top of page
20211130_124842_0.41380100 1648133188.jpg

Projektom „Hladno oružje srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja Nišˮ, predviđena je izložba istoimenog naziva kojom su obuhvaćeni predmeti pohranjeni u srednjovekovnoj zbirci Narodnog muzeja Niš, a tiču se hladnog naoružanja koje se koristilo u srednjovekovnom Nišu i njegovoj okolini. Radi se o sedamdeset i šest primeraka oružja, ofanzivnog i defanzivnog tipa. Akcenat je stavljen na njihovu obradu, konzervaciju i na kraju prezentaciju užoj stručnoj i široj javnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=bnNKRdsPbhA

Viteski kutak_0.09938200 1648133190.jpg

U skladu sa tematikom, ostvarena je saradnja sa udruženjem građana „Viteška svebor družina Zmajeva grivaˮ koje godinama organizuje viteški festival „Zaštitnici tvrđaveˮ u niškoj tvrđavi, te je ovom prilikom deo scenografije i oružje koje se koristilo na tom festivalu iskorišćeno i privremeno ustupljeno tokom trajanja izložbe. Glavni cilj ove saradnje jeste bio da se nadomesti ono što nedostaje od artefakata i da se na taj način dočara svet srednjovekovnog viteštva. Tema izložbe predstavljena je kroz predmete, kreiranje ambijenta sa viteških borbi i rekonstrukciju srednjovekovnog oružja.

https://www.youtube.com/watch?v=4mZNomdW2t4

Impresum kataloga izlozbe_0.92812700 1648133186.jpg

Sa pažljivo odabranim eksponatima, iskusno i stručno postavljena u Galeriji Sinagoga Narodnog muzeja Niš, izložba je trajala tri meseca. Provokativna koncepcija izložbe izmamila je povoljne komentare i izvesnu polemiku što je svojevrsni argument uspešnosti same ekspozicije. Izložba je bila opremljena kvalitetnim promotivnim, interpretativnim i deskriptivnim pratećim materijalima (katalog, panoi, plakati, pozivnice i flajeri). Prati je reprezentativni katalog koji sadrži sve važne informacije o srednjovekovnom Nišu i srednjovekovnoj zbirci Narodnog muzeja Niš, kao i o karakteristikama prikazanog srednjovekovnog naoružanja. Katalog izložbe, pored sadržaja (uvodni tekst, fotografije i kataloške jedinice), opremljen je bibliografijom radova i kvalitetnom štampom.

Kopije fresaka iz manastira Poganovo_0.88836100 1648133186.jpg

Izložbu je pratilo 20 panoa dimenzija 1.20 x 0.75 m, stručno odrađenih sa kvalitetnom štampom, ali i kopije srednjovekovnih fresaka iz manastira Poganovo kod Pirota sa prikazima svetih ratnika. Na panoima su prikazane karakteristike izloženog srednjovekovnog naoružanja, ali i hronologija njihovog nastajanja.

Flajer_0.79531200 1648133185.jpg

Flajeri dimenzija A5, deljeni su prilikom otvaranja, ali i posetiocima tokom trajanja izložbe. Na njima se nalaze osnovne informacije o srednjovekovnoj zbirci Narodnog muzeja Niš, ali i o vrstama srednjovekovnog naoružanja koje je izloženo.

Plakat_0.01492400 1648133191.jpg

Plakati su napravljeni u dve dimenzije, 0.50 x 0.70 m i 2.20 x 1.75 m. Plakati manjih dimenzija postavljeni su na svim objektima Narodnog muzeja Niš u cilju informisanja posetilaca. Veći plakati postavljeni su u city light ogalašivačima koji se nalaze u centru grada, a sve u cilju marketinga i bolje vidljivosti izložbe.

Pozivnica_0.77700200 1648133192.jpg

Pozivnice su napravljene u formatu A6 u tiražu od 50 komada i bile su namenjene svim bitnijim institucijama u gradu, kao i kolegama iz drugih ustanova kulture.

Radionica - tkanje_0.14659600 1648133177.jpg

Kroz prateće radionice (tkanje i izrada keramičkih posuda), predavanja i stručna vođenja posetioci, a naročito deca predškolskog i školskog uzrasta, upoznata su sa materijalnom kulturom prošlih vremena i značajem očuvanja kulturnog nasleđa.

Radionica - izrada srednjovekovnih posuda_0.19155700 1648133176.jpg

Radionice su u početku bile planirane dva puta nedeljno, ali je zbog velikog interesovanja nastavljeno sa njihovim održavanjem do kraja izložbe koja je trajala tri meseca.

Otvaranje izlozbe_0.57571100 1648133194.jpg

U promovisanju projekta i izložbe značajnu ulogu imalo je prisustvo medija, kako pre, tako i prilikom otvaranja i trajanja izložbe. Brojni intervjui, ali i prilozi autora projekta i saradnika doprineli su boljoj vidljivosti izložbe.

https://www.youtube.com/watch?v=4Qj8u-vspGE

bottom of page