top of page
rsze_ars_pharmaceutica_katalog_1_0.69167500 1648126325.jpg

Oficina (latin. officina=radionica) je centralni prostor apoteke koji je služio za prodaju gotovih lekovitih preparata i lekova spravljenih po receptu. Apotekari su posebnu pažnju posvećivali uredjenju ovog prostora. Prvi kontakt kupca i apotekara bio je upravo u oficini. U njoj dominira monumentalni drveni mobilijar iz XIX veka i mnoštvo apotekarskih posuda ( od drveta, stakla, porcelana) za čuvanje lekova i sirovina, ogromna kasa i vaga. Posetioci mogu da vide originalnu ambalažu najrazličitijih proizvoda koji su se mogli kupiti u vrsačkim apotekama. Pored lekovitih preparata raznih oblika izložena su medicinska vina, eliksiri, patenti, kozmetički preparati koje su apotekari sami spravljali prema vlastitiim receptima. Na policama su farmaceutski časopisi, delovi biljaka. Posebno mesto zauzima pokretna apoteka s početka XX veka smeštena u drvenoj kutiji. U njoj se nalazi sve što je neophodno za prvu pomoć. Apoteka Kod Salvatora bila je na nivou tadašnjih evropskih apoteka.

0N9A4772_0.31115900 1648126327.jpg

OD BILJKE DO TABLETE Izložbena prostorija 2 nekada je korišćena za delatnost apoteke. Dat je kratak uvod u istoriju farmacije sa akcentom na razvoju vršačkog apotekarstva od XVIII do polovine XX veka. Sledi centralna tema posvećena najstarijoj apoteci. Izložen je arhivski materjal, stručne knjige , recepti, pečati, originalna ambalaža proizvoda ove apoteke. Mogu se videti cajevi, kapi, praškovi,ulja, kozmetički preparati, kao i opijati i supstance otrovnog dejstva Posebno se ističe najstarija kolekcija apotekarskih podsuda s kraja XVIII veka, ručno radjenih I dekorisanih sa dvobojnim natpisima. U njima su lekoviti preparati u obliku balsama, praškova, masti, sapuna. Posetioci mogu videti prevedene zanimljive sadržaje i načine spravljanja nekih preparata iz farmakopeja XIX veka. Lekoviti preparati u prošlosti spravljani su ručnim putem od sirovina najvecim delom biljnog porekla. Pored domaćih apotekari su upotrebljavali egzotične biljke sa Mediterana, Azije, Amerike čija imena nalazimo na posudama. Najstariji eksponat su rimski medicinski instrumenti iz IV veka.

Lab_0.33272800 1648243576.jpg

Laboratorija , Marketing,Ttrgovina Izložbena prostorija 3: Laboratorija je predstavljala najvažniji prostor za rad apotekara u prošlosti. Sačuvano je laboratorijsko posudje raznog oblika za procese ekstrakcije i destilacije lekovitih sastojaka iz biljaka. Pažnju privlače najstariji oblici retorti u obliku tikve od keramike. Za dalje procese proizvodnje lekovitih preparata ručnim putem apotekaru je bila neophodna oprema. Sačuvanu opremu ove apoteke prezentuju: vage, cediljke, prese, sita, avani, sprave za ručnu izradu pilula i tableta. Istaknuti su sačuvani tegovi sa starim mernim jedinicama za težinu (unce, libre)koje su apotekari koristili do 1876.odnosno primene metarskog sistema mera na ovom području. Manji deo prostorije posvećen je razvijenom marketing I trgovini XIX I poč. XX veka. Ova apoteka je uspešno promovisala svoje proizvode kroz razne vrste reklama. Kozmetička linija dr Filipon ,najuspešniji proizvod ove apoteke predstavljao je pravi brend. Predstavljene su reklame I ambalaža proizvoda prvih stranih i domaćih farmaceutskih industrija s kojima su apotekari poslovali .

kanc_0.00327800 1648244020.jpg

Apotekarski kabinet U ovoj zgradi radili su mnogi apotekari. Ostavili su dragoceno nasledje. Posetioci mogu videte sto apotekara sa stručnim knigama, mikroskop, lična dokmenta, prepiske , fotografije, ,račune za lekove. Na osnovu sačuvane gradje saznajemo da su bili donatori, da su davali lekove sa popustom za lečenje siromašnih. Bili su veoma obrazovani, poznavali su različite nauke, dali ogroman doprinos farmaciji, širenju zdravstvene kulture I promociji grada svojim specijalitetima. U apotekarskom kabinetu se nalazi i bogata stručna biblioteka.

polut_0.89565600 1648244019.jpg

Polutavan U ovom prostoru apoteklari su skladištili, sortirali, sušili I preradjivali raznovrsne lekovite biljke. Mirisao je na suvo i sušeno bilje. Ovaj prostor je preuredjen u edukativni centar za raznovrsne radionice sa učenicima medicinskog i farmaceutskog usmerenja ali i sa ostalom publikom. Tu se nalazi korenje, listovi, cvetovi raynih biljaka koje nam je poklonipo Institut Josif Pančić. Tu su delovi labotratporije, recepti, stručne knjige. Ovde je predvidjena izrada jednostavnih preparata kao I onih po očuvanim receptima, tematska predavanja, posete strucnjaka iz raznih oblasti, istraživanja arhivske gradje.

ulazapoteka_0.43876500 1648244015.jpg

ULAZ U Vrscu je do Drugog svetskog rata bilo aktivno 6 apoteka. Njihov izgled nam je ostao sačuvan samo na starim razglednicama. Od svih njih jedino je ova najstarija "Kod Salvatora" ostala sačuvana na autentičnoj lokaciji sa očuvanim spoljnjim i unutrašnjim izgledom. Na osnovu sačuvanih dokumenata najstariji originalni ulaz ove apoteke ukrašavaju dva jednake predstave Boga Spasitelja na bočnim stranama kao i predstave Eskulapa i Higiije - simbola farmacije .

otv_0.10971200 1648244319.jpg

Otvaranje Izlozba je otvorena 11. Marta 2021. u vreme pandemije COVID19 uz oštre restriktivne mere, sa malim brojem prisutnih.

https://evrsac.rs/gradonacelnica-vrsca-otvorila-izlozbu-u-apoteci-na-stepenicama/

arhit_0.55813400 1648244328.jpg

ARS PHARMACEUTICA je ušla u izbor radova na konkursu Salona arhitekture muzeja {Primenjene umetnosti pod sloganom TACKA OSLONCA (Beograd,12 maj -5.jun 2021). Na izlozbi su predstavljeni radovi iz razlicitih oblasti arhitekture

_dsc0081 (1)_0.55027000 1648244329.jpg

Radionica za Noc muzeja pod nazivom Staro zvanje- novo zvanje realizovana je sa učenicama Hemijske škole iz Vršca. Učenici su se upoznali sa inventarom ove apoteke: starim receptima, stručnim knjigama koje su vodili apotekari i stekli mnoga nova znanja o umeću i znanjima apotekara u proslosti.

deplijaner_0.92928500 1648244509.jpg

Izrada tri deplijanera kao dodatak izložbi.

bottom of page