top of page
naslovna.jpg

SARITA VUJKOVIĆ

Doktor istorije umetnosti, muzejski savetnik, direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

 

Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Banja Luka 

30. Memorijal Nadežde Petrović za mene je bio veliki izazov koji pokazuje da pored svih prepreka, solidarnost, strpljenje i profesionalizam mogu dati značajne rezultate, potvrđujući da vrednosti rada i dela Nadežde Petrović uvek mogu biti posebno inspirativni. Stoga slogan moje kandidature zasigurno jeste „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ 


Selektor 30. Memorijala Nadežde Petrović
Prof. dr Sarita Vujković, muzejska savetnica i direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, kandidat je za muzejskog stručnjaka 2020. godine zbog svog kustoskog rada i profesionalnog doprinosa na prostoru Srbije u okviru 30. Memorijala Nadežde Petrović.  Izabrana je za selektorku 30. Memorijala Nadežde Petrović 2019. godine za koji je osmislila i priredila izložbu pod nazivom „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ održanu od 3. oktobra do 30. novembra 2020. godine u Čačku. Izložba je pored svih prepreka izazvanih zbog pandemije korona virusa realizovana na način kako je prvobitno i osmišljena, i u terminu u kome je planirana prije početka pandemije.
Autorski rad Sarite Vujković na ovom projektu nagrađen je i prestižnim priznanjem koje dodjeljuje Društvo istoričara umjetnosti Srbije za najbolju izložbu na prostoru Srbije u 2020. godini.
Ističući jubilarni značaj 30. Memorijala Nadežde Petrović selektorka je izložbu „Na jug, na jug! Idemo na jug!“  koncipirala kroz specifičan kustoski koncept koji je povezao sve institucije kulture Grada Čačka, kao i veliki broj javnik lokacija, aktuelizujući na taj način celi grad kao izložbeni prostor.

Izložba je bila postavljena na 11 lokacija u Gradu Čačku, u 6 galerijskih prostora: Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Galerija „Risim“, Dom kulture, Međuopštinski istorijski arhiv, Narodni muzej, Konak gospodara Jovana Obrenovića,  kao i na pet javnih lokacija: Rimski trg, Rimske terme, plato ispred Doma kulture, izlog Službenog glasnika i Gradski park, gde su produkovani potpuno novi umetnički radovi.

Jubilarni 30. Memorijal  koncipiran je sa željom da jedna od najznačajnijih bijenalnih manifestacija na prostoru bivše Jugoslavije postane mesto ponovnog susreta, spajanja i okupljanja, na način kako je Nadežda Petrović težila da se povežu umetnici južnoslovenskih zemalja. Koncept je baziran na broju od 30 umetnika/ umetnica (28 umetnika/umetnica i 2 umetničke grupe) sa područja Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. 

Prateći najnovije teorijske, umetničke i geografske kontekste u kojima umetnici/umetnice deluju selektorka je priredila izložbu koncipirajući je na specifičan muzeološki način koji sagledava raznovrsne pozicije unutar sveta umetnosti - uključenosti i isključenosti unutar glavnih tokova, socijalizaciju i urbanizaciju, marginalne grupe i migracijska kretanja, akcentujući individulanosti pojedinih umetničkih pozicija. 

Projekat „Teritorija kulture – „Kako skrenuti sa puta i naći se na pravom mestu“. Nastojeći da naglasi  značaj 30. Memorijala Nadežde Petrović, selektorka je u 2020. godini osmislila i projekat „Teritorija kulture – Kako skrenuti sa puta i naći se na pravom mestu“  koji je pratio Memorijal kao posebno kreiran zajednički regionalni projekat, podržan u okviru programa „Dijalog za budućnost“ od strane UNDP-a i UNESKO-a, koji je povezao Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, Narodni muzej Crne Gore na Cetinju i Galeriju „Nadežde Petrović“ u Čačku. 

Projekat „Teritorija kulture“ je nastao s ciljem da se povežu vodeće institucije kulture iz Čačka, sa Cetinja i iz Banjaluke kako bi se razvijale zajedničke istraživačke platforme za razvoj kreativnog i otvorenog dijaloga namenjenog mladima, uz suzbijanje stereotipa zasnovanih na rodnoj diskriminaciji kroz podršku ženama umetnicama. Projekat je pomogao da se nađu odgovori na pitanje kako mali gradovi poput Čačka, Cetinja i Banjaluke, sprovodeći ovakve programe, mogu postati mesta razmene i dijaloga, kako bi bila uzorna i relevantna mesta na kulturnim mapama regiona.

Prof. dr Sarita Vujković (Banja Luka, 1972) – bavi se kritikom i teorijom savremene vizuelne umetnosti. Studije Istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske od 1998. godine. Selektor je i kreator brojnih izložbi iz oblasti savremene umetničke prakse. Na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banjaluci, u zvanju vanrednog profesora, angažovana je na Katedri za istoriju i teoriju umetnosti. Na mestu direktora Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske je od 2014. godine, konstantno unapređujući izložbenu ponudu Muzeja, sarađujući sa nizom institucija i ostvarajući saradnju na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Uključena je u regionalna zbivanja iz oblasti savremene umetnosti kroz rad u brojnim stručnim telima i organizacijama. Autor je i koautor naučnih tekstova, knjiga, monografija iz oblasti muzeologije, rodne teorije i savremene umetnosti. Dva puta je bila komesar Paviljona BiH na Venecijanskom bijenalu (2013, 2017). Bila je predsednica Nacionalnog komiteta ICOM za BiH i potpredsednica Međunarodnog muzejskog saveta za Jugoistočnu Evropu. Nagrađena je značajnim nagradama iz oblasti kulture i umetnosti: Priznanje DIUS za najbolju izložbu u 2020. godini, Plaketa Grada Banja Luka 2018, Večernjakov pečat za oblast kultura i scena 2017.

Prilog 1.jpg

Pripreme 30. Memorijala Nadežde Petrović u Čačku

Prilog 2.jpg

Otvaranje 30. Memorijala Nadežde Petrović u Čačku

Prilog 3.jpg

PDF publikacije o 30. Memorijalu Nadežde Petrović u Čačku na srpskom jeziku

Prilog 4.jpg

PDF publikacije o 30. Memorijalu Nadežde Petrović u Čačku na engleskom jeziku

Prilog 5.jpg
Prilog 6.jpg
Prilog 7.jpg

Link za kratki dokumentarni film o ženama umjetnicama čiji su radovi bili izloženi na 30. Memorijala Nadežde Petrović u Čačku.
https://www.youtube.com/watch?v=S8gI_VV26s8&list=PLsBG1anPzXuMerq99Reab1s8W_KsOVcNW&index=1&ab_channel=MuzejsavremeneumjetnostiRepublikeSrpske
 

Prilog 8.jpg

Link dugometražnog dokumentarnog filma o 30. Memorijalu Nadežde Petrović  u produkciji Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ iz Čačka.
https://www.youtube.com/watch?v=382bDtV_c0M&t=824s&ab_channel=Umetni%C4%8DkagalerijaNade%C5%BEdaPetrovi%C4%87 

Prilog 9.jpg

Link „SeeCult – Vođenje“. Kroz ovu emisiju dat je prikaz vođenja kroz izložbu 30. Memorijala Nadežde Petrović selektorke dr Sarite Vujković.
https://www.youtube.com/watch?v=A2V55Y6_fF8&t=39s&ab_channel=SEEcult.org 

Prilog 10.jpg

Linkovi poznate emisije „Kritike na delu“ čija su četiri izdanja posvećena 30. Memorijalu „Nadežde Petrović“ u Čačku. U njima je kroz vizuru tri istoričara umjetnosti (Biljana Grković, Miroslav Karić i Savo Popović) i teoretičara umjetnosti (Stevan Vuković) dat pohvalan prikaz samog Memorijala, značaj imena Nadežde Petrović, te objašnjen željeni koncept selektorke ovog Memorijala.
https://www.youtube.com/watch?v=ufJfIBkyKsg&ab_channel=SEEcult.org

https://www.youtube.com/watch?v=0oAp31aOxJw&ab_channel=SEEcult.org

https://www.youtube.com/watch?v=d0XunHP0nYc&ab_channel=SEEcult.org

https://www.youtube.com/watch?v=makwLI_40rg&ab_channel=SEEcult.org 

Prilog 11.jpg
bottom of page