top of page
img-a63b18c23f8a2789474449cab86f33d3-v-830x0_0.22149200 1648302773.jpg

U julu i avgustu 2019. su vršena zaštitna arheološka istraživanja na trasi nove kanalizacione mreže na lokalitetu Vitakovačko polje kod Aleksandrovca. Lokalitet je od ranije poznat naučnoj javnosti i zaštićen na površini od 120 ha. Čuveni su nalazi Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa i Madam de Vitkovo koje su 1991. godiine bile izložene na Svetskoj izložbi u Nici. Kako su to bili slučajni nalazi, naučna javnost je bila skeptična da li se uopšte radi o autentičnim statuama. Nalaz figure Vita u avgustu 2019. je potvrdio i autentičnost ranije pronađenih figura ali i skrenuo pažnju svetkse javnosti jer se radi o najvećoj statui od pečene zemlje iz epohe mlađeg neolita. Figure se datuju u vinčansku kulturu sa starošću od oko 7000 godina. Pripadaju kosovskoj varijanti vinčanske kulture. Figura je pronađena u fragmentima.

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-49342533 

 

https://time.rs/c/84c003c8cd/arheolog-sanja-za-telegraf-posle-istorijskog-otkrica-bilo-mi-je-jasno-da-je-to-nova-zupska-lejdi.html

https://rs-lat.sputniknews.com/20190813/epohalno-arheolosko-otkrice-kod-aleksandrovca-1120612390.html

https://nationalgeographic.rs/istorija-i-kultura/istorija/a26324/lejdi-venus-i-madam-dobijaju-drustvo-otkrivena-jos-jedna-neolitska-figurina-kod-aleksandrovca.html

SLAVOLJUB-M-MINISTAR-U-VITKOVU0104932019-08-16-16-36-00_0.80961200 1648304232.jpg

Dva dana nakon otkrića Aleksandrovac je posetio tada aktuelni ministar kulture i informisanja gospodnin Vladan Vukosavljević i pružio punu podršku da se rekostruiše Zavičajni muzej Župe i da postane ustanova zaštite, a potom su obezbeđena sredstva za nastavak arheoloških istraživanja Vitkovačkog polja, sprovođenje geofizičkih snimanja i ono što je najvažnije - za konzervaciju i rekonstrukciju Vita statue. 

https://www.rtk.rs/105277/ministar-vukosavljevic-obisao-arheoloski-lokalitet-kod-sela-vitkovo-na-kome-je-pronadjena-figurina-boginje-plodnosti/

img_614_0.41910700 1648303916.jpg

Tokom konzervatorskog tretmana vođena je detaljna konzervatorska dokumentacija u foto i video formatu. Dodela dokument o proglašenju muzeja za ustanovu zastite Zavičajnom muzeju Župe.

https://icomsrbijanagrada.com/project/VITA-%20grafi%C4%8Dka%20dokumentacija.pdf

https://drive.google.com/file/d/10dhPwZObHJgjIz105_2Vw1BgUzZ25YZA/view?usp=sharing

https://www.kultura.gov.rs/vest/sr/4824/vazan-iskorak-za-zavicajni-muzej-zupe-.php

3D model Vita statue_0.79315100 1648302260.jpg

Premijernom prikazivanju konzervirane Vita statue, prisustvovala je podpresednica Vlade i resorna ministarka Ministarstva kulture i informisanja RS, Maja Gojković sa saradnicima uz prisustvo velikog broja medija. Promo film o Vita statui je nakon premijrnog prikazivanja prezentovan na sajtu Ministarstva kulture i informisanja RS. Vita statua je digitalizovana, izrađen je 3D model fotogrametrijskom metodom.Na osnovu izrađenog modela pored ostalog,izrađen je promotivni materijal za potrebe muzejske suvenirnice.

IMG-9cbff91091bd83bfcf344926571a6243-V_0.49182300 1648302966.jpg

Nakon premijernog prikazivanja statue, snimljena je specijalna emisija za potrene Naučne televizije RTS 2, o konzervatorskom tretmanu. Emisija su snimili konzervatori u saradnji sa Institutom tehničkih nauka SANU i BioSence institutom. Film je imao za cilj da prikaže širem auditorijumu sve izazove sa kojima se susreću konzervatori i da ukaže na značaj očuvanja arheoloških artefakat. Emisija je znatno doprinela promociji institucija i ukazala na mogućnosti i benefite zajedničke saradnje.

https://www.youtube.com/watch?v=TW0kFS5E2I4

https://fim.edu.rs/en/prof-dr-smilja-markovic-in-the-educational-scientific-program-of-rts/

bcc7e418b57247beac129c5dd816e83e-0001_Easy-Resize.com_0.82752800 1648303470.jpg

Za potrebe premijernog prikazivanja statue autori su u saradnji sa studiom Ayako izradili adekvatan promotivni materijal.

https://drive.google.com/file/d/13KNaH69QnQy7ESVqIzMtHznXIKK7vyUy/view

img_1082_0.48216700 1648304503.jpg

Premijernom prikazivanju konzervirane Vita statue, prisustvovala je podpresednica Vlade i resorna ministarka Ministarstva kulture i informisanja RS, Maja Gojković sa saradnicima uz prisustvo velikog broja medija. Promo film o Vita statui je nakon premijrnog prikazivanja prezentovan na sajtu Ministarstva kulture i informisanja RS.

https://www.kultura.gov.rs/sekcija/sr/661/aktivnosti-ministarstva-kulture-i-informisanja.php

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kultura.gov.rs/vest/sr/6290/gojkovic-boginja-plodnosti-ucrtace-aleksandrovac-i-zupu-na-svetskoj-mapi-dragocenih-arheoloskih-nalazista.php&ved=2ahUKEwin_cHm1t72AhX8g_0HHeMRCwIQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw2aUz8rGjUQFOh1Ln4w7k-1

bottom of page