top of page
Likovi i licnosti_0.52295600 1648212419.jpg

LIKOVI I LIČNOSTI: PEDESET GODINA MEMORIJALA UMETNIKA

Projekat je jedan od programa kojim je muzej obeležio pedeset godina postojanja Memorijala umetnika i šezdeset godina od otvaranja za javnost. Obuhvatio je realizaciju izložbe i monografske publikacije, kao i video aplikaciju za decu pod nazivom „Soba umetnika“. Izložba je prikazala portrete ili autoportrete svih 35 umetnika čija su dela zastupljena u kolekciji Beljanskog kao i druga umetnička dela i predmete, sa idejom da se posetiocima približe njihovi likovi, ličnosti, stvaralaštvo i svakodnevni život. Tokom njenog trajanja, predstavljene su tri kamerne postavke značajnih akvizicija. Bogato ilustrovana monografska publikacija sadrži uvodni tekst upravnice mr Milane Kvas i tri studije autorki dr Ane Ereš, Marte Đarmati i Jasmine Jakšić Subić. Zahvaljujući raznovrsnom pratećem programu u vidu predavanja uz tumačenja na znakovnom jeziku, projekcija dokumentarnih filmova, publika je bila u prilici da sazna zanimljive detalje o umetnicima i stekne uvid u značaj Memorijala umetnika u savremenoj muzejskoj.

https://beljanskimuseum.rs/likovi-i-licnosti-pedeset-godina-memorijala-umetnika/

https://beljanskimuseum.rs/wp-content/uploads/2021/04/SZPB-Memorijal-umetnika-2021web.pdf

SZPB i njen arhitekta I. Kurtovic - otvaranje 2021._0.79465700 1648212420.jpg

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG I NJEN ARHITEKTA IVO KURTOVIĆ

Izložba „Spomen-zbirka Pavla Beljanskog i njen arhitekta Ivo Kurtović“ organizovana je od 16. septembra 2021. do 30. januara 2022. Pored podsećanja na značaj koji je imalo otvaranje Spomen-zbirke za javnost i na arhitektonske vrednosti zgrade koja je prva namenski sagrađena muzejska zgrada u zemlji, po prvi put na bivšim jugoslovenskim prostorima je organizovana postavka posvećena arhitekti i profesoru Ivi Kurtoviću. Izloženi materijal sakupljen je iz porodične zaostavštine, kao i arhive i dokumentacije Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Narodne biblioteke Srbije i Muzeja hvarske baštine. Izložba je uključivala i dve makete koje su izradili studenti sa Departmana za arhitekturu i urbanizam. Prateći katalog obuhvata studije autorke projekta dr Valentine Vuković, Jasmine Jakšić Subić i doc. dr Jasenke Kranjčević, arhitektkinje iz Hrvatske. Prateći program činila su autorska vođenja, sedam autorskih predavanja, pet dečjih radionica, projekcija filma „Smisao širokog poteza“ (D. Milašinović Marić, RTS, 2004).

https://beljanskimuseum.rs/izlozba-spomen-zbirka-pavla-beljanskog-i-njen-arhitekta-ivo-kurtovic/

https://beljanskimuseum.rs/wp-content/uploads/2021/09/Ivo-Kurtovic-2021-katalog.pdf

bottom of page