galerijama saradnicima na projektu, pre svega, je postavkom u potpuno drugačijem izložbenom prostoru, predstavljala novi izazov u ostvarivanju ravnopravnog predstavljanja umetnika i preglednosti svih radova, ostvarivanju komunikacije 6 selekcija i radove 12 umetnika različitih umetničkih praksi, izraza i medija u kojima stvaraju, od slike, grafike, fotografije, skulpture, objekata i instalacija. Poslednji dan izložbe Prepoznavanje 5 u Kruševcu označio je i jubilej - 60 godina rada i postojanja Umetničke galerije, kao koordinatora projekta i izložbe, koju ostvaruje u okviru Narodnog muzeja Kruševac, koji je i nosilac ovog projekta.

https://krusevacgrad.rs/prepoznavanje-5-dela-regionalnih-umetnika-u-krusevcu/

Prepoznavanje5. CACAK. UG NP_0.89448000 1648163840.jpg

Prema utvrdjenim terminima i dogovorima o realizaciji izložbi u Umetničkoj galeriji "Nadežda Petrović" u Čačku izložba trajala je od 4. februara do 4. marta 2022. I ovde je izložbeni prostor predstavljao izazov, posebno za kustosa domaćina izložbe, i postavio radove i selekcije u novim kontekstima. Otvaranje izložbe je okupilo i učesnike i saradnike ranijih ciklusa projekta, te je izložba, kao i u svakom gradu nastavljala i podsticala da se uspostavljaju ti fini odnosi i produbljuju stare i ostvaruje nove saradnje.

https://www.youtube.com/watch?v=dhKhEUTik2M

Prepoznavanje 5. NIS. GSLU (2)_0.75065300 1648163840.jpg

Izložba u Nišu, Galeriji savremene likovne umetnosti - Paviljon u Tvrđavi / od 15. marta do 7. aprila 2022. godine, na neki način zaokružuje ciklus izložbi čije su pripreme i realizacije tekle tokom 2021. godine, priređene u Srbiji, od novembra 2021., i uvodi u pripremu organizacije izložbi novog ciklusa sa saradnicima na projektu u inostranstvu i regionu, Bugarskoj, Vidinu i Crnoj Gori, Podgorici, i prema utvrđenim terminima u drugoj polovini 2022. godine.

 

https://gslunis.rs/prepoznavanje-5-2/

Vodjenje izlozba. Cacak_0.73725700 1648163840.jpg

U svakoj ustanovi, tokom trajanja izložbe održavana su redovna vodjenja i razgovori sa publikom, predstavljani projekat i izložba.

IMG_20211116_164108_0.56633700 1648164673.jpg

postavka Kraljevo

IMG_20211221_190151_0.59046400 1648164673.jpg

Sa izložbe u Kruševcu

bottom of page