01 DSC_4999_0.05326000 1648135447.jpg

RAD NA IZLOŽBI:

Paralalerno sa radom na koncepciji izložbe, radilo se na uspostavljanju komunikacije sa kolegama iz muzeja u regionu i Parizu, kao i sa privatnim kolekcionarima čija su dela obuhvaćena predviđenim izborom. U skladu sa koncepcijom izložbe i izborom dela osmišljena je artikulacija prostora, odnosno celina koje su bile definisane didaktičkim tablama, odnosno tekstovima vezanim za celine.

https://msub.org.rs/exhibition/vladimir-velickovic-figura-kao-izraz-egzistencije/

booklet - sh_001_0.41475900 1648136546.jpg

KATALOG IZLOŽBE I DEPLIJAN:

Kao urednici kataloga i pisci tekstova počeli smo sa odabirom saradnika koji će raditi na publikaciji i podelom tema. Nakon toga, u saradnji sa dizajnerom, osmišljen je izgled kataloga, a paralelno sa katalogom i rad na deplijanu izložbe. Za razliku od kataloga, koji je sadržao studijske tekstove domaćih i stranih autora, deplijan je namenjen isključivo lakšem praćenju izložbe i sadrži informativne tekstove kao i fotografije tipičnih radova o deset problemsko-tematskih celina koje su prikazane na izložbi.

http://gofile.me/5jJlG/R0yhVYrgn

http://gofile.me/5jJlG/Kn5sdmwy7

DSC_4110_0.95148300 1648138032.jpg

AUTORSKO VOĐENJE:

Autorsko vođenje kroz izložbu osmišljeno je sa ciljem da se publika upozna sa širim domaćim umetničkim kontekstom u kome je Objašnjenje nastajao i formirao se Veličkovićev individualni umetnički rukopis, sve do odlaska u Pariz. Prisutnima je posebno ukazano na značaj pojedinih Veličkovićevih dela iz drugih muzeja u Beogradu i šire u regionu, od kojih su neka prvi put predstavljena beogradskoj publici.

DSC_4184_0.85735500 1648138117.jpg

AUTORSKO VOĐENJE:

Naredni autorski pristup baziran je na ideji da se publika upozna sa evropskim i širim internacionalnim kontekstom u kome je umetnik stvarao. S tim u vezi poseban značaj dat je Veličkovićevom delovanju u okvirima francuske likovne scene i posebno pojavi Nove figuracije.

DSC_7223_0.92143100 1648139297.jpg

AUTORSKO PREDAVANJE:

Autorsko predavanje Žakline Ratković, „Vladimir Veličković. Crteži beogradskog perioda“, svoju pažnju usmerava ka crtežu kao Objašnjenje dominantnom mediju sa kojim je Veličković svojevremeno ušao u svet umetnosti. Crtež ostaje njegovo trajno opredeljenje kroz čitav opus, beležeći često sa velikom preciznošću sve promene i vibrantnosti koje su često izostajale na slici.