top of page
IMG_1081-min_0.52838000 1648210509.jpg

Izložba i kompletan istraživački projekat omogućavaju posetiocima da se kroz interaktivnu postavku upoznaju sa postankom Kruševačkog grada 1371. godine, gradnjom crkve Lazarice, ali i sa prvim godinama stolovanja osnivača Kruševca, Lazarom Hrebeljanovićem (1329-1389). Izložbu čine dva segmenta: Kruševački grad (sa svim elementima života u njemu), kao i segment Kosovske bitke. Izložba i čitav istraživački rad realizovani su tokom prethodne godine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Kruševca, a povodom značajnog jubileja, 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Autori izložbe su Sanja Rutić Vorotović i Goran Vasić.

IMG_20220322_121934-min_0.01607300 1648210508.jpg

Cilj druge faze nabavke opreme za sprovođenje procesa konzervacije i restauracije bio je savremeniji i inovativniji tretman eksponata iz zbirki Narodnog muzeja kruševac, samim tim unapređenje rada ustanove i efektnija saradnja sa drugim ustanovama kulture. Tokom prethodne godine projektom je osigurana kvalitetnija konzervacija i restauracija predmeta iz zbirki Narodnog muzeja Kruševac, u cilju zaštite, očuvanja, bolje prezentacije i publikovanja. Koncept konzervatorsko-restauratorskih tretmana obuhvata rad sa predmetima od metala, drveta, keramike, umetnina, arhivalija, gde se nabavkom adekvatne opreme postiglo kvalitetnije tretiranje predmeta.

bottom of page