top of page
naslovna fotografija.jpg

30. MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ

NA JUG, NA JUG! IDEMO NA JUG!

Autorka:

Prof. dr Sarita Vujković 

UMETNIČKA GALERIJA "NADEŽDA PETROVIĆ", ČAČAK

Jubilarni 30. Memorijal (DIUS – nagrada za najbolju izložbu 2020.), uz drugi veliki jubilej – 60 godina od osnivanja se koncepcijski oslanja na postjugoslovenski umetnički prostor koji još od vremena Nadežde Petrović, i pored državne razuđenosti i brojnih istorijskih i političkih turbulencija, ima homogene umetničke veze i neprekinute linije saradnje. Naziv izložbe aludira na popularni usklik koji odražava industrijski i modernizacijski napredak Srbije krajem XIX i početkom XX veka.


Selektor 30. Memorijala je prof. dr Sarita Vujković je odabrala radove 30 umetnika (28 umetnika i dve umetničke grupe) iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Slovenije, BiH, Nemačke, SAD, Francuske, Kanade, Austrije i Velike Britanije.

 
Radovi su bili izloženi na 11 lokacija i sve ustanove kulture u Čačku su bile prilagođene potrebama Memorijala. 


Organizator 30MNP je Umetnička galerija Nadežda Petrović, a podržana je od strane Grada Čačka, Ministarstva Kulture i informisanja Srbije, MSURS BL, SANU, Narodni muzej, zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost; unapređenje dijaloga i društvene kohezije BiH, CG i Srbije, UNDP, UNICEF, UNESCO, UN PBF.

Značaj u popularizaciji savremene umetnosti i interesovanje koje je pobudio u stručnoj javnosti najbolje se može ilustrovati nagradama koje je 30MNP dobio:
   

1. DIUS za najbolju izložbu u 2020. godini (podeljena sa izložbom Refleksije, MSU BG)
2. ART MAGAZIN nagrada za najbolju izložbu u 2020. dodeljena Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović za 30. Memorijal Nadežde Petrović – „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ 
3. ,,Borba” - Specijalno priznanje za doprinos kulturi a povodom  30. Memorijala Nadežde Petrović

Prilog 01.jpg

Dugometražni dokumentarni FILM (1sat 38min) u produkciji UGNP:

https://youtu.be/382bDtV_c0M

Prilog 02.jpg

1.KRITIKA NA DELU: Savo Popović, 30. Memorijal Nadežde Petrović, ¼ 

https://www.youtube.com/watch?v=ufJfIBkyKsg

2.KRITIKA NA DELU: Miroslav Karić, 30. Memorijal Nadežde Petrović, 2/4

https://youtu.be/0oAp31aOxJw

3.KRITIKA NA DELU: Biljana Grković, 30. Memorijal Nadežde Petrović,3/4

https://youtu.be/d0XunHP0nYc

4.KRITIKA NA DELU: Stevan Vuković, 30. Memorijal Nadežde Petrović, 4/4 

https://www.youtube.com/watch?v=makwLI_40rg

Prilog 03.jpg

SEEcult.org 
Javno VOĐENJE : 
30. Memorijal Nadežde Petrović

https://youtu.be/A2V55Y6_fF8

Prilog 04.jpg

30.MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ – AFTERMOVIE (7:23)
Produkcija MSURS BL 

https://youtu.be/h6abyr85r8s

Prilog 05.jpg

NOVA RS – prilog
Otvoren 30. Memorijal Nadežde Petrović u Čačku   

https://youtu.be/yL-2W_O0YtY

Prilog 06.jpg

Regionalna 
TELEVIZIJA TELEMARK
MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ - NAJBOLJA IZLOŽBA U SRBIJI U 2020. 

https://youtu.be/kixnOcld62s

Prilog 07.jpg

Regionalna 
TELEVIZIJA TELEMARK
OTVOREN 30 MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ - prilog 

https://youtu.be/VrIt4SGxpoQ

Prilog 08.jpg

Elta HD Social Media
Kafa u 5 – 
30. Memorijal Nadežde Petrović 

https://youtu.be/yqZUOur4Fig

Prilog 09.jpg

Regionalna
TELEVIZIJA LAV plus -
MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ 

https://www.youtube.com/watch?v=C2KXlgDWMpg

Prilog 10.jpg

Katalog 30. MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ - PDF  

bottom of page