top of page
jelena jovanovic.jpg

JELENA JOVANOVIĆ SIMIĆ
Viši kustos 
 

Muzej nauke i tehnike, Beograd

Stekla stručno zvanje višeg kustosa, na osnovu monografije Muzalizacija medicine: muzeji i zbirke u Srbiji (Beograd, Muzej nauke i tehnike, 2019) koju je stručna komisija Narodnog muzeja u Beogradu prihvatila kao habilitacioni rad;
Autor izložbe i kataloga izložbe Vladan Đorđević: portret neumornog stvaraoca (Galerija SANU, 6.11. – 13.12. 2020); 
Koordinacija aktivnosti u oblasti izdavačke delatnosti Muzeja, članstvo i rad u Uređivačkom odboru časopisa Phlogiston;
Aktivnosti u zaštiti vanmuzejskog fonda i formiranju istorijskih zbirki Instituta za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“ Medicinskog fakulteta UB;
Objavljivanje i izlaganje stručnih radova na naučnim skupovima;
Stručno-naučna obrada muzealija, klasifikacija i digitalizacija arhivskog i fotomaterijala medicinskih zbirki Muzeja nauke i tehnike; rukovođenje i plansko popunjavanje medicinskih zbirki; dopunjavanje stalnih muzejskih postavki; saradnja sa istraživačima muzejske građe;
Učešće u radijskim i televizijskim emisijama sa temama o Muzeju, izložbama i istoriji medicine, objavljivanje članaka u štampi;
Recenziranje i promovisanje knjiga iz oblasti istorije medicine;
Autor, stručni saradnik i recenzent projekata koje finansira / sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije;
Izabrana za člana-saradnika Matice srpske u Novom Sadu
Član Predsedništva Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva i član Evropske mreže univerzitetskih muzeja (European Academic Heritage Network).
 

Kustoske aktivnosti Jelene Jovanović Simić bile su izuzetno plodne i značajne u 2020. U godini pandemije koleginica Simić je pokazala ogromnu angažovanost i ostvarila vredne rezultate u oblastima zaštite, predstavljanja i promocije kulturnog nasleđa. Osim posvećenog istraživačkog rada čiji je rezultat bila odlično dokumentovana izložba Vladan Đorđević: portret neumornog stvaraoca koja je široj javnosti ponovo „otkrila“ jednu izuzetnu istorijsku ličnost, Jovanović Simić je tokom 2020. godine uspela da obavlja i redovne kustoske dužnosti u Muzeju. Svojim učešćem u poslovima izdavaštva bitno je doprinela kvalitetu muzejskih izdanja.  

Stekla je stručno zvanje višeg kustosa, na osnovu monografije Muzealizacija medicine: muzeji i zbirke u Srbiji. Autor je izložbe i kataloga izložbe Vladan Đorđević: portret neumornog stvaraoca (Galerija SANU, 6.11. – 13.12. 2020). Koordinacija aktivnosti u oblasti izdavačke delatnosti Muzeja, članstvo i rad u Uređivačkom odboru časopisa Phlogiston. Aktivnosti u zaštiti vanmuzejskog fonda i formiranju istorijskih zbirki Instituta za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“ Medicinskog fakulteta UB. Objavljivanje i izlaganje stručnih radova na naučnim skupovima. Stručno-naučna obrada muzealija, klasifikacija i digitalizacija arhivskog i fotomaterijala medicinskih zbirki Muzeja nauke i tehnike; rukovođenje i plansko popunjavanje medicinskih zbirki; dopunjavanje stalnih muzejskih postavki; saradnja sa istraživačima muzejske građe. Učešće u radijskim i televizijskim emisijama sa temama o Muzeju, izložbama i istoriji medicine, objavljivanje članaka u štampi. Recenziranje i promovisanje knjiga iz oblasti istorije medicine. Autor, stručni saradnik i recenzent projekata koje finansira / sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Izabrana za člana-saradnika Matice srpske u Novom Sadu. Član Predsedništva Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva i član Evropske mreže univerzitetskih muzeja (European Academic Heritage Network).

Radom u oblasti muzeološke zaštite nastavnih zbirki Medicinskog fakulteta, započetim pre tri godine, 2020. godine je obuhvatila i kulturno nasleđe u Institutu za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“, gde je u saradnji sa kolegama započela klasifikaciju, sistematizaciju i stručno-naučnu obradu u cilju formiranja istorijskih zbirki i njihovog utvrđivanja za kulturna dobra. Istakli bismo, takođe, i angažovanje koleginice Simić u promovisanju kulturnog nasleđa iz oblasti medicine i zdravstva, a takođe i samog Muzeja nauke i tehnike, putem objavljivanja stručnih radova i saradnje sa medijima. Na osnovu svega navedenog, smatramo da je dr Jelena Jovanović Simić, viši kustos, idealan kandidat za muzejskog stručnjaka godine u izboru ICOM-a Srbija.

Prilog 8.jpg

Stručno vođenje na izložbi Vladan Đorđević, portret neumornog stvaraoca, Galerija likovne i muzičke umetnosti SANU, novembar 2020.
Katalog izložbe možete skinuti sa adrese

https://we.tl/t-vZOAh6E97i 

prilog 2.jpg

Klasifikacija mikrofotograma, priprema za stručno naučnu obradu i formiranje Nastavne zbirke mikrofotografija prof. dr Aleksandra Đ. Kostića, Institut za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“ Medicinskog fakulteta UB, decembar 2020. 

khbju.jpg

27. februar 2020, Centar za kulturu i umetnost Aleksinac – učešće u promociji knjige Dr Milan Pecić: autobiografija najstarijeg pukovnika Srpskog saniteta autora Vladimira Krivošejeva i Ninoslava Stanojlovića. 
J. Jovanović Simić na promociji knjige u Aleksincu, februar 2020.
Izjava za medije povodom 155 godina od rođenja pukovnika dr Milana Pecića u Aleksincu predstavljena njegova Autobiografija :

https://fb.watch/4lrXrbUBOX/ 

Publikacije, stručni i naučni radovi: 

 • Јовановић Симић, Ј. Владан Ђорђевић: портрет неуморног ствараоца. Београд: САНУ : Музеј науке и технике, 2020. (каталог изложбе)

 • Јовановић Симић, Ј. Обичај даривања и симболика анатомских вотива“. Зборник радова Десетог конгреса историчара медицине 800 година српске медицине, ур. Зоран Вацић, 93–105. Београд: Српско лекарско друштво, 2020.

 • Милановић Ј., Јовановић Симић Ј. Лекарке и супруге лекара – чланице Женског друштва (1875–1915). Srp Arh Celok Lek. 2020 Sept-Oct; 148(9-10):648-654.

Recenzirane monografije, naučni i stručni radovi:

Владимир Кривошејев. Епидемија шпанске грознице у Србији 1918 – 1919 са посебним освртом на ваљевски крај. Нови Сад : Прометеј : Београд: Радио- телевизија Србије, 2021).

Рецензије радова пријављених за излагање на XI конгресу 800 година српске медицине с међународним учешћем (Београд, септембар 2020);

Рецензије радова из области историје медицине објављених у часописима:

 • Srpski medicinski časopis Lekarske komore (Лекарска комора Србије, Београд);

 • Acta medica academica (Department of Medical Sciences, Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina);

 • AMHA – Acta medico-historica Adriatica (Croatian Scientific Society for the History of Health Culture, Rijeka, Croatia);

 • Историја 20. века (Институт за савремену историју, Београд)

 • Зборник радова Географског института „Jован Cвијић” САНУ (Географски институт „Jован Cвијић” САНУ, Београд)

Učešće u projektima:

 • Saradnik-autor za oblast istorije medicine na projektu Srpski biografski rečnik (Matica srpska, Novi Sad); 

 • Saradnik-autor na projektu Milan Jovanović Batut: život i delo (Leksikografsko odeljenje Matice srpske, Novi Sad)

 • Saradnik-autor na projektu Dr Karlo Pacek – prvi načelnik zdravstvene službe Srbije. Nosilac projekta je Udruženje srpsko – slovačkog prijateljstva „Slovenski koreni“. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstva inostranih poslova Republike Mađarske preko Kulturnog centra Hungarikum u Beogradu i Ambasade Republike Srbije u Bratislavi.  

Članstvo i učešće u strukovnim, kulturnim i naučnim organizacijama: 

 • Član Predsedništva Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva i član Naučnog odbora XI kongresa istoričara medicine 800 godina srpske medicine (Beograd, Srpsko lekarsko društvo, septembar 2020); 

 • Član Evropske mreže univerzitetskih muzeja (UNIVERSEUM – European Academic Heritage Network); 

 • Član-saradnik Matice srpske u Novom Sadu

jhvjz.jpg

Član komisije MNT za utvrđivanje za kulturno dobro medicinskih predmeta van muzejskog fonda -  Zaštita medicinskih predmeta na Institutu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta „Aleksandar Đ. Kostić“ UB.

Klasifikacija mikrofotograma, priprema za stručno naučnu obradu i formiranje Nastavne zbirke mikrofotografija prof. dr Aleksandra Đ. Kostića, Institut za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“ Medicinskog fakulteta UB, decembar 2020.

 

Izlaganje rada 65 godina Muzeja Srpskog lekarskog društva, 
septembar 2020. 

Učestvovala na XI KONGRESU ISTORIČARA SRPSKE MEDICINE 800 GODINA SRPSKE MEDICINE S RADOVIMA: 
    1) 65 godina Muzeja Srpskog lekarskog društva
    2) Dr Vasilije Teodorović (1811- 1864): životopis i sudbina jednog rodoljuba  

RAZGOVOR POVODOM IZLOŽBE Vladan Đorđević: portret neumornog stvaraoca vodila novinarka Jovana Nikolić (12. 11.2020); gostovanje  u emisiji EUREKA NA RADIOAPARATU
https://www.mixcloud.com/jovana-nikolic5/eureka-65-radioaparat-vladan-đorđević-i-razvoj-medicine/ 

Prilog 10.jpg
Prilog 11.jpg
Prilog 12.jpg

Emisija „Kontrapunkt“ - In memoriam prof. dr Snežana Veljković, Radio Beograd 2, novinar dr Biljana Đorović, emitovano 17. juna 2020;
https://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/3988736/in-memoriam---snezana-veljkovic.html 

Prilog 13.jpg

ИНТЕРВЈУ

„Није требало корона да изненади свет“, Нови магазин, бр. 466, 2. април 2020. (новинар Светозар Раковић)

https://www.novimagazin.rs/vesti/218571-intervju-jelena-jovanovic-simi-nije-trebalo-da-korona-iznenadi-svet

Prilog 14.jpg

Prilog o Muzeju Banjskog lečenja publikovan u e-Turističkim novinama u broju za februar 2020; 

Prilog 15.jpg

Emisija „Sve boje života“, RTS, prilog o dr Dragi Ljočić, prvoj Srpkinji lekarki, snimljen na stalnoj izložbi Medicina u Srbiji kroz vekove. Razgovor vodila novinar Manja Čajić, snimano 1. 12.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=TRDFPACOI44 

bottom of page