top of page
aktivnost 1_0.14181500 1647867391.jpg

Узорковање платна и испитивање механичких својстава оригиналног платненог носиоца слике и референтног платна истог сировинског састава, врсте и густине преплетаја, је радила проф. Мирјана Костић са Технолошко – металуршког факултета Универзитета у Београду. Резултати су усмерили конзерваторске одлуке о пројектовању и конструисању новог рама, начину и сили затезања слике на исти.

https://docs.google.com/document/d/1zCmEYcBu-l-KHG2uj7b6T93HG3kzHs9j/edit?usp=sharing&ouid=113304276671910190816&rtpof=true&sd=true

aktivnost 2a_0.79129900 1648120265.jpg

Узорковање платна са импрегнацијом и подлогом и хемијска анализа ауторске технике и начина припреме сликарског платна рађено је на Хемијском факултету Универзитета у Београду. Инструменталном методом АТР – ФТИР, др Бобан Анђелковић је снимио спектре узорака са слике и референтних сликарских материјала. Испитивањем је први пут на некој слици на платну, не само у оквирима уметничке праксе у националној историји уметности, откривена препаратура од гашеног креча. Временом карбоксилисани гашени креч у подлози је произвео вредности колорита као у зидном сликарству, што је и била вероватна намера аутора. Анализа је открила нове, јединствене аргументе са којом вештином је Јовановић манипулисо материјалима за постизање ликовних вредности.

https://drive.google.com/file/d/1TH-n7rnM7ZT_sAC8TExOeyOzjA3qZaF7/view

aktivnost 3a_0.53891900 1647867391.jpg

Консолидација ивица ауторског платна са циљем да се на местима бројних оштећења реконструише оригинални рипс преплетај. Аутор је одабрао специфично ткано платно и припремио га на начин да сачува текстуру ради постизања одређених ликовних ефеката. Због тога је интервенција конзерватора имала циљ да, поред консолидације, резултат буде и реконструкција преплетаја нити потке и основе. Додате и новоуплетене нити платна нису тониране како би разлика између оригинала и реконструисаних делова била евидентна. Због природе и бројности оштећења, као и димензија слике, ова фаза пројекта је трајала шест месеци.

Aktivnost 4_0.43207100 1647867391.jpg

Пројектован је и конструисан нови носиоца са иновативним начином затезања слике преко еластичних тензора. Нови рам за Крунисање цара Душана прављен је од специфично профилисаних алуминијумских делова распоређених тако да дају максималну чврстину, и, у исто време, што мању масу, дуж којих су плански распоређени тензори – затезачи са функцијом да обезбеде трајну, равномерну и оптималну затегнутост слике својим еластичним кретањем, односно дуготрајну стабилност дела и превенцију настанка планарних деформација, истегнућа платна и оштећења ивица класичним фиксирањем слике ексерима. Резултати претходних анализа, мерења и израчунавања површинске масе платна су били су основ за дизајнирање 64 тензора, састављених од девет делова и са оптималном затезном силом од 2 Н/цм. Конзерватори су рам пројектовали и конструисали заједно са машинским инжењерима Сранком Родићем и Милорадом Бјелцом.

Aktivnost 5_0.52040700 1647867391.jpg

Припрема и препарирање тест платна површине 24м2, ради симулације затезања оригинала. За тестирање новог рама и функције тензора одабрано је платно истог сировинског састава и преплетаја као платнени носилац Крунисања цара Душана и препарирано је класичним сликарско технолошким поступком. Тиме је добијена површинска маса тест платна приближне вредности као израчуната површинска маса слике, а у циљу што верније симулације поступка и тестирања новог, „плутајућег“ система затезања.

Aktivnost 6_0.76761900 1647867391.jpg

Припрема и затезање слике на нови рам су подразумевали планирање манипулације од стране техничке службе Народног музеја и ангажовање спољних сарадника због поступка који је захтевао два пута хоризонтално окретање слике, преко ваљка дугачког 6м, и финалног усправљања. Слика је нашпанована на нови рам преко чврстих и импрегнираних жица које чине везу са тензорима. Жице су качене преко нерђајућих металних шипки, пречника 8мм, провучених кроз прошивене канале платнених трака додатих на ивице ориганалног платненог носиоца. Како би систем функционисао траке су од платна инертног у погледу реактивности на спољашње услове и механичких деформација. Новим начином шпановања је избегнуто тачкасто затезање ексерима и формирање оштећења од закуцавања и истегнућа на ивицама оригинала. Слика истовремено и равномерно затегнута целом дужином све четири стране. Оптимална тензија носиоца је добијена сабијањем опруга у тензорима, што је механизам силе затезања који спречава деформацију затетача.

Aktivnost 7_0.74497000 1647867391.jpg

За прву фазу рестаурације, након конзерваторских поступака је монтирана скела и слика је чишћена како би јој биле враћене оригиналне колористичке и тонске вредности. Чишћењем су у уклоњени и трагови старих рестаураторских интервенција.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Aktivnost 8_0.09644500 1647867392.jpg

Друга фаза рестаурације је била реконструкција подлоге и оштећених бојених слојева. Како је сликарски поступак Паје Јовановића подразумевао колористичко компоновање уз задржавање неисликаних површина и белина подлоге, ретуширање оштећења је значило пажљиво читање слике и потпуну реконструкцију ауторског начина сликања.

aktivnost 9_0.80079300 1648120265.jpg

За излагање дела је дизајнирана и направљена посебна челична конструкција. На основу прорачуна статичара и пројекта инжењера, њена форма је испланирана као чврста и стабилна и функционална у погледу контакта са сликом. Како би нови еластични систем затезања вршио своју функцију, планирано је да носећа конструкција не додирује ивице слике, али да омогућава померање, одговарајућом механизациом, и приступ полеђини дела.

https://drive.google.com/file/d/11on-FbHwgbuh89_VzAAIR3cbjExYtQwN/view

https://drive.google.com/file/d/1935pfCpSHcE73FKFEm24IwZiwHkPPacb/view

273516544_10158679385574646_5482975177909269060_n_0.10522800 1647867391.jpg

Преношење слике из Галерије фресака, где је због ширине простора рађена конзервација у зграду Народног музеја на Тргу Републике, и постављање на изложбено место у оквиру сталне поставке музеја је био подухват за конзерваторски тим, све чланове техничке службе музеја и велики број спољних сарадника. Ради транспорта и због тога што њене димензије онемогућавају уношење у зграду музеја и изложбени простор, слика је скинута са рама и намотана на ваљак дужине 6м и великог пречника прилагођеног намотавању по дужој ивици. Рам је растављен и посебно транспортован. За подизање ваљка са сликом из атријума Народног музеја на први спрат, неопходно је било детаљно планирање и координисана манипулација. Испред носеће конструкције у згради музеја је поново сатављен алуминијумским рам и слика је други пут нашпанована. Захваљујући новом систему затезања, без лоших ефеката на дело и уз минимално и краткотрајно деловање.

https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/4702944/restauratori-slika-paja-jovanovic-natasa-nenad.html

https://nova.rs/kultura/narodni-muzej-predstavio-sliku-krunisanje-cara-dusana-paje-jovanovica-video/

 

http://www.narodnimuzej.rs/krunisanje-cara-dusana/

 

https://www.instagram.com/p/CZ1299hMkPB/

 

https://24sedam.rs/kultura/24-sata-kulture/111585/genijalno-otkrice-na-slici-paje-jovanovica-restauratorski-tim-koji-je-vratio-stari-sjaj-remek-delu-govori-za-24sedam-foto/vest

bottom of page