top of page
lp-1_0.69656100 1647954249.jpg

Lapidarijum Investiciona aktivnost - Lapidarijum na muzejskom trgu predstavlja deo stalne postavke Narodnog muzeja u Leskovcu i oslikava dugu istoriju leskovackog kraja. Trgom dominira 14 jedinstvenih primeraka pokretnog kulturnog dobra - predmeti iz zbirke Epigrafije, Caričin grad, zbirke Antike i zbirke Oružja. Pojedini eksponati su stari više hiljada godina a svi Objašnjenje zajedno prikazaju kulturno nasleđe leskovačke kotline u dugoj istoriji Leskovca i govore nam o stanovništvu, društvenoj hijerahiji, verovanjima, kultovima i privrednim aktinostima. Izloženim spomenicima lapidarijum nam govori o rimskom dobu, o velelepnoj Justinijani prima, ali i gracioznom srednjem veku, kako je izgledala presa za vino, koje bogove su poštovali Rimljani ali i kako su svoje zidine ukrašavali stanovnici grada koji je podigao poslednji rimski car. Lapidarijum je prostor koje muzej koristi kao mesto komunikacije, aktivnog i interaktivnog kreativnog pristupa publici za različita muzejska dešavanja (izložbe, promocije, radionice...)

hol-1_0.06152000 1647953510.jpg

Informacioni centar za posetioce Investiciona aktivnost obuhvata rekonstrukciju i sanaciju ulaza i prizemlja Narodnog muzeja u Leskovcu, stvaranje uslova za turističku prezentaciju kulturne baštine grada Leskovca, sa akcentom na bolji pristup osoba sa invaliditetom. Novoprojektovanim rešenjem u funkcionalnom smislu izgrađena je pristupna rampa za osobe sa invaliditetom, kojom se omogućava nesmetan pristup ulaznom tremu i ulazu u objekat. Holski prostor je remodelovan u smislu obezbeđivanja prostora sa infopuntom i prodajom ulaznica, suvenirnicom, i prostorom za odmor posetilaca. Iz centralnog hola obezbeđuje se pristup prostoru u kome su smešteni toaleti (ženski i muški) i toalet namenjen osobama sa invaliditetom. Isti prostor se novoprojektovanom komunikacijom povezuje sa galerijskim prostorom smeštenim u prizemlju drugog krila zgrade muzeja. Opremljen uređenim informacionim centrom, prostorom za odmor i izloženim eksponatima, hol u prizemlju muzeja je dobio novi, savremeniji izgled.

https://europa.rs/muzej-u-kojem-ozivi-proslost/

vr-1_0.28997100 1647953510.jpg

Aplikacija Virtuelna realnost Aktivnost se bavi se stvaranjem baze digitalnih muzejskih inventara, virtuelnom prezentacijom stalne postavke Narodnog muzeja u Leskovcu. Uz pomoć 3d skenera digitalizovano je 500 predmeta izloženih u stalnoj postavci muzeja. Aplikacija je instalirana u holu muzeja. Korišćenjem VR naočara, posetiocima je omogućeno interaktvno, drugačije i jedinstveno iskustvo posete muzeju koje se odnosi se na mogućnost virtuelnog doživljaja i dodira 3D predmeta, uz audio opis predemta i postavke. Korišćenjem virtuelnih naočara posetioci mogu da posete stalnu postavku muzeja bez da se fizički nađu u njoj. Omogućeno im je da virtuelno uzmu, dodirnu odabrane predmete i saznaju nešto više o njima. Instalacija programa je laka i lako prenosiva što omogućava lakšu prezentaciju i promociju muzeja van objekta. Ova tehnologija omogućuje posetiocima da u potpunosti budu uronjeni u interaktivnu avanturu putujući kroz vekove. 

https://youtu.be/Kw2ZMurgn3Q

muzejonica_0.26082100 1647953511.jpg

Aplikacija Muzejonica Muzejonica je besplatna mobilna aplikacija namenjena pre svega deci i mladima, ali i ostaloj publici a može se preuzeti putem Gugl Plej prodavnice. To je interaktivna igra u okviru koje se korisnici na indirektan način upoznaju sa predmetima iz muzeja (svi predmeti su izloženi u stalnoj postavci) i kulturnom baštinom leskovačkog kraja. Aplikacija sa prigodnim imenom „Muzejonica“ poziva korisnike da slože slagalicu, spoje dva ista predmeta u čak tri nivoa i obuku lutku. Na ovaj način muzej pruža najmlađim korisnicima mogućnost učenja kroz igru. Takođe, aplikacija je prilagođena deci i mladima sa invaliditetom i sadrži tri igre sa nivoima težine: Slagalicu, Igru memorije i Oblačenje. U aplikaciji je moguće igrati se slagalice, igre memorije, ali i obući ženske i muške modele. Na ovaj način korisnici se mogu upoznati sa muzejskim predmetima na jedan drugačiji način. Za sve predmete koji su deo aplikacije urađen je dizajn i crtež.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muzejonica

vo-1_0.43013000 1647953510.jpg

Aplikacija Virtuelno oblačenje Aplikacija Virtuelno oblačenje na inovativan, interaktivan i zabavan način predstavlja muzejski predmet. Implementirana je u Stalnoj postavci Narodnog muzeja Leskovac i omogućava posetiocima muzeja da se „obuku“ u različite kombinacije kostima odeće s kraja 19. i početkom 20. veka tako što ih virtuelno biraju i oblače. U ponudi je 15 kombinacija odeće iz različitih perioda (muška, ženska i dečja). Virtuelni 3D modeli odeće i praćenje kretanja omogućeno je pomoću Kinekt uređaja. Korisnik može da „proba“ odevne predmete iz gradske, seoske ali i evropske nošnje. Svi 3D modeli su uvezeni i optimizovani da odgovaraju interfejsu. Aplikacija je podešena da svi ljudi (niski, visoki, deca...) mogu da koriste aplikaciju.

https://youtu.be/tP_5pgY2ayA

3d-mappin - 2_0.67180400 1647953511.jpg

3d mapping Narodnog muzeja Leskovac 3D mapping projekcija zgrade Narodnog muzeja Leskovac pomoću projektora i posebnog softvera, sliku projektuje na objekte. Video se kombinuje sa zvukom kako bi se u potpunosti postigao efekat realnosti projektovane slike. Animacije su projektovane na zgradi muzeja a arhitektura je platno po kome se predstavlja sadržaj, uz pomoć svetala koja “plešu”, „rušenje zgrade“, „3d projekciju predmeta“... 3D mapingom su prezentovani su rezultati projekta Heterotopija.

https://youtu.be/l714gukDon4

Film - Leskovac-Botevgrad_0.31445200 1647953510.jpg

Film o kulturno istorijskom nasleđu grada Leskovca Film „Nasleđe Leskovac“ predstavlja mesta iz kulturno-istorijskog nasleđa Leskovac i otkriva identitet i šarm kulture grada Leskovca, kroz predstavljenje kulturnog nasleđa, muzeja, arheoloških nalazišta, svetinja, spomenika, prirodnih bogatsava i kultnih mesta... Tehnike koje su se koristile prilikom izrade filma su: Time lapse, Stop motion, Dolly zoom, Hyper lapse, Tilt shift lapse, Drone lapse, Prije i sada, Slow motion, itd... Kreirano je preko 100.000 fotografija koje su se koristitle za uređivanje. Tehnika "Pre i sada" je metoda prikazivanja fotografija starog grada na istom mestu i uglu fotografije u trenutnom vremenu s gore navedenim tehnikam - Lapse fotografija je tehnika kojom se frekvencija snimanja kadrova filma (brzina kadrova) mnogo je niža od one koja se koristi za gledanje sekvence.

https://youtu.be/l714gukDon4

Knjiga_0.44442400 1647953510.jpg

Knjiga o nasleđu Leskovca i Botevgrada Kao zajednički rezultat projekta nastala je knjiga „Nasleđe Leskovac – Botevgrat – Heterotopija“. Proizvod predstavlja trojezično izdanje koje prikazuje kulturno-istorijsko nasleđe srpskog grada – Leskovca i bugarskog grada Botevgrada u cilju promocije održivog razvoja kulturno – istorijskog turizma u dva grada. Ove aktivnosti predstavljaju mesta iz kulturno-istorijskog nasleđa Leskovca i Botevgrada, a proizvodi Objašnjenje otkrivaju identitet i šarm kultura gradova dva prekogranična grada, kroz prezentaciju turističkog i kulturno-istorijskog nasleđa.

turisticka mapa_0.70398000 1647954174.jpg

Turistička mapa o nasleđu Leskovca i Botevgrada Kao zajednički rezultat projekta nastala je i turistička mapa „Nasleđe Leskovac – Botevgrat – Heterotopija“. Proizvod predstavljaju trojezično izdanje koje prikazuje kulturnoistorijsko nasleđe srpskog grada – Leskovca i bugarskog grada Botevgrada u cilju promocije održivog razvoja kulturno – istorijskog turizma u dva grada. Ove aktivnosti predstavljaju mesta iz kulturno-istorijskog nasleđa Leskovca i Botevgrada, a proizvodi otkrivaju identitet i šarm kultura gradova dva prekogranična grada, kroz prezentaciju turističkog i kulturno-istorijskog nasleđa.

vr-2_0.05067800 1647954175.jpg

Digitalizacija Stalne postavke za očuvanje kulturne baštine grada Leskovca Ova aktivnost bavi se stvaranjem baze digitalnih muzejskih inventara, virtuelnom prezentacijom stalne postavke Narodnog muzeja u Leskovcu. Koristeći savremene tehnologije - 3D skeniranje, virtuelnu realnost i opremu za promociju i održivo korišćenje, kulturno nasleđe Leskovca je predstavljeno mladima, osobama sa invaliditetom, domaćim i stranim turistima. Uz pomoć 3d skenera digitalizovano je 500 muzejskih predmeta. Nabavljena je oprema za održivost projekta (foto aparat, foto objektiv, kinekt uređaj, VR naočare,3d skener, rasveta, filmsko platno, stalak za 3d projektor...)

bottom of page