top of page
Prilog 1 Plakat.jpg

VLAHO BUKOVAC:

SLIKARSTVO NEPROLAZNE LEPOTE

Autor:

Prof. dr Igor Borozan

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Izložba Vlaho Bukovac – slikarstvo neprolazne lepote, održana je u Galeriji SANU u Beogradu, u periodu od 24. decembra 2020. do 28. marta 2021. godine. Izložba je privukla ogromno interesovanje šire javnosti, medija i profesionalne publike. U prvih 7 dana tokom 2020. godine izložbu je videlo oko 3000 posetilaca, dok ukupan broj dostiže cifru od 30000. Ove brojke su same po sebi impresivne, a dodatno su značajne ako se uzme u obzir činjenica da su tokom čitavog perioda trajanja izložbe na snazi bile epidemiološke mere koje su otežale i dodatno onemogućile posetu i realizaciju pratećeg programa u punom obimu.

Na izložbi je predstavljeno trideset šest Bukovčevih dela iz domaćih umetničkih zbirki (Narodni muzej u Beogradu, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Umetnička kolekcija Dvorskog kompleksa na Dedinju, Muzej Jugoslavije, Dom vojske, Dom Jevrema Grujića) uz pozajmice slikarevih dela iz regiona (Moderna galerija u Zagrebu, Narodna galerija u Ljubljani, Bukovčev muzej u Cavtatu, Srpska crkvena opština u Dubrovniku, dve privatne kolekcije).

Izložbu prate dva dokumentarna filma, prvi u produkciji Narodnog muzeja koji govori o konzervaciji slike Ružičasti san, koja se čuva u Dvorskom kompleksu u Beogradu, a drugi video prilog u produkciji Zagreb filma, autora Bogdana Žižića iz 1995. godine. Projekat je obuhvatio i monografsku publikaciju - Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, koja rasvetljava pojedine koncepte predstavljenih slika i tematskih celina na izložbi.

Namera projekta je bila da se složeni opus Vlaha Bukovca (1855–1922) iznova revalorizuje i smesti u okvire sveta ideja tokom poslednjih decenija 19. i prvih decenija 20. veka.

Projekat je imao za cilj da dodatno naglasi značaj Bukovca u domaćoj sredini. Slikarevo članstvo u Srpskom učenom društvu 1884. godine, a potom i Srpskoj kraljevskoj akademiji 1892. godine, pretečama današnje SANU, opredelilo je i izbor prostora / institucije za održavanje izložbe.

Projekat je stekao interanacionalni (regionalni) karakter o čemu svedoče mnogobrojne pozajamice kapitalnih Bukovčevih slika iz ključnih muzejskih i crkvenih ustanova iz Zagreba, Ljubljane, Dubrovnika i Cavtata.

U procesu realizacije projekta ističe se i uloga važnih činilaca srpske kulture. Pozajmice dela iz najvažnijih muzejskih ustanova, restauracija nekolicine antologijskih dela koje su izvršili stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu i Galerije Matice srpske, finansijska potpora Ministarstva kulture i Gradskog sekreterijata za kulturu Beograda, veliki broj kritičkih osvrta na izložbu u vodećim dnevnim i nedeljnim listovima, radio programima, kao i velika podrška RTS-a koji je u raznolikim emisijama popularisao izložbu i projekat u celini, govori o kolegijalnom i timskom radu mnogobrojnih kulturnih i muzejskih ustanova i pojedinaca u uobličavanju projekta.

Uspešnost projekta potvrđuje i oko trideset hiljada posetilaca izložbe u Galeriji SANU, što u godini pandemije predstavlja izuzetak čak i u evropskim okvirima. 

Prilog 1 Plakat.jpg

Igor Borozan najavljuje izložbu posvećenu Vlahu Bukovcu Za ovu priliku biće okupljeni radovi kako iz Narodnog muzeja i drugih značajnih institucija iz Srbije, tako i iz Bukovčeve spomen-kuće u Cavtatu, ali i muzeja iz Zagreba i Slovenije...

Link ka snimku: 

https://www.mixcloud.com/bobaart/prof-dr-igor-borozan-o-izlo%C5%BEbi-vlaha-bukovca-u-sanu/

Prilog 2 Eksterijer.JPG

Eksterijer Galerije SANU

Prilog 3.jpg

Pregled medijskih objava – Mnogobrojni mediji izveštavali su o pripremama, otvaranju i toku izložbe PDF

Prilog 4.jpg

Prilog u časopisu Novi Magazin, autorka Saša Brajović

Prilog 5 Izgled postavke.jpg

Izgled postavke

Prilog 6.jpg

Prateći program izložbe

Prilog 7.jpg

Stručna vođenja autora

Prilog 8.jpg

Stručna vođenja 

Prilog 9 konzervacija slike film.jfif

Konzervacija i restauracija slike - FILM

Video snimak postavke sa filmom o konzervaciji slike Ružičasti san 
Upoznajte se sa svim fazama konzervacije i restauracije jedne slike, ovog puta sa radom Vlaha Bukovca, Ružičasti san (1916), iz Državne umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa u Beogradu. Radove na slici je vodila Sanja Lazić, viši konzervator - restaurator u Narodnom muzeju u Beogradu. Slika je izložena u Galeriji SANU, u okviru izložbe dr Igora Borozana „Vlaho Bukovac - slikarstvo neprolazne lepote.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=n0ZajAQXO9k

Prilog 10 MIra Adanja Polak.jpg
bottom of page