top of page
0.jpg

MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI -LABORATORIJA KREATIVNOSTI 1960-2020

Autori:

Nina Krstić

Ivana Jovanović

Nina Ljubomirović

Gordana Đorić

Jelena Jovanović

Ivan Đelić 

MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI 

Reprezentativna, dvojezična, ilustrovana monografija Muzeja, izdata je povodom 60 godina od osnivanja Muzeja naivne  marginalne umetnosti kao svojevrsnosg specijalizovanog muzeja – laboratorije kreativnosti. Ovo dvojezično, ilustrovano izdanje, prepoznatljivog vizuelnog identiteta, predstavlja paralelni prikaz hronike razvoja Muzeja i kontinuiteta razvoja autentične umetnosti samoukih vizionara.

 

Monografija je sastavljena od deset poglavlja koje predvajaju fotografije, dokumenti, reprodukcije najreprezentativnijih dela iz zbirke Muzeja, reprodukcije propagandne delatnosti Muzeja: istoimeno uvodno poglavlje predstavlja rezime onoga što je kasnije razrađeno detaljnije po ostalim poglavljima: Međunarodna zbirka; Odeljenje za umetničku dokumentaciju; Bibliotečki fond – nastanak i razvoj; Izložbeno-izdavačka delatnost i posebni programi 1960-2020; Likovne manifestacije; Pedagoška delatnost, Decenija delovanja ateljea za konzervaciju i restauraciju; Internet prezentacija; Izložbena i izdavačka delatnost od 1960-2020. U drugom poglavlju dat je osvrt na bogatu kolekciju Muzeja internacionalnog karaktera. Treće poglavlje baca svetlo na bogatu umetničku dokumentaciju Muzeja; Četvrto poglavlje ukazuje na značajan bibliotečki fond Muzeja, dopunjen reprezentativnim izdanjima fonda Salona Oto Bihalji-Merin; U petom poglavlju je kruna osnovne izložbeno-izdavačke delatnosti Muzeja  tokom šest decenija postojanja; Šesto poglavlje ističe najznačajnije manifestacije koje Muzej tradicionalno organizuje više decenija na međunarodnom planu. U sedmom poglavlju je čitava laboratorija aktivnosti koju krasi pedagoška delatnost Muzeja. U osmom je predstavljena jubilarna decenija delovanja ateljea za konzervaciju a u devetom – Virtuelna prezentacija muzejskih aktivnosti; Poslednje poglavlje obuhvata popis svih izložbeno-izdavačkih projekata Muzeja u periodu od šest decenija postojanja. Reprezentativne reprodukcije najznačajnijih dela iz zbirke muzeja predvajaju od 67 do 174, šesto i sedmo poglavlje. 

Prilog 1.jpg

Izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina
Pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS
Odgovorni urednik: Nina Krstić
Tekstovi: Nina Krstić, Ivana Jovanović, Nina Ljubomirović, Gordana Đorić, Jelena Jovanović, Ivan Đelić
Dvojezično izdanje: srpski-engleski
Prevod: Radmila Paunović Štajn 
Dizajn: Slobodan Štetić
Fotografija: Slobodan Štetić, Mario del Kurto, Petar Jovanović, Bogdan Štetić, Emil Đerđ
Štampa: Birograf Komp. d.o.o. Zemun
Tiraž: 700
Jun 2020 

Prilog 2.jpg

Sadržaj:
Muzej naivne i marginalne umetnosti-laboratorija kreativnosti 7-14
Međunarodna zbirka 15-24
Odeljenje za umetničku dokumentaciju 25-34
Bibliotečki fond-nastanak i razvoj 35-42
Izložbeno-izdavačka delatnost i posebni programi 1960-2020 43-50
Likovne manifestacije 51-54
Izbor reprodukcija dela iz Likovne zbirke MNMU 67-174
Pedagoška delatnost 175-176
Decenija delovanja Ateljea za konzervaciju i restauraciju 177-180
Internet prezentacija 181-184
Izložbeno-izdavačka delatnost 1960-2020 185-246 

Prilog 3.jpg

Broj fotografija-reprodukcija dela: 130
Broj fotografija iz dokumentacije MNMU: 129 

Prilog 4.jpg

Usled pandemije Covid-19, u ovoj godini nismo uspeli da organizujemo svečanu promociju naše nove monografije. Promocija u užem krugu kolega, stručnjaka i prijatelja MNMU, uz poštovanje svih epidemioloških mera, priređena je 10.avgusta u našem salonu Oto Bihalji-Merin, kao i na stranicama MNMU na dominantnim društvenim mrežama današnjice-Fejsbuk i Instagram. 

Prilog 5.jpg

Promocija publikacije na našoj Fejsbuk stranici 7.avgusta 2020.
Naša Fejsbuk stranica nalazi se na adresi: 

 https://www.facebook.com/muzejnaivneimarginalneumetnosti  

bottom of page