top of page
01-Idenititet(i)_0.65306200 1648131168.jpg

Izložba „Identitet(i).

Predstave žena u srpskom slikarstvu (1918–1941)“ je na metodološki inovativan način predstavila ostvarenja nacionalne umetnosti usmerena na predstave žena. Pojam identiteta preispitan je kroz vizuelnu kulturu između dva svetska rata putem 70 eksponata – umetničkih dela, fotografija i ilustracija iz časopisa iz deset muzejskih i privatnih kolekcija. Izložba problematizuje nacionalni, klasni, rodni i seksualni identitet, kao i pitanje percepcije sopstva kroz četiri celine: „Nacionalno: Između Istoka i Zapada, tradicije i modernosti“, „Glumica kao moderna žena: Pol, profesija, emancipacija“, „Kvir: Telo, rod i predstava“ i „Sopstvo: Sa ove i one strane proscenijuma“. Obimnija analiza ovih pojmova predstavljena je i kroz istoimenu dvojezičnu (srpsko-engleska) studiju, kao i kroz brojne prateće programe izložbe: predavanja, kustoska vođenja, razgovori, filmske i pozorišne projekcije, jedinstvene promocije knjige u Galeriji Matice srpske i u Narodnom muzeju u Beogradu.

https://www.youtube.com/watch?v=Nb5zVDhDazU&t=299s

02-Poklon-zbirka-Graovac_0.65482800 1648131168.jpg

Poklon-zbirke imaju posebno mesto u istoriji i razvoju kolekcije Galerije Matice srpske, jer čuvaju trag o opusima umetnika, ličnosti kolekcionara i darodavaca. Poklon-zbirka Graovac, koja obuhvata 22 Nikoline slike, i 21 Radmilino vajarsko delo, dar je njihove kćerke Smiljke Graovac Cvetko. Ovim vrednim poklonom Objašnjenje kolekcija Galerije Matice srpske je obogaćena delima iz druge polovine XX veka i upotpunjeno je sećanje na umetnički par Graovac. Dvoje umetnika, koji su kroz život i umetnost zajedno koračali preko pola veka, ostvarili su autentičnu simbiozu dva međusobno prepletena umetnička opusa, podržana i premijerno izložena na zajedničkoj izložbi „Poklon-zbirka Graovac“ u Galeriji Matice srpske. Pored 43 umetnička dela iz Poklon-zbirke, izložba će biti upotpunjena i radovima koji su ranije poklonjeni Galeriji, kao i bogatim dokumentarnim materijalom – snimljenim umetničkim iskazima i vizuelnim dokumentima, koji će doprineti sveobuhvatnijoj predstavi stvaralaštva Radmile i Nikole Graovca.

https://www.youtube.com/watch?v=jLup4G1axxM

bottom of page