top of page
1._0.84243800 1648209474.jpg

KATALOG:Povodom retrospektive Goranke Matić štampan je reprezentativan katalog na 240 strana. Pored reprodukcija donosi i dva obimna teksta koji Objašnjenje hronološki i tematski, složeno i detaljno analiziraju praksu autorke. Dvojezični katalog štampan u koloru donosi više od 200 fotografija kako radova tako i izgleda postavke. Autorke tekstova su mr Una Popović, kustoskinja izložbe i dr Bojana Pejić, kustoskinja i profesorka sa sedištem u Berlinu. Popovićeva je u svom tekstu pod nazivom “O fotografskoj praksi Goranke Matić kao iskustvu unutar gužve” analizirala društvenu i javnu praksu Matićeve, dok tekst Bojane Pejić “Goranka Matić: mesta sećanja” obrazlaže autorske cikluse i umetničke serije. Tekstovi razmatraju različite stvari, uvezuju se i nadopunjuju te prave ozbiljnu i temeljnu analizu opusa jednako razmatranog kroz društvene, likovne pa i karakterne osobenosti autorke. Pored kataloga štampan je i liflet koji se besplatno delio. Recenzent tekstova u katalogu je dr Milanka Todić. Izložbu je videlo 14.000 posetilaca.

https://photos.app.goo.gl/TX4pjrGsMfYpm4G47

http://gofile.me/5jJlG/ligZuAEs9

http://gofile.me/5jJlG/HoPJUw3Yz

http://gofile.me/5jJlG/rQuPHbDAf

DSC_4962_0.90866700 1648209474.jpg

KUSTOSKA VOĐENJA I KUSTOSKI TEKSTOVI U MEDIJIMA : Održano je 15 javnih kustoskih vođenja kroz celu izložbu za širu javnost, kolege (umetnike, istoričare umetnosti, radnike u kulturi), škole, studente, decu, diplomate, razne zainteresovane građane, ustanove, organizacije. Kustoskinja je pored teksta u katalogu napisala i objavila tekstove u drugim časopisima, na online portalima, Zborniku Seminara za modernu umetnost Filozofskog fakulteta a koji su dodatno iz autorskog i iskustvenog ugla rada na izložbi objasnili praksu Goranke Matić i značaj ove fotografske izložbe na nivou analize savremenih muzeoloških praksi i lokalne istorije fotografskog medija.

https://novimagazin.rs/iz-nedeljnika-nm/247782-izlozbe-dokumenti-o-vremenu-i-drustvu

https://www.beforeafter.rs/grad/iskustvo-u-guzvi-sa-gorankom-matic/

https://www.youtube.com/watch?v=Ds-3KCYEalw&t=2120s&ab_channel=MuzejsavremeneumetnostiBeograd

https://www.youtube.com/watch?v=_YsTVzzc5qI&t=220s&ab_channel=SEEcult

https://photos.app.goo.gl/ELdkpidVE8tSUhGu9

http://gofile.me/5jJlG/r2xR5Xyhw

20210508_123737_0.74701900 1648209475.jpg

PREDAVANJE Milanke Todić: Tokom trajanja izložbe Una Popović je pozvala istoričarku umentosti prof. dr. Milanka Todić da održi predavanje/vođenje o umetničkim aspektima u radu Goranke Matić. Prof.Milanka Todić je 8.5.2021. u MSUB održala predavanje fokusirajući se i analizirajući samo autorske cikluse i umetničku fotografiju Goranke Matić te sprovela publiku kroz peti nivo muzeja gde su ti ciklusi bili izloženi. 

https://photos.app.goo.gl/QttwksDiTM33QYubA

1_0.60761900 1648209475.jpg

PREDAVANJE Slavka Timotijevića: Tokom trajanja izložbe kustoskinja je pozvala i istoričara umetnosti Slavka Timotijević da održi predavanje/vođenje kroz neke aspekte izložbe “Iskustvo u gužvi” Goranke Matić. U subotu, 17. aprila u 12 časova na trećem nivou muzeja Timotijević je održao vođenje - predavanje kroz jedan deo izložbe sa posebnim osvrtom na značaj Studenskog kulturnog centra u Beogradu tokom osamdesetih i njegovu ulogu u promociji fotografije, rok fotografije toga doba kao i značaj ovoga žanra pri opusu Goranke Matić.

https://photos.app.goo.gl/LfHcbgWCTqqVtKpF6

Goranka Matic na pripremama za izlozbu u MSU, foto B. Janjic_0.52457600 1648209475.jpg

VIDEO INTERVJUI: MSUB je tokom trajanja izložbe producirao video intervju sa Gorankom Matić, njeno vođenje kroz izložbu sa artikulacijom sopstvene prakse. Ovo je značajno jer prvi put celovito Matićeva ispred svog opusa objašnjava i dočarava prirodu fotografisanja , uvodi nas u priču o vremenu, umetnosti, okolnostima koje je ona kao hroničar beležila te ovaj intervju sa autorkom predsstvalja i nezamenjiv materijal za mapiranje društvenog i unutar njega ličnog trenutka. Produciran je video intervju povodom izložbe i umetničkog rada G. Matić sa istoričarima umetnosti Milankom Todić, Slavkom Timotijevićem, Unom Popović. Koncept, intervjui i realizacija istih :Una Popović, kustoskinja izložbe.

https://www.youtube.com/watch?v=seNKg7i2Vpk&ab_channel=Muzejsavremen

http://gofile.me/5jJlG/0VZq6m2s5

2_0.74664000 1648209475.jpg

DEČIJI KLUB: Organizovan je i dečiji klub tokom trajanja izložbe. Klub je vodila likovni pedagog Natalija Dabić. Teme dečjeg kluba bile su posmatranje okoline i kadriranje iz ugla fotografa, kolorisanje fotografija što je bila jedna od specifičnosti fotografkinje Goranke Matićev, dizajn omota ploča i dr.

https://photos.app.goo.gl/jBDaRpPfeBs9AAAL6

710-goranka_0.44787000 1648209475.jpg

IZLOŽBA U MEDIJIMA: Izložba “Iskustvo u gužvi” od samoga početka bila je veoma bogato propraćena medijski - najavama, prikazima, analizama izložbe, tematskim TV emisijama sa osvrtom na biografiju i praksu autorke i retrospektivnu prezentaciju. Realizovani su intervjui sa umetnicom i kustoskinjom, intervjui sa raznim akterima iz kulture i umetnosti koji su govorili o delatnosti i značaju Goranke Matić. Na kraju godine od strane novinara iz kulture (Snežana Stamenković, Sava Ristović, Danijela Purešević, Milena Marjanović i dr) izložba je proglašena za jednu od najboljih izložbi godine 2021. po konceptu, obrađenom materijalu i postavci. Kustoski tekst Une Popović u monografskom katalogu izložbe našao se u najužem izboru za nagradu “Lazar Trifunović” koja se dodeljuje za likovnu kritiku i kritičko promišljanje savremene i moderne vizuelne umetnosti u štampanim medijima. Ispod se nalaze linkovi sa prilozima iz štampanih i elektronskih medija.

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-57179334

https://www.youtube.com/watch?v=NdKjFNPbodA

https://www.youtube.com/watch?v=pKtq8bXRmF0

https://www.youtube.com/watch?v=bUQK9_nWd_0&t=339s&ab_channel=RTSK

https://www.slobodnaevropa.org/a/goranka-mati%C4%87-%C4%8Detrdeset-godina-kroz-objektiv-poznate-fotografkinje-/31255346.html

https://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/4319186/goranka-matic.html

https://www.mixcloud.com/Sceniranje/162-goranka-mati%C4%87-i-una-popovic-natalija-pauni%C4%87-i-milo%C5%A1-zec/

http://www.seecult.org/vest/kritika-na-delu-goranka-matic-iskustvo-u-guzvi-13

http://www.seecult.org/vest/kritika-na-delu-goranka-matic-iskustvo-u-guzvi-23

https://www.nedeljnik.rs/dusa-vremena-goranka-matic/

https://www.masina.rs/iskustvo-u-guzvi-goranke-matic-od-ire-fasbinder-do-sutjeske-koja-tiho-tece/

http://milicamagazine.com/sr/tag/goranka-matic/

https://nova.rs/kultura/ja-sam-devojcica-sa-ove-fotografije/

https://buro247.rs/kultura/ena-nedelje/buro-ena-nedelje-goranka-mati.html

http://www.seecult.org/vest/lazar-trifunovic-za-2021-sladani-petrovic-varagic-priznanje-dius-sonji-jankov

https://nova.rs/kultura/pise-milena-marjanovic-odlucujuci-momenat-goranka-matic/

Otvaranje u BL- GM_0.62397200 1648209475.jpg

GOSTOVANJA IZLOŽBE: Izložba “Iskustvo u gužvi “ posle izuzetnog uspeha u Beogradu dobija pozive od strane sličnih institucija da gostuje po regionu. Ovo je prva izložba i retrospektiva u organizaciji MSUB koja je do sada dobila najviše poziva za gostovanje u drugim institucijama pri čemu se prepoznaje i njen širi kulturološki i društveni značaj. Gostovanje izložbe je važno zbog prezentacije, promocije kulture i umetnosti sa ovih prostora a ujedno se sagledava, propituje društvena istorija kao i istorija fotografskog medija. Kroz gostovanja će biti sprovedena internacionalna i međumuzejska saradnja oko promatranja i analize delovanja srpskih i regionalih fotografa. Izložba je do sada dobila pozive i gostovala u sledećim institucijama: Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (15.10- 12.11.2021), Muzeju savremene umjetnosti republike Srpske u Banjaluci (BiH) (10. mart- 3.maj 2022), Muzej savremene umjetnosti, Zagreb (HR) (13.9 - 30.10.2022), Umetnička galerija Maribor (SLO, 2023), Umjetnički muzej Crne Gore (2023)..

4N3A7728_0.66304600 1648209475.jpg

GOSTOVANJE U NOVOM SADU:Izložba "Iskustvo u gužvi" u septembru mesecu 2021. gostovala je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 15.10- 12.11.2021. Izložbu su otvorile direktorke oba muzeja, Branislava Sekulić (MSUV) i Marijana Kolarić (MSUB) kao umetnica i kustoskinja. U gostujućem prostoru izložba je drugačije prezentovana u odnosu na originalnu postavku, te se i išlo ka drugačijoj dinamici, sa višim intezitetom fotografija sa manifestacija oko novosadske likovne i muzičke scene. Na ovaj način i opus autorke je usmerenije ali i diverziranije komunicirao od prostora do prostora, od publike do publike. Gostovanjima izložba je postala živa struktura, menja se i komunicira drugačije u zavisnosti od ponuđenog konteksta, prostora i publike. Ovim se i opus dodatno artikuliše što i jeste jedan od ciljeva izložbe, način da se otvorenije razmatra individualna i kolektivne istorija. Nakon otvaranja u Novom Sadu upriličeno je kustosko vodjenje kroz izložbu.

http://msuv.org/2021/10/01/iskustvo-u-guzvi/

https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/izlozba-fotografija-iskustvo-u-guzvi%E2%80%9C-u-muzeju-savremene-umetnosti-vojvodine_1281762.html

https://fb.watch/bWSRs6Yhkx/

https://artboxportal.com/iskustvo-u-guzvi-u-msuv/

https://www.cupavakeleraba.com/tag/iskustvo-u-guzvi/

https://photos.app.goo.gl/UEyYhRfedEugMeW28

http://gofile.me/5jJlG/lALxOp1CF

IMG_2424_0.65855900 1648209475.jpg

GOSTOVANJE U BANJA LUCI: Izložba trenutno gostuje u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpke, Banja Luka (10.3- 3.5.2022) sa istom izložbenom koncepcijom ali i najviše do sada razrađenim ciklusom oko novinske i rok fotografije Goranke Matić jer je prostor to dozvoljavao. Naišlo se na izuzetno zanimanje za opus Matićeve u Banja Luci jer izložba sublimira kulturološke i društvene situacije jugoslovenskog perioda ali šire i jezgrovitije govori o srpskoj kulturi, istoriji, muzici, ličnostima, turbulentnim devedesetima poznatoj i banjalučkoj sceni. Izložbu su otvorile Natalija Trivić, ministarka kulture RS Objašnjenje BIH, Sarita Vujković, direktorka MSURS, Goranka Matić, Una Popović. Kroz izložbu 11.3. vodile su umetnica i kustoskinja sa posebnim osvrtom na analizu autorkinog rada i istorijskih okvira, načina na koji se u odnosu na temu i žanr menjala njena fotografska poetika. Vođenjem je ukazano i na neke zanimljivosti vezane za dešavanja i fotografisanje događaja iz Banja Luke.

https://photos.app.goo.gl/VGYNetgPuxocKs6u6

https://photos.app.goo.gl/mJ5tDcYRqEvFVrPD7

https://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=104264

https://www.nezavisne.com/kultura/vizuelna-umjetnost/Izlozba-Iskustvo-u-guzvi-autorke-Goranke-Matic-otvorena-u-MSU-RS/708629

https://www.zvornikdanas.com/2022/03/otvaranje-retrospektivne-izlozbe-goranke-matic-iskustvo-u-guzvi-u-muzeju-savremene-umjetnosti-republike-srpske/

https://6yka.com/novosti/goranka-matic-za-buku-nisu-nas-ucili-samostalnosti-uvek-se-trazio-voda

https://nova.rs/kultura/izlozba-iskustvo-u-guzvi-goranke-matic-od-10-marta-u-banjaluci/

https://www.instagram.com/p/Ca2QGCKvcMh/

https://www.instagram.com/msurs/

https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/goranka-matic-istoricarka-umjetnosti-i-fotografkinja-svaka-izlozba-je-kao-porodicni-album/401307

bottom of page